ontbossing

Europa is drastisch ontbost

Duizenden jaren geleden is Europa voor meer dan de helft bedekt met bossen. Anno 2018 is meer dan de helft van al dit bos verdwenen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Ontbossing begint al vroeg

De wetenschappers kunnen dit vaststellen aan de hand van een groot pollen-onderzoek, dat laat zien dat zo’n tweederde van het Europese continent ooit bedenkt is geweest met bos. Inmiddels heeft er rigoureuze ontbossing plaatsgevonden, waardoor de meeste bomen weg zijn. Dit ontbossingsproces wordt 6000 jaar geleden al in gang is gezet, wat ontbossing dus geen nieuw verschijnsel maakt.

Landbouw

Waarom er 6000 jaar geleden al bossen moeten sneuvelen, vraagt u zich af? Dit heeft alles te maken met de opkomst van de landbouw, waarvoor men gladde ondergronden nodig heeft. Zo’n 3000 jaar geleden -de wereld verkeert dan in de zogenoemde Bronstijd-  gaat de ontbossing snel, omdat de ontwikkelingen op landbouw gebied elkaar in rap tempo opvolgen. In landen als Groot-Brittannië verdwijnt in die tijd al 20 procent van de originele bossen.

Ontbossing terugdraaien?

In de jaren daarna wordt er alleen maar meer bos verwijderd, wat erin resulteert dat nu meer dan de helft van de bomen is weggevaagd. Als deze trend doorzet, kan het zijn dat er op een zeker moment helemaal geen bos meer over is, maar de onderzoekers denken dat het niet zo ver zal komen. Zij refereren naar het voornemen van veel landen om bossen te behouden, waardoor Europa juist bosrijker kan worden.

Dit is overigens niet nodig in alle landen van Europa, want Noorwegen, een land met weinig landbouw, is bijvoorbeeld altijd bosrijk gebleven. In Nederland wordt nog aan ontbossing gedaan, maar worden er ook weer nieuwe bomen geplant ter compensatie . Volgens de Wageningen Universiteit worden er echter minder bomen geplant dan weggehaald, waardoor de lucht in Nederland niet optimaal gezuiverd wordt.

Lees ook: Bossen geliefd voor Nederlanders

(Bron: Scientas, Wageningen Universiteit, nature.com)

Geef een reactie