buurt Amersfoort

Hoe scoort uw buurt? Website beantwoordt vragen over uw leefomgeving

Hoe staat het in uw buurt met wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water? Op de website Atlas Leefomgeving krijgt u antwoord op de vraag hoe uw leefomgeving scoort. Op het gebied van gezondheid, maar ook bijvoorbeeld hoeveel groen er in de omgeving is en hoe het staat met geluidsoverlast.

Leefomgeving in kaart gebracht

De website Atlas Leefomgeving is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies. Het biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om thema’s die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zo vindt u er onderwerpen over luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid, maar ook welke monumentale bomen er in uw buurt staan en waar u goed kunt fietsen. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt vaak tot op buurtniveau inzoomen. Soms kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. Uniek is dat de verschillende kaarten te combineren zijn. Kaarten zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te leggen, om een totaalbeeld te krijgen.

Actueel en nog uitbreidend

Rijkswaterstaat en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werken samen met provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten om de gegevens continu kloppend en actueel te houden. De komende jaren zullen nog meer nieuwe kaarten en informatiemateriaal beschikbaar komen. Dit gebeurt deels door een steeds groter wordend aanbod, maar ook omdat gebruikersgroepen daarom verzoeken.

Mogelijkheden ontdekken

Op de website kan heel gericht gezocht worden naar bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, hoe donker het ’s nachts is, of het verloop van hitte in uw buurt. Maar u kunt ook kaarten combineren voor bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht. Zo kunt u bijvoorbeeld de kaart met rijksmonumenten combineren met de kaart Landelijke fietsroutes. Zo zoekt u een mooie fietsroute langs rijksmonumenten uit. Op de kaart worden de regionale fietsroutes (ook wel ‘knooppuntroutes’ genoemd) weergegeven als groene lijnen. Ook krijgt u bij deze combinatie de locaties te zien van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn beschermd. Bij de functie ‘check je plek’ krijgt u onder andere te zien hoeveel supermarkten, huisartsenpraktijken en scholen er in uw buurt zijn en hoe het staat met factoren als fijnstof in de lucht.

Uw buurt in 1575

Ook een kijkje in het verleden is mogelijk. Op de website is een kaart van Jacob van Deventer uit het jaar 1575 te vinden. Hoe zag uw buurt er toen uit?

(Bron: atlasleefomgeving.nl, RIVM)

Geef een antwoord