briefgeheim

Het briefgeheim is toe aan modernisering

De huidige regeling van het brief- en telefoongeheim is niet meer van deze tijd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken stelt voor om nieuwe communicatievormen ook te beschermen.

Briefgeheim

Het briefgeheim is sinds 1848 in de grondwet te vinden. Artikel 13 van de Grondwet beschermt brieven en andere poststukken tijdens het transport naar de geadresseerde. Zonder toestemming van de geadresseerde mogen derden brieven niet openmaken en lezen. Het briefgeheim bescherming vervalt wanneer de brief de geadresseerde heeft bereikt. Overigens bestaan er wettelijke uitzonderingen. Grofweg dezelfde regeling geldt voor het telefoon- en telegraafgeheim. Dat is sinds 1983 in de Grondwet opgenomen.

Modernisering

Maar nieuwe vormen van communicatie, zoals e-mail, Whatsapp en Facebook, verlopen via andere kanalen dan post, telefoon en telegraaf. Deze vormen worden op dit moment niet grondwettelijke beschermd. Dat moet volgens minister Plasterk veranderen. Hij pleit ervoor dat artikel 13 van de Grondwet gaat inhouden dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim. Daar valt bijvoorbeeld e-mailverkeer dan wél onder.

Steun van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel van minister Plasterk ruim gesteund op woensdag 12 april 2017. Sven Koopmans (VVD) noemt het huidige wetsartikel “hopeloos achterhaald”. Een aantal Tweede Kamerleden heeft nog wel vragen. Zo wil Martin Bosma (PVV) weten of alle communicatiemiddelen onder het voorstel vallen.

(Bron: ANP, Tekst & Commentaar)

Geef een antwoord