bestrijdingsmiddelen

Tip 25: bijen in nood door bestrijdingsmiddelen

In een reactie op mijn stukje over bijen schreef lezeres mevrouw Uiterwijk mij over bestrijdingsmiddelen op planten die men bij tuincentra koopt. Zij slaat de spijker op de kop; deze planten worden vaak opgekweekt met warmte, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Bestrijdingsmiddelen tegen schimmels

Het zijn visueel aantrekkelijke, maar kortlevende planten en slecht voor het milieu. Koop deze planten nooit en ga naar een goede kweker voor deze planten. Dit gif blijft – afhankelijk van het soort gif – toch wel enige tijd in deze planten. Violen zijn bijvoorbeeld erg vatbaar voor schimmels; de consument koopt deze alleen schimmelvrij, vandaar dat de kwekers ze met gif bespuiten.

SKAL-gecertificeerd

Ik denk dat pas na een jaar het gif enigszins is verdwenen. Gif komt uiteindelijk in de bodem terecht en is schadelijk voor het bodemleven. Als u planten zonder gif wilt kopen, moet u naar een plantenkweker die SKAL-gecertificeerd is. Ga in elk geval naar een biologische kweker. Ook zaden en bloembollen zijn behandeld met bestrijdingsmiddelen. Gelukkig zijn er biologische zaden en BIO-bloembollen te koop. Het is jammer dat biologische producten nog steeds duurder zijn, hierin ligt een taak voor de overheid.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 45 2021

Geef een antwoord