aanval vogels

Waarom vallen vogels aan en hoe kunt u dit voorkomen?

Zo eens in de zoveel tijd komt het in het nieuws dat mensen zijn aangevallen door vogels. Vooral in de lentemaanden lijkt dit plaats te vinden. Waarom vallen vogels eigenlijk aan en hoe kunt u een aanval voorkomen?

Welke vogels vallen aan?

In Nederland hebben we niet zoveel van vogels te duchten, maar er zijn wel enkele vogelsoorten die agressiever op mensen reageren dan andere. Dat zijn voornamelijk grotere vogels en roofvogels, als kraaien, meeuwen, buizerds, arenden, haviken, valken en Europese oehoe’s. De voornaamste reden hiervoor is dat er steeds minder natuurlijk leefgebied voor hen is en zij hun territorium met mensen moeten delen. Dat is bijvoorbeeld zo het geval met wandel – en fietspaden door natuurgebieden, maar ook met oprukkende roofvogels in woonwijken en stadsparken.

Waarom gaan vogels soms over tot de aanval?

Een vogel valt een mens liever niet aan, maar zal soms toch tot de aanval overgaan als hij zich bedreigd voelt of als hij zijn nest wil beschermen. Hoe hoger het testosterongehalte van de vogel, hoe agressiever het dier is. Dit betekent niet dat alleen mannetjes zullen aanvallen. Vlak voordat vrouwtjesvogels eieren leggen, stijgt hun testosterongehalte ook, zodat ze hun nest kunnen verdedigen. Dit is dan ook het moment dat zij op hun agressiefst zijn. Zo gauw de jongen uitkomen daalt het testosteron van het moederdier weer. Een andere reden van aanvallend gedrag is de drang naar eten. Als vogels in de buurt van mensen gewend geraakt zijn aan voeren, dan willen ze dit voedsel soms afdwingen als ze het niet (snel genoeg) krijgen. En soms zijn vogels van zichzelf al wat feller en brutaler. Zij zullen eerder mensen opzoeken en kunnen uiteindelijk dan ook agressiever reageren.

Schijnaanval versus echte aanval

In de meeste gevallen gaat het bij aanvallen van vogels op mensen om schijnaanvallen. Daarbij vliegt de vogel rakelings langs u, maar hij raakt u net niet. Zo probeert hij u af te schrikken, zodat u uit zijn buurt vertrekt. Bij een echte aanval benadert de vogel u veelal van achteren en richt hij zich op uw achterhoofd. Dit kan naast de nodige schrik ook nare verwondingen opleveren.

Hoe kunt u een aanval door een vogel voorkomen?

We hebben de volgende tips voor u verzameld om een aanval door een vogel te voorkomen:

 • Vermijd zoveel mogelijk het contact met roofvogels. De beste manier om niet aangevallen te worden is door uit de buurt (van hun nesten) te blijven. Zeker in het broedseizoen.
 • Blijf goed om u heen kijken. Aangezien een aanval meestal van achteren komt, helpt het om uw ogen de kost te blijven geven.
 • Kijk een eventuele aanvallende roofvogel strak aan. Een roofvogel trekt zich meestal terug als u hem tijdens zijn aanval aan blijft kijken.
 • Ook schreeuwen of met de armen maaien schrikt een aanvallende vogel over het algemeen af.
 • Draag een hoed, pet of helm. Mocht een vogel u toch aanvallen zult u in elk geval niet of minder gewond raken en wordt de klap gedempt.
 • Zet een zonnebril op uw achterhoofd.
 • Leidt de aandacht van uw hoofd af, door een tak of ander voorwerp in de lucht te houden.
 • Draag liever geen rood. Sommige vogels associëren deze kleur met agressie.
 • Neem waarschuwingen serieus. Laat een roofvogel boos van zich horen of voert hij een schijnaanval uit, maak u dan tijdig uit de voeten, zodat hij niet tot een echte aanval over gaat.
 • Ga liever niet alleen op pad. Een vogel is minder geneigd aan te vallen als u niet alleen bent, want het risico is dan groter voor hem. Het is geen garantie, maar u verkleint het risico wel aanzienlijk.
 • Help anderen door een melding te maken van een agressieve vogel. In het geval van een nest kunnen er dan bijvoorbeeld waarschuwingsborden geplaatst worden.

(Bron: Quest, InfoNu.nl, Fietsnetwerk.nl, De Gelderlander. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie