Wat betekent het klimaatakkoord voor Nederland?

Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatakkoord, kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Maar wat betekent dit voor Nederland?

Grote gevolgen

Om het verdrag in werking te kunnen laten treden was de goedkeuring nodig van ten minste 55 landen, die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot. Met de EU erbij is dat aantal nu gehaald. Van de 751 Europarlementariërs stemden er 610 voor. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft aangegeven dat nu 72 landen hebben geratificeerd, waaronder de grootste vervuilers China, de Verenigde Staten en India. Woensdag 5 oktober is bekend gemaakt dat het klimaatakkoord binnen 30 dagen in werking gaat. Deskundigen denken dat het verdrag grote gevolgen heeft voor Nederland.

Grote kansen

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy was 1 van de velen die van een historische stemming sprak. “We moeten nu keihard aan de slag om de afspraken in concrete doelen uit te werken.” Zijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik ziet “grote kansen”’ voor duurzame ondernemers in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen en woningisolatie. PVV’er Marcel de Graaff stemde tegen. Volgens hem zullen “hardwerkende burgers” meer moeten gaan betalen voor hun elektriciteit.

Energierevolutie

“Ik denk dat je kunt spreken van een energierevolutie. Het zal aanleiding geven tot een totaal andere inrichting van ons leven,” zegt directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tegenover de NOS. “We gaan onze huizen beter isoleren en we gaan van het gas af om onze huizen te verwarmen.” Mommaas denkt daarnaast dat we allemaal elektrisch gaan rijden, dat we anders gaan eten, minder vlees en meer plantaardig. Ook zullen er steeds meer duuzame producten komen op het gebied van kleding en consumentenelektronica.

Nationaal Energrieakkoord

Ook Ed Nijpels denkt dat de consequenties groot zijn in Nederland. Hij is degene die toeziet op het Nationaal Energieakkoord, waarin besloten is dat in 2023 de energie voor 16 procent met duurzame bronnen wordt opgewekt. Hij verwacht dat er na 2023 nog veel zwaardere maatregelen nodig zijn, omdat we uiteindelijk naar 100 procent duurzame energie moeten.

Temperatuur

In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat de temperatuur op aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden. Marjan Minnesma van de organisatie Urgenda stelt dat in Nederland zowel weinig burgers als politici lijken te beseffen wat dat akkoord betekent. “Dat betekent dat je binnen 15 jaar moet stoppen met fossiele brandstoffen. Ik denk dat dat tot heel veel mensen nog niet is doorgedrongen. Want het is eigenlijk een revolutionair akkoord, en ook echt wat nodig is.”

Volgens Mommaas zal dat juist voor Nederland een enorme opgave zijn. “Nederland zal ook de draai moeten maken uit de fossiele economie. Dat zal nog knap lastig zijn. Want wij hebben een koolstof-intensieve economie. We hebben veel energiebedrijven, petrochemische industrie en intensieve landbouw, dus de opgave zal stevig zijn.” Volgens Minnesma gaan de ontwikkelingen tot nu toe heel sloom en zal Nederland veel sneller moeten overschakelen naar bijvoorbeeld huizen die energie-neutraal zijn en af van kolencentrales en fossiele brandstoffen.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Ik vrees het ergste voor ons aller moeder.