jonge vogeltjes

Volg jonge vogeltjes via camera’s van de Vogelbescherming

Welke jonge vogeltjes worden er deze lente geboren? De camera’s van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, staan weer aan. Voor de 16e keer is het paar- en broedseizoen van verschillende vogels online te volgen. Vogelsoorten uit vorige ‘edities’, zoals de steenuil en de ooievaar, keren ook in 2022 terug. Net als in 2020 hebben in 2021 1,7 miljoen mensen via de camera’s het wel en wee van de verschillende vogels gevolgd.

Wel of niet jongen voor de bosuilen?

Bij de bosuilen is het spannend of er dit jaar jongen uitgebroed worden. Half februari is er namelijk een dode bosuil bij de nestkast gevonden. Vermoedelijk een mannetje. Uiteindelijk zijn er toch 2 bosuilen gehoord, een mannetje en een vrouwtje. Inmiddels ligt er ook een ei in het nest. Dat is volgens Vogelbescherming Nederland echter nog geen reden tot vreugde, want het ei ligt er vrij verlaten bij: “We moeten de komende tijd het gedrag van de uilen goed blijven monitoren. Daaruit kunnen we opmaken of de aanwezige uilen mogelijk nog tot broeden gaan komen dit jaar.” Of er binnenkort jonge vogeltjes te zien zijn bij het broedende bosuil-paartje is dus nog even afwachten.

jonge vogeltjes

Beter zicht op de zeearenden

Een aanpassing voor dit jaar is de positie van de webcam bij het nest van de zeearenden. In 2021 is de lens ondergepoept door de jongen. Om dit te voorkomen is de webcam nu schuin boven het nest geplaatst. In de jaren voor 2021 hebben de roofvogels steeds voor het oog van de camera een nest gebouwd, waarna ze vervolgens ergens anders zijn gaan broeden. Daarom is de camera in 2021 verplaats, maar heeft de vogelpoep dus roet in het eten gegooid. Hopelijk biedt de camera dit jaar dus wel een goed zicht op de jonge vogeltjes én gebruiken ze inderdaad weer het nest bij de camera. Een andere toevoeging dit jaar is een camera in een weidevogelgebied, tussen baltsende grutto’s, broedende kieviten en zingende veldleeuweriken.

Verrassingen: nog meer jonge vogeltjes

Nog niet alle camera’s staan online. Later dit seizoen volgen nog enkele verrassingen. Er worden dan nog zeker 2 nieuwe vogelsoorten toegevoegd, waarbij jonge vogeltjes geboren kunnen worden. Op de site staan daar nu nog vraagtekens bij. De camera’s blijven aan tot alle jonge vogels zijn uitgevlogen, dus tot in juni of juli.

(Bron: ANP, Beleef de Lente. Foto’s: Shutterstock)

Geef een reactie