jonge vogels in nest

Moet u uit het nest gevallen jonge vogels helpen of juist niet?

Veel vogels hebben hun eieren inmiddels uitgebroed. Hartstikke leuk, dat nieuwe leven, maar wat als 1 van de vogeltjes uit het nest valt? Wat is dan wijsheid? Het jong terugzetten in het nest of juist helemaal niets doen?

Verstoten door aanraking met de mens

Er bestaat een mythe dat wanneer u een kuiken terugzet in het nest, het verstoten wordt door de moeder omdat het naar ‘mens’ zou ruiken. Deze mythe is gemakkelijk te ontkrachten. Vogels beschikken over behoorlijk wat kwaliteiten, maar een sterk reukorgaan is er daar niet één van. Dat wil zeggen, de vogel zal het niet ruiken als u het jong weer terug plaatst in het nest. Dus het jong wordt niet om deze reden uit het nest gewipt.

Met rust laten

De vraag blijft of het nu wel of niet goed is om een jong terug te plaatsen in het nest. Het antwoord is niet resoluut nee. Volgens de Vogelbescherming kunt u het allerbeste het jong met rust laten. Het is heel normaal dat jonge vogels in het voorjaar hun weg zoeken en dat gebeurt ook op de grond. De kuikens zijn dan nog vol in ontwikkeling en zijn mogelijk in de leer om uit te vliegen. Dat gaat niet altijd in één keer goed.

Overlevingskans jonge vogels

Is het nog een heel jonge vogel dan mag u het gerust terugleggen in het nest als u er gemakkelijk bij kunt. Gaat dat niet, laat het dan vooral met rust. De moeder kan het jong anders niet meer vinden en dan is de kans dat ze elkaar uit het oog verliezen alleen maar groter. De ouders zijn vaak wel in de buurt en voeden het jong gewoon op de grond en helpen het verder op weg. Een vogel heeft immers de beste overlevingskans als het door zijn ouders wordt groot gebracht.

Niet zelf opvoeden

Ga vooral niet zelf aan de slag met het opvoeden van deze jonge vogels. Er zijn vogels die u mag helpen bij het groter worden, maar het houden en grootbrengen van inheemse vogelsoorten (zonder vergunning) is in Nederland verboden. Ziet het er naar uit dat een kuiken echt verstoten of vergeten is, neem dan contact op met de dierenambulance of ga met de vogel naar een vogelopvang in de buurt.

(Bron: Vogelbescherming/Quest/Dierenambulance Kennemerland)

Geef een antwoord