welzijn

Geen balans tussen welvaart en welzijn in Nederland

Welzijn en welvaart zijn beide belangrijk om een land goed te laten functioneren. In Nederland is de welvaart momenteel veel groter dan het welzijn, zo valt te lezen in het nieuwe boek De kwetsbare welvaart van Nederland, dat onder andere gebaseerd is op onderzoeksresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Tot 1960

Na de Tweede Wereldoorlog begint in Nederland de wederopbouw en stijgt de welvaart snel. Er worden nieuwe woningen en winkelstraten gebouwd en er is meer geld dan ooit tevoren. Tot 1960 gaan welvaart (de economische toestand) en welzijn (de natuurlijke situatie van een land) hand in hand naar de top. “Rond 1960 is de extreme armoede opgelost. De huisvesting is sterk verbeterd. De welvaart is niet buitensporig, mensen leven een sober maar degelijk bestaan. Er is nog niet erg ingeteerd op het natuurlijk kapitaal”, legt Harry Lintsen, emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven en een van de schrijver van het boek uit aan Trouw.

Na 1960

Na 1960 verandert dit. De welvaart gaat door met de klim naar boven door de opkomst van de consumptiemaatschappij, maar het welzijn daalt. Opeens is het voor boeren mogelijk om grote landbouwmachines te kopen, waardoor zij grotere stukken land kunnen bewerken. Deze stukken land worden voorheen bewoond door allerlei soorten dieren, maar hun leefgebied wordt flink ingeperkt door de uitbreiding van de agrarische sector. Ook voor verschillende plantensoorten is de groei van de landbouw geen goed nieuws.

Zwerfafval

Niet alleen de landbouwsector bedreigd het welzijn van Nederland. Ook de luchtverontreiniging door de grotere fabrieken die hun deuren openen na de oorlog en de verontreiniging van de bodem doen het milieu geen goed.

Effect op het land

Inmiddels daalt het welzijn in Nederland al meer dan 50 jaar en dat is goed te zien aan het landschap. Zo stelt directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, dat er echt iets moet gebeuren om de Nederlandse natuur te redden. Volgens Van den Tweel bestaat nog maar 20 procent van het Nederlandse landschap uit natuur, wat een bijzonder slechte score is. Ook is de biodiversiteit erg laag in Nederland, wat betekent dat er niet veel verschillende soorten flora en fauna zijn in ons land. Een voorbeeld: sinds 1960 is de populatie boerenlandvogels zo’n 60 procent gekrompen doordat veel van hun broedgebieden zijn veranderd door intensievere landbouw. Onder andere de grutto behoort tot deze groep vogels.

Maatregelen

In De kwetsbare welvaart van Nederland wordt niet alleen gekeken naar de huidige stand van de welvaart en het welzijn, maar ook naar hoe het welzijn in de toekomst weer op hetzelfde niveau als de welvaart kan komen. Volgens de 4 schrijvers van het boek is het energiezuiniger maken van woningen een stap in de goede richting. Toevallig is daar op 28 maart 2018 een plan over gepresenteerd door verschillende energieorganisaties. Zij pleiten ervoor om in 2021 geen nieuwe cv-ketels meer in huizen te plaatsen, zodat er geen aardgas uit Groningen meer nodig is voor het verwarmen van woningen.

(Bron: Trouw, CBS, de Volkskrant, archief)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Voor mij lijkt het dat ons welvaren ná de zestiger jaren er zo’n vijftig jaar over heeft gedaan om weer terug te geraken bij áf! Het politieke klimaat belooft zelfs dat we nog veel verder terugmoeten dan enkel naar áf. Ons is als samenleving de schuld te geven. Want een belangrijk deel stemt verkeerd waardoor wat wij allemaal welvaart noemen géén wel varen meer is. Hebberigheid en overdaad. Luxe flauwekul. Maar het is beroerd aan boord. Al heel lang windstil. Welvarend in de luwte. Shit voor de bemanning, geen enkel probleem voor de officieren of hun kapitein. Vreten zát en alle tijd. De bemanning kan trouwens naar believen op rantsoen worden gezet. En dat dat al vaak genoeg is gebeurt hoeft geenszins te betekenen dat dat niet nóg eens kan. Welvaart zoals hierboven bedoeld is al zo lang niet meer in relatie tot welbevinden. We zijn money-generating units. We kosten wel eens wat, naar de smaak van de officiers en kapiteins dikwijls te veel, maar leveren ook heel veel op. Dát telt!

  oosterwijck says:

  Welvaart, consumptiemaatschappij, materialisme, hebberigheid, zelfbeheersing. … Welvaart is een mooi goed, voor diegenen die er gebruik van kunnen maken en toch met hun beide voetjes op de grond blijven. Ik heb het goed, voldoende inkomen en niet teveel wensen, voor een sober maar volledig leven. Ik heb nooit geld geleend voor materiele zaken, behalve voor een hypotheek, die allang is afgelost. Dit verstandige consumeren geldt echter niet voor iedereen: Veel mensen creperen in armoede, door gebrek aan opvoeding, opleiding en vaak ook intelligentie. Er is een hele grote groep inwoners, die niet voor zichzelf kan zorgen, die vroeger beschermd werd en nu aan hun lot wordt overgelaten. Veel mensen kunnen zichzelf niet beheersen en worden slaaf van de consumptie. Consumeren is een vervanger geworden voor welbevinden. Zelfs Rutte (die zelf niets consumeert en in een oude jas rondloopt) riep de bevolking op, tijdens de crisisperiode om maar zoveel mogelijk bankstellen en auto’s te kopen. Veel mensen zitten (hun leven lang) diep in de schulden, om maar voldoende geld te genereren voor de bonussen van bankiers. Deze mensen beseffen niet, dat het iets minder kan, omdat ze verblind zijn door de reclames in de media. Veel onnodig (onzinnige) materialen worden gekocht door mensen die hun verstand verloren hebben, Denk hierbij aan uiterlijke verzorging, zoals make-up en geurtjes, allemaal kankerverwekkende chemicaliën, die voor fabelachtige winsten worden verkocht. Denk aan lichaamscorrecties. De ene wil grotere tieten en de ander juist kleinere. Schaamlippen correcties, Anus bleken, Piercings en tatouages. Het kan de randdebielen niet ver genoeg gaan. Besef dat je, je benen niet verder moet uitsteken als dat de tafel lang is.

  oosterwijck says:

  De Groningers hebben geluk, dat Europa een nieuw offensief begonnen is tegen Poutin. Rusland zit met zeer grote gasreserves, die verkocht zouden gaan worden aan Europa. Daarvoor werd zelfs vriendschap gesloten met Erdogan, omdat de gasleiding door Turkije zou worden aangelegd. Maar nu is besloten om géén gas van Poutin te kopen, ook gaat de aanleg van een gasleiding door Turkije niet door, en moet het gasverbruik afgebouwd worden met toepassing van andere energiebronnen, zoals: aardwarmte, zonnen energie, windenergie en Thorium-zout energiecentrales. En in het kielzog van die politiek, wordt ook het gas uit Groningen grotendeels overbodig. En Rutte doet het nu voorkomen, alsof die beslissing geheel gebaseerd is op mededogen met de inwoners van Groningen.