natuur

Toch afgesloten natuur in tijdens broedseizoen? Dat kan u geld kosten

Het broedseizoen is begonnen en dat betekent dat in veel natuurgebieden stukken zijn afgesloten om de vogels zo de benodigde rust te geven. Als u toch besluit om deze natuur te betreden, kan u dat geld kosten.

Toch betreden

De meeste vogelsoorten in Nederland broeden tussen 15 maart en pakweg 15 juli. Dit wordt ook wel het broedseizoen genoemd. Dat broeden gaat het best als de vogels niet gestoord worden. Toch zijn er mensen op wie de afgesloten stukken natuur een enorme aantrekkingskracht lijken te hebben. Zij negeren de hekken en betreden het broedgebied toch.

Volgens zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten zijn er altijd wel mensen die dit doen, maar stijgt het aantal in de coronajaren. Hierdoor worden er ook meer boetes uitgedeeld.

Boete

Mensen die dit doen, zijn op voorhand gewaarschuwd voor zo’n boete door de bordjes waarmee wordt aangegeven dat het gebied gesloten is. Hierop wordt vaak artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht aangehaald. Hierin staat het volgende: “Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.” Geldboetes uit de 1e categorie hebben een maximale hoogte van 450 euro, zo valt te lezen op de site van Rijksoverheid. In het geval van het moedwillig betreden van broedgebied gaat het volgens Loes Visser, woordvoerder van Natuurmonumenten, om een boete van 109 euro. 100 euro voor de overtreding en 9 euro administratiekosten. “Dat is een vaststaand bedrag”, geeft zij aan.

500 euro of meer

Het wordt een heel ander verhaal als de overtreder in kwestie ook de natuur, de dieren of allebei schade berokkent. Denk aan opvliegende vogels, het vernielen van vogelnesten of meegekomen honden die kalfjes van wild doodbijten. “Een van onze boswachter gaf dat hij zich dan kan beroepen op de wet Natuurbescherming. De boswachter zelf schrijft dan geen boete meer uit, maar de overtreden krijgt een proces-verbaal en dan is het aan het Openbaar Ministerie om de hoogte van de boete vast te stellen.” Volgens Visser is deze persoon dan minimaal 500 euro kwijt.

Houd u aan de regels

Om dit soort geldboetes te voorkomen is het dus verstandig om u gewoon aan de regels te houden. In het geval van het broedseizoen betekent dit dus wegblijven van stukken die duidelijk niet toegankelijk zijn.
Daarnaast is het verboden om na zonsondergang een natuurgebied te betreden, u buiten de aangegeven paden te begeven, te mountainbiken op andere paden dan mountainbikepaden en uw hond los te laten lopen terwijl het dier eigenlijk aan de lijn moet. Bij de ingangen van de Nederlandse natuurgebieden staan altijd borden waarop de regels worden toegelicht.

(Bron: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijksoverheid, Linda, Nature Today)

Geef een reactie