broeikasgassen

Ondanks flink gegroeide economie is uitstoot broeikasgassen gedaald

De afgelopen 25 jaar is de economie flink gegroeid, maar dat heeft er niet toe geleid dat er meer broeikasgassen uitgestoot worden. In tegendeel, in de periode 1990-2015 groeide de economie met 64 procent terwijl de uitstoot van broeikasgassen in totaal met bijna 3 procent daalde.

Minder lachgas, methaan en fluorgassen

De daling van de broeikasgassen komt doordat er minder lachgas, methaan en fluorgassen werden uitgestoten. De CO2-uitstoot nam echter met bijna 13 procent toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het klimaatverdrag van Parijs volgt internationale berekeningen (IPCC) van de uitstoot en volgens die cijfers is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent. Het verschil komt vooral door het niet meetellen van de sterk toenemende CO2-uitstoot van internationaal transport.

Grote verschillen

Bij bedrijven is de daling vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie. In de landbouw daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent door onder andere een strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering. Elektriciteitsbedrijven zijn juist meer gaan uitstoten, met name door de grotere vraag naar elektriciteit. In de transportsector stegen de broeikasgasemissies fors, met bijna 62 procent en de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. De uitstoot van het wegvervoer en het vervoer over water stegen ook, maar in veel mindere mate.

CO2

Dat de uitstoot van CO2 niet veel meer gestegen is komt doordat er maatregelen genomen zijn voor het reduceren van CO2-emissies. De uitstoot van het bedrijfsleven zou—zonder maatregelen—met 35 procent zijn gegroeid ten opzichte van 1995, in plaats van de werkelijke 8 procent. Vooral energiebesparing bij bedrijven beperkte de groei van de CO2-uitstoot en in de chemie, landbouw en basismetaalindustrie leidde het zelfs tot minder CO2-uitstoot. In de transportsector werd de behaalde winst door de verbeterde energie-intensiteit teniet gedaan door sterke productiegroei en steeg de uitstoot.

Huishoudens

Ten opzichte van 1990 stootten huishoudens 2015 zo’n 2 procent meer broeikasgassen uit. Dat komt onder andere doordat de bevolking met 13 procent groeide. Daarnaast is het aantal woningen gestegen en daarmee nam het aardgasverbruik toe voor het verwarmen van deze woningen. Dat woningen tegenwoordig veelal beter geïsoleerd zijn heeft dit niet kunnen compenseren. Ook steeg het aantal personenauto’s met 56 procent, maar deze zijn over het algemeen steeds schoner en zuiniger. Per inwoner daalde de uitstoot van broeikasgassen met 10 procent. De Nederlandse CO2-voetafdruk is tussen 2010 en 2014 gedaald met 8 procent. De voetafdruk omvat alle CO2-uitstoot veroorzaakt voor Nederlandse consumptie.

(Bron:CBS)

Geef een antwoord