formatie

Formatie mislukt, hoe nu verder?

Nu de poging om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt, ontvangt kamervoorzitter Khadija Arib dinsdag 16 mei 2017 alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze overleggen over hoe het verder moet met de formatie. Informateur Edith Schippers wil haar eindverslag zo snel mogelijk afronden en aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, zodat er een volgende stap kan worden gezet.

Migratie grootste struikelblok

De grootste partij VVD en de 3 grootste winnaars van de verkiezingen, CDA, D66 en GroenLinks, hebben sinds eind maart onder leiding van Schippers onderhandeld. Na 18 vergaderdagen zijn de kabinetsonderhandelingen tussen de partijen vastgelopen. De opvattingen over migratie blijken het struikelblok bij het overleg. Daar is het volgens de VVD-politica op stukgelopen. “Het liep niet vast op ieders inzet, maar echt op de inhoud. Van tevoren wisten we dat het moeilijk zou worden. Maar iedereen heeft echt oprecht geprobeerd om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken. Er was onderling vertrouwen en de sfeer was goed. We hebben echt geprobeerd zo ver mogelijk te komen.”

Turkijedeal

Bronnen die betrokken zijn bij het formatieproces geven aan dat de deal met Turkije over de opvang van vluchtelingen het belangrijkste struikelblok is. VVD, CDA en D66 willen als dat nodig is kunnen praten over een uitbreiding van de deal, maar voor GroenLinks is dat niet bespreekbaar.

Klaver: GroenLinks niet de schuldige

Het stranden van de onderhandelingen over een nieuw kabinet kan niet in de schoenen van GroenLinks worden geschoven, vindt de partij. Het beeld van GroenLinks als ‘deal breaker’ klopt niet, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “We hebben geprobeerd compromissen te sluiten. Soms lukte dat, maar helaas zijn we niet ver genoeg gekomen.” Hij vindt het “spijtig” dat de partijen er niet uit zijn gekomen. “Ik had dolgraag een kabinet gevormd.”

Formatie vastgelopen

VVD sluit PVV opnieuw uit

PVV-leider Geert Wilders noemt het goed nieuws dat de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn beëindigd. Op Twitter meldt hij: “Zeer goed nieuws. Geen GroenLinks”. Wilders laat verder weten dat “de PVV als tweede partij van Nederland volledig beschikbaar is”. VVD-leider Mark Rutte gaat “stap voor stap” bekijken hoe het verder moet met de kabinetsformatie nu de onderhandelingen zijn mislukt. Maar niet te lang. “Het land moet geregeerd worden.” Hij laat zich niet uit over de coalitie die nu zijn voorkeur heeft, maar geeft wel opnieuw aan dat hij de PVV blijft uitsluiten als coalitiepartner.

2017-05-15 18:52:37 DEN HAAG - Mark Rutte geeft een reactie op de vastgelopen formatie. De poging om een regering te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt. ANP ALEXANDER SCHIPPERS

Buma wil zorgvuldige vervolgstappen

CDA-leider Sybrand Van Haersma Buma is “zeer teleurgesteld” dat de formatiepoging is mislukt.  “Het is een conclusie van alle 4 partijen geweest”, aldus Buma. Ook hij geeft aan dat de verschillen op migratie te groot zijn. “Ik wil niet verhullen dat dat één van de grote opdrachten is waar dit land voor staat. Daarom is er ook veel over gesproken. Er is ook echt wel gepoogd om die verschillen bij elkaar te brengen, want de verantwoordelijkheid wordt gevoeld. Het was echter onmogelijk.” De vervolgstappen in deze procedure moeten zorgvuldig worden genomen, aldus de CDA-voorman.

formatie

Alexander Pechtold: coalitie moet links en rechts verbinden

D66-onderhandelaar Alexander Pechtold is heel teleurgesteld, omdat de vierpartijencoalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn eerste keus is. Ook hij benadrukt dat er niet één schuldige is die de formatie heeft laten springen. “We zochten naar de overeenkomsten. Met het ene onderwerp waren we al verder dan het andere”, aldus Pechtold. Hij vindt dat een nieuw kabinet “een ruime meerderheid” moet hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Zo’n coalitie moet “links en rechts verbinden”.

formatie

Hoe nu verder?

De Tweede Kamer gaat een debat houden over de volgende stap. Dat gebeurt zodra informateur Edith Schippers haar eindverslag over haar formatiepoging klaar heeft. Hoe het verder gaat na de mislukte formatie zal dan binnenkort blijken. Er is bijvoorbeeld een coalitie mogelijk van VVD, CDA en D66 met ChristenUnie of PvdA. In het debat moet duidelijk worden in welke richting de Kamer wil. De Kamer moet een nieuwe opdracht formuleren voor een volgende informateur. Die informateur zal een verkennende ronde doen om te onderzoeken wat de partijen willen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Schippers opnieuw met deze taak belast worden.

Update

De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend 17 mei 2017 om 10.45 uur over de mislukte formatiepoging van een nieuw kabinet. Dat heeft Kamervoorzitter Khadija Arib laten weten na het overleg met alle fractievoorzitters. Edith Schippers heeft inmiddels haar eindverslag ingediend en adviseert een nieuwe verkenning uit te laten voeren door de nieuwe informateur.

formatie

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Da’s een lang stuk, zeg. Kan korter. Een te Groen Linkse insteek zal door die anderen, VVD 2 en VVD3 niet worden getolereerd! Hier spreken de rijken en de kerken en dan moet er niet worden geleuterd over inkomensgelijkheid en schone lucht. Tussen de rijken en de kerken kan dan nog één en ander worden uitgeruild -het al of niet voltooide leven om maar eens iets te noemen- waardoor de indruk ontstaat dat kerken nog enige inbreng hebben. Maar goed, geen linkse component in ons aanstaande kabinet. Dus zeer waarschijnlijk een kleinere maar zeker fundamentalistischer dan de vele grotere kerk gaat de rijen sluiten. Nou, die kerken en rijken weten wel hoé om te gaan met linkse sloebers. Als ze een beetje geld hebben waardoor lichte -linkse- invloed dan mogen ze weliswaar aanschuiven maar dat is het dan wel. Niks linkse variant. VVD 1 ligt nog steeds op kop en gaat strakjes lustig voort met de sloop van de wereld voor de niet zo rijken en ontkerkelijkten. Kort genoeg?

  oosterwijck says:

  Het VVD tuig, probeert op het gemoed te spelen van Groen Links en als tweede keus de SP, door hen aan te wijzen als tegenwerkende speler in ’s lands vertegenwoordiging. Met woorden dat: “een politieke partij moet samenwerken in ’s lands belang”, probeert het VVD tuig, een coalitie te vormen met totaal tegenstrijdige partijen, die opkomen voor de loonslaven. Dit is niet in ’s lands belang, dit is in VVD belang. En dat is heel wat anders. … Gelukkig hebben de menselijke partijen zoals Groen Links en de SP al ervaring met een samenwerking van het VVD tuig, door dat de PvdA om zeep geholpen is, door die goede geste. Binnen de kortste keren zullen de menselijke partijen hun menselijke waarden en normen moeten verloochenen, totdat ze zichzelf om zeep geholpen hebben. … Ik hoop dan ook van harte dat zowel Groen Links als de SP, er niet in tuinen, om in zee te gaan met dat VVD tuig. Ook al krijgen ze (onterecht) verwijten toegeworpen, dat samenwerken weigeren, eigenlijk partijbelang is. Samenwerken betekend inleveren voor al die mensen die gekozen hebben voor volksvertegenwoordigers zoals een partij als groen links en de SP. Samenwerken betekend, nog meer armoede en nog meer ellende voor iedereen, die moet werken voor de kost, die niet: bankdirecteur, fabrikant, verzekeraar of vermogend is.

  oosterwijck says:

  Geen enkele partij durft het aan om in zee te gaan met de corrupte boevenpartij VVD. … Behalve dan D66 en het CDA, van oudsher VVD filialen of VVD vazallen (zo U wilt). Geen enkele partij durft te kiezen voor het verlagen van het minimum loon, het verlagen van de uitkeringen en het afschaffen van het vakantiegeld. Geen enkele partij durft het aan om te kiezen voor beperking van de pensioenperiode. Geen enkele partij durft te kiezen voor verhoging van de ziekteverzekeringspremie en/of het eigen risico. Dat betekend dat de VVD er alleen voor staat. Voor het eerst is Rutten het lachen vergaan. De partij voor de machtshebbers en werkgevers (lees uitbuiters) heeft zichzelf geisoleerd en ik hoop dat dit zo blijft. Het wordt tijd voor een eerlijke verdeling van de welvaart en het stoppen van de toename in ongelijkheid. We kunnen niet wegkijken van armoede, van uitsluiting, van inkomstenverschillen tussen arm en rijk. Het wordt tijd, dat iedereen meedoet in de maatschappij. We moeten, als bevolking, duidelijk maken aan de machthebbers, dat we een sociale samenleving willen, met gezondheidszorg voor ook mensen met weinig inkomen. Niet een Koloniale samenleving, zoals Nederlands-Indie was, of het Apartheidsregiem in Zuid-Afrika. We willen niet een samenleving zoals Amerika heeft.