bossen

Nederland minder rijk aan bossen geworden

Ontbossing alleen iets voor tropische landen? In Nederland is het sinds enkele jaren ook aan de orde. Na jaren van stijging is er sinds 2013 juist een daling te zien in het totale oppervlakte aan bos in Nederland. Dat blijkt uit een vergelijking van topografische kaarten en luchtfoto’s door bosbouwkundige onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Ontbossing gecompenseerd met bebossing

Tussen 1990 en 2013 is de hoeveelheid bos eerst nog van 362.000 tot bijna 376.000 hectare toegenomen. In die periode is ontbossing op de ene plek steeds gecompenseerd met bebossing op een andere plek. Na 2013 is er in veel mindere mate gecompenseerd en is de totale oppervlakte afgenomen naar zo’n 364.000 hectare in 2017. Dit komt neer op een afname van zo’n 1350 hectare per jaar.

Zandverstuivingen

De bossen zijn niet alleen gekapt voor bebouwing, maar er zijn ook bossen verdwenen en veranderd in andere vormen van natuur, zoals zandverstuivingen. Per jaar wordt er 1686 hectare nieuw bos aangeplant, maar dat kan niet op tegen de gemiddeld 3036 hectare die er jaarlijks verdwijnt.

Opvallende daling in Drenthe en Groningen

Er zijn opvallend veel relatief grote percelen bos in de provincies Drenthe en Groningen verdwenen. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in de aanplant van tijdelijke bossen op landbouwpercelen in de jaren 80. Bedoeld om tekorten in hout te ondervangen en om overproductie in de landbouw te beperken. De afspraken hiervoor zijn inmiddels verlopen en veel van de tijdelijke bossen worden nu geoogst en weer in gebruik genomen als landbouwgrond.

Klimaatverandering

Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering, doordat ze CO2 opnemen. Onderzoeker Eric Arets daarover op de website van Wageningen University & Research: “Ons onderzoek laat zien dat ontbossing ook een factor is om vanuit klimaatperspectief rekening mee te houden en dat ontbossing niet iets is dat alleen in tropische landen plaatsvindt. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Vanuit dat perspectief zijn bijvoorbeeld de doelstellingen voor aanplant van bos zoals die zijn geformuleerd in het Actieplan Bos en Hout onmisbaar. Maar ook het tegengaan van ontbossing zou een belangrijke plaats in moeten nemen in het beleid.”

Eerder is juist bekend geworden dat Nederlanders juist zo dol zijn op bossen.

(Bron: ANP, wur.nl)

Geef een reactie