wintervoorspelling

Het weer: zo maak ik een voorspelling

Elk jaar kom ik met een wintervoorspelling. Mijn definitieve voorspelling publiceer ik op 30 november of 1 december. Deze voorspelling wordt gedurende de wintermaanden niet meer bijgesteld en blijft leesbaar staan op mijn site.

De afgelopen jaren is het met de wintervoorspelling over het algemeen vrij goed gegaan. De voorspelling van de afgelopen winter heeft het wat betreft het kunnen schaatsen echter slecht gedaan. Al jaren krijg ik vragen over hoe ik een dergelijke voorspelling maak. Ik noem het een ‘voorspelling’, omdat het niet gebaseerd is op wetenschappelijke computermodellen. Mijn wintervoorspelling begint al bij de winter van vorig jaar. Ik kijk naar de stromingspatronen in het weer van de vorige winter tot en met het huidige najaar. Met name gaat het om de luchtdrukverdeling die voor ons van belang is, vanaf de Atlantische Oceaan tot over geheel Europa, maar ook het Noordpoolgebied, het oosten van Canada en het oosten van de Verenigde Staten.

Het stromingspatroon en de wisselingen die hierin te zien zijn spelen eveneens een grote rol. Het statistisch vergelijken speelt mee, maar de volksweerkunde doet minder mee vanwege de opwarming van de aarde. Die opwarming zelf speelt natuurlijk ook een rol. Mijn ervaring neemt een belangrijke plaats in. Mijn gevoel voeg ik hieraan toe. In het verleden waren er verschillende voorspellers actief in Nederland, die elk jaar weer met een wintervoorspelling kwamen. Eén van deze mensen was de bekende Lolke D. Pruiksma uit Boksum in Friesland. Hij kwam vlak voor het begin van elke winter met een voorspelling. Hij keek naar de onweersdagen in november en begin december. Op veel onweer in november en begin december volgde volgens hem weinig winter of een kwakkelwinter.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 41 2020

Geef een reactie