diersoort

Welke bedreigde diersoort sterft als eerste uit?

Steeds meer dieren worden met uitsterven bedreigd. Waar de teller in 1998 nog blijft steken op 10.000, tikt deze nu bijna de 26.000 diersoorten aan. Dat houdt in dat 1 op de 5 zoogdieren er binnen afzienbare tijd wellicht niet meer is. Welke zijn dat?

Kwetsbaar, bedreigd en ernstig bedreigd

Alle dieren waarvan de populatie krimpt staan op de Rode Lijst van de internationale unie voor natuurbehoud, ICUN. Deze organisatie werkt samen met 1300 lokale en internationale organisaties en 10.000 wetenschappers met natuur als werkgebied. Op deze lijst staan dat 26.000 diersoorten die het lastig hebben, waaronder 8000 zoogdieren. Deze 8000 worden opgedeeld in 3 subgroepen: kwetsbaar, bedreigd en ernstig bedreigd. De dieren die hiertoe behoren, kunnen weleens uitsterven, maar lang niet allemaal op korte termijn.

Met welke dieren gaat het slecht?

NOS-project NOS op 3 heeft uitgezocht welke dieren tot welke groep behoren. Zo vallen de giraffe, mandril, ijsbeer en walrus onder de groep ‘kwetsbaar’ en worden de chimpansee, zee-otter en tijger gecategoriseerd als ‘bedreigd’. Deze dieren hebben het lastig, maar zullen niet direct uitsterven. De dieren die zich wél in een penibel situatie bevinden, zijn onder meer de Taiwanese witte dolfijn en de armoerpanter (zie foto boven dit artikel).

De overtreffende trap

Toch kan het altijd nog erger. Zo zijn er nog maar 30 Californische bruinvissen, 20 hainangibbons, 50 noordelijke wezelmaki’s en 60 Javaanse neushoorns. Het leefgebied van deze dieren is met de jaren steeds kleiner geworden en ook toenemende jacht doet hen geen goed. Als er geen fokprogramma’s worden opgezet door dierentuinen, is de kans groot dat deze soorten binnen enkele jaren van de aardbodem zijn verdwenen. Voor de Zuid-Chinese tijger is het mogelijk al te laat. Gelukkig leven er nog wel 50 dieren van dit soort in gevangenschap, zodat een fokprogramma tot de mogelijkheden behoort.

Fokprogramma’s en leefgebieden

Fokprogramma’s zijn de enige manier om zeer bedreigde dieren te redden, maar de dieren die hieruit worden geboren kunnen niet allemaal in gevangenschap opgroeien. Uitzetten in de natuur is daarom op termijn onvermijdelijk, maar lastig te realiseren als de natuurlijke leefgebieden eigenlijk niet meer bestaan. Daarom is het belangrijk om deze te herstellen, zoals is gebeurd in China voor de reuzenpanda. Door deze inspanningen is de beer nu opgeklommen van de categorie ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’.

(Bron: RTL Nieuws, NOS, WNF, ICUN)

Geef een antwoord