Zorgverzekeraars mogen medisch dossier inzien van Tweede Kamer

Op dinsdag 13 september, toen de Tweede Kamer voor het actieve donorregistratie stemde, is ook het wetsvoorstel om zorgverzekeraars inzage te geven in medische dossiers aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid moet voorkomen dat mensen fraude plegen.

Het medische beroepsgeheim is min of meer afgeschaft na een stemming in de Tweede Kamer. Het daar bijhorende wetsvoorstel van minister Schippers is namelijk goedgekeurd door de VVD, PvdA, CDA, PVV en de SGP en behaalde een ruime meerderheid. Het is nu aan de Eerste Kamer om het voorstel te wijzigen, afkeuren of goed te keuren.

Niet alleen inzicht in medisch dossier

Het nieuws over dit wetsvoorstel is door de goedkeuring van het donorplan ondergesneeuwd, maar als de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, komt er volgens sommige partijen een einde aan het medische beroepsgeheim.

Buiten het controleren van de declaraties om, kunnen zorgverzekeraars ook de tarieven van behandelingen, vergoeding aan de verzekerde, de betaalde eigen bijdrage en het eigen risico inzien. Daar valt ook het onderzoeken van persoonsgegevens onder, zoals medische en strafrechtelijke informatie.

Achteraf bericht

De verzekeraar moet de patiënt straks na het inzien van het dossier binnen drie maanden laten weten dat hij het dossier heeft ingezien. De zorgverzekeraars krijgen geen directe (elektronische) toegang tot de dossiers. Ze kunnen het alleen inzien via de zorgverleners; zoals artsen en apothekers.

Fraudecijfers

In 2015 is er voor 11 miljoen euro aan fraude geconstateerd. Dat is 0,015% van het zorgbudget. Daarvan is 1,4 miljoen euro aan fraude gepleegd door patiënten. De overige 9,6 miljoen euro fraude wordt door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd.

De SP vind het niet proportioneel dat voor een fraude van slechts 0,015% het medisch beroepsgeheim voor alle Nederlanders wordt afgeschaft. De partij ziet meer in het vereenvoudigen van het declaratieproces om fraude te voorkomen.

D66 vindt het ook niet proportioneel en stelt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn om fraude op te sporen. Volgens D66 doet het kabinet telkens hetzelfde. De VVD vindt dat fraude altijd aangepakt moet worden. PvdA en CDA maakten zich wel zorgen of de waarborgen voor privacy voldoende stevig zijn, maar steunen de algemene lijn van het wetsvoorstel.

Privacy

Voornamelijk de SP is van mening dat door dit wetsvoorstel het medische beroepsgeheim wordt afgeschaft. Renske Leijten: “Zorgverzekeraars hebben voldoende middelen om fraude op te sporen. Zij doen dit echter niet omdat ze er geen belang bij hebben. Het opsporen van fraude kost hen meer dan dat het oplevert. Waar zorgverzekeraars wel belang bij hebben is inzage in de medische dossiers. We zien nu al dat verzekeraars aan risicoselectie doen.”

Volgens de PvdA wordt het beroepsgeheim niet aangetast. Zo worden de gegevens met niemand gedeeld en alleen in het uiterste geval wordt een onafhankelijk medisch adviseur aangesteld om een controle uit te voeren. Echter is er in de wet nergens geregeld in hoeverre zorgverzekeraars inzage krijgen in – vaak toch wel gevoelige – medische dossiers van verzekerden. De Autoriteit Persoonsgegevens moet er op toezien dat inzage van dossiers op een goed vastgestelde en gecontroleerde wijze wordt gedaan.

De Eerste Kamer zal op 27 september 2016 bij elkaar komen om hierover te debatteren.

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Het medisch beroepsgeheim is al jaren een farce. In 2007, werd ik voor het eerst ziek (overspannen en PTSS), omdat ik al jaren getreiterd en geschoffeerd werd door de werkgever (de werkgever stuurde aan op een arbeidsconflict), en ik moest de ziektewet in. Ik kom (voor het eerst in mijn loopbaan) bij de bedrijfsarts (de gemeentelijke organisatie waar ik werkte had een eigen medische dienst en een eigen bedrijfsarts) en er was nog geen dossier. De bedrijfsarts, verlengde mijn herstelperiode en wilde even nadenken over mijn situatie. Na één week, werd ik opgeroepen en de bedrijfsarts beschikte (onrechtmatig) over informatie van de behandelend psycholoog, de psychiater, alsmede verstrekte hij die informatie aan P&O. Hij trok zich terug (in mijn geval), omdat de situatie “te heet” was. Wel adviseerde hij me om zo snel mogelijk ontslag te nemen. Ik heb een klacht ingediend bij de inspecteur voor de volksgezondheid en gedreigd een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege. De bedrijfsarts werd ontslagen (om erger te voorkomen) en de werkgever vroeg voor mij een ontslagvergunning aan, die onmiddellijk verleend werd. Na het ontslag kreeg ik een IVA (WAO) uitkering. Wat ik duidelijk wil maken, … er is helemaal geen medisch beroepsgeheim, als het toevallig goed uitkomt.

    Hanneman says:

    Beroepsgeheim, privacy, zelfbeschikkingsrecht, recht van demonstratie, stakingsrecht, rechtsgang, burgerrechten, integriteit, referendum, allemaal vieze woorden in Den Haag.