wilde dieren

Aantal wilde dieren sterk gedaald sinds 1970

Sinds 1970 is het aantal wilde dieren in de wereld drastisch afgenomen. De populaties zijn gemiddeld met 58 procent geslonken. En het schokkende is, die afname is een direct gevolg van menselijke activiteiten.

Natuurlijke rijkdommen

Doordat de mens beslag legt op natuurlijke rijkdommen worden wilde dieren massaal verdrongen. Volgens het Wereldnatuurfonds (WNF) zijn er nog wel oplossingen om het tij te keren. In het tweejaarlijkse overzicht Living Planet Report geven zij aan dat duurzame landbouw en de overstap naar groene energie veel uitmaakt.

Orang-oetan en olifant bedreigd

Gaat het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo door, dan kan de omvang van de populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met gemiddeld 67 procent zijn afgenomen, voorspelt het WNF. Het tempo waarin het aantal wilde dieren afneemt, wordt omschreven als ‘schrikbarend’. Dieren als de orang-oetan, de olifant en de neushoorn worden bedreigd.

Herintroductie

Eén van de wapens is het vergroten en verbinden van beschermde gebieden. Dat systeem werkt. Dieren als de reuzenpanda in China en de lynx in Europa profiteren van beschermende maatregelen en herintroductie. In Nederland zijn bijvoorbeeld de otter en de bever succesvol teruggekeerd door actieve natuurbescherming en schoner water.

(Bron: ANP)

Geef een reactie