Wilde kat

Wilde kat settelt zich in Nederland

De Europese wilde kat is definitief terug in Nederland. Vanuit de Eifel en de Ardennen heeft hij zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland gevonden.

Na vele eeuwen terug

Vele eeuwen lang is de wilde kat afwezig geweest in Nederland. Sinds 2002 zijn er echter sporadisch weer waarnemingen, voornamelijk in Zuid-Limburg en de laatste jaren nemen die waarnemingen toe. In 2017 zijn er zeker 14 wilde katten aangetroffen in Zuid-Limburg. Op minimaal 2 locaties heeft daarnaast ook voortplanting plaatsgevonden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ARK natuurontwikkeling.

Cameravallen

Voor het onderzoek zijn in 2017 cameravallen geplaatst in diverse bosgebieden van Staatsbosbeheer. Uitgangspunt daarbij is de vraag: heeft de populatie wilde katten in het Vijlenerbos standgehouden en breidt de wilde kat inmiddels uit naar andere bossen in Zuidoost-Limburg? De vachtpatronen van wilde katten die op beeld zijn verschenen, zijn met elkaar en met de beelden uit eerdere jaren vergeleken om het aantal individuen in 2017 en de veranderingen in populatiesamenstelling te bepalen.

Kittens

In het Vijlenerbos zijn 6 verschillende wilde katten aangetroffen en in het voorjaar van 2017 zijn met zekerheid 2 en mogelijk 3 nestjes kittens geworpen. Met één nest van minstens 5 kittens. De wilde katten komen in een groot deel van het Vijlenerbos voor, maar lijken de zuidwestelijke bosrand en het meest oostelijke deel van het bos te mijden. Langs de zuidwestelijke bosrand zijn wel huiskatten aanwezig. In de bosketen Onderste Bosch – Schweibergerbosch zijn vanaf april 2 wilde katten waargenomen, een mannetje en een vrouwtje. De populatie wilde katten in het Vijlenerbos lijkt daarmee te gedijen en begint zich nu ook buiten het bos te vestigen. Verspreid over minstens 3 bossen komen er in 2017 inmiddels minimaal 9 volwassen en 5 jonge wilde katten voor in Zuidoost-Limburg. In eerder onderzoek is gebleken dat er een duidelijke scheiding is van het leefgebied van de wilde kat en de huiskat en dat huiskatten waarschijnlijk worden verdrongen door de wilde.

Toekomst wilde kat

Met aanvullend onderzoek in andere Zuid-Limburgse bossen kan worden aangetoond of daar ook wilde katten leven. 2 niet-geverifieerde waarnemingen van een wilde kat in het Gerendal lijken erop te wijzen dat de wilde kat al verder noordwaarts verspreid is dan in de uitgevoerde studie is aangetoond. ARK werkt samen met natuurorganisaties en daarnaast met wildbeheereenheden, gemeenten en provincie, om de toekomst voor de wilde kat in Zuid-Limburg veilig te stellen. Om te jagen, slapen en rond te trekken heeft de wilde kat grote en kleine bossen nodig, brede bosranden, ruige graslanden en groene, veilige verbindingen van bos naar bos. Natuurorganisaties in Limburg werken samen om deze omstandigheden te realiseren.

Zo herkent u hem

Een wilde kat kan behoorlijk op een gewone huiskat lijken, maar heeft enkele belangrijke verschillen. De wilde kat kan grijs, bruin of rossig zijn, met een donkere tekening, die op de flanken meestal wat vervaagt. Ze hebben een dikke staart, met 3 tot 5 zwarte ringen en de staart eindigt in een stompe zwarte punt. Over de rug loopt een zwarte streep, de aalstreep geheten, die eindigt vóór de staart. Sommige huiskatten hebben ook een aalstreep, maar die loopt dan vrijwel altijd door tot over de staart. De licht vleeskleurige neus is een ook een kenmerk van de wilde kat. Tenslotte zijn de voetzolen van een wilde kat alleen bij de tenen zwart of donker gekleurd. Dit zijn de delen die de grond raken als de kat loopt). Bij een huiskat is de hele voetzool zwart of donker gekleurd. Naast uiterlijke kenmerken zijn onder meer de darmlengte en schedelvorm onderscheidend, maar dat is met het blote oog natuurlijk niet waarneembaar. Soms biedt alleen DNA-onderzoek uitsluitsel, als een wilde kat erg op een huiskat lijkt en andersom.

Wilde kat

Lees ook: over wolven in Nederland

(Bron: ARK natuurontwikkeling)

Geef een reactie