methaangas

Uitstoot gevaarlijk methaangas veel hoger dan aangenomen

De uitstoot van het gevaarlijke broeikasgas methaan ligt vele malen hoger dan tot nu toe aangenomen. De bestaande cijfers zijn gebaseerd op modellen en schattingen, maar uit verrichtte metingen blijkt dat de hoeveelheid methaanuitstoot in werkelijkheid veel hoger is.

Veldwerk

Volgens De Correspondent is de uitstoot van methaangas sinds 1990 niet met 43 procent maar slecht met 20 procent gedaald. Het medium brengt dit nieuws op basis van veldwerk van journalist Han van de Wiel. De bestaande modellen over methaan, een veel sterker en gevaarlijker broeikasgas dan CO2, zijn gebaseerd op schattingen en claims uit de industrie, maar niet op metingen. “Wij meten wat er echt gebeurt in de atmosfeer en die cijfers laten iets anders zien,” zegt Arjan Hensen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) tegenover Van de Wiel.

Meer methaanuitstoot dan gemeld

Mogelijk komt er meer methaan vrij uit veenweides, sloten en plassen. Een andere mogelijke verklaring is dat de industrie meer methaan uitstoot dan wordt gemeld. Methaan komt verder vooral in de lucht door de adem van vee. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt de hogere uitstoot te onderzoeken.

Klimaatdoelstellingen

De hogere methaanuitstoot kan gevolgen hebben voor de klimaatdoelstellingen van Nederland. De overheid moet mogelijk extra maatregelen nemen om de doelstellingen uit het Parijs-klimaatakkoord te halen en te voldoen aan het vonnis van de rechter in de klimaatzaak. Methaan vervliegt sneller dan CO2, maar houdt veel meer warmte vast zolang het in de atmosfeer zit. Gemeten over een periode van 20 jaar houdt het zeker 86 keer zoveel warmte vast als het veel bekendere broeikasgas CO2. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dringen aan op objectieve metingen door de overheid.

(Bron: ANP, De Correspondent)

Geef een reactie

Reactie

  1. henriossevoort says:

    Wat een onzin verhaal. In Nederland hebben onze runderen de hoogste produktie van de hele EU . Als we dat niet hadden dan hadden we 5 x zoveel koeien en varkens nodig en wat betekent dat ?. Zolang er levende wezens op aarde rondlopen ademen wij zuurstof in en scheiden wij CO2 , ammoniak , methaan ,etc uit. Dat te willen verbieden of reduceren is pure utopi. Het is beter als wij ons concentreren op wat wij als industrie produceren inplaats van de natuur naar onze hand te willen zetten. Wij leven met 7 miljard mensen op aarde die allemaal pis poep en gas uitscheiden en daar kan men niets aan veranderen. Of gaan we mensen en dieren verbieden een scheet te laten?
    Groet,
    Henri Ossevoort