buxusmot

Bestrijdingsmiddelen buxusmot doodt meer dan mot alleen

De buxusmot houdt de gemoederen al tijden bezig. Overal in het land eet het beestje de struiken kaal, tot ergernis van buxusseneigenaren. De enige remedie is bestrijden met pesticide, maar aan deze oplossing lijkt een keerzijde te zitten. Uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) blijkt dat jonge pimpel- en koolmezen overlijden door het gif dat gebruikt wordt om de mot te weren.

Dode mezen

Aanleiding voor het onderzoek is de toename van de mezensterfte in stedelijke gebieden waar de rupsen van de buxusmot bestreden worden. Het centrum heeft vervolgens in samenwerking met het VARA-programma Vroege Vogels dode mezen verzameld in 5 steden in Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Op al deze plekken is de buxusmot bestreden met een keur van middeltjes. Ter vergelijking zijn er ook 5 dode mezen verzameld uit een bos nabij Arnhem, een plek waar geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

Het CLM heeft vervolgens de overleden meesjes onderzocht. Het resultaat? In de mezen die uit de stedelijke gebieden zijn gehaald, zijn 11 verschillende soorten pesticide gevonden, tegenover 4 in de mezen uit bosrijk gebied. Alle 11 de middelen die zijn gevonden in de mezen uit stedelijke gebieden zijn illegaal en mogen niet gebruikt worden door particulieren, hoveniers of gemeentelijke groenbedrijven.

Overleden door bestrijdingsmiddelen?

Een in potentie zorgelijke ontwikkeling, want dit kan betekenen dat er pesticide op de markt zijn die hier niet horen. Ook kan het zo zijn dat de middelen vogeltjes doden, maar hierover kan het CLM nog geen duidelijkheid geven. De gevonden concentraties zijn normaal gesproken niet dodelijk voor andere vogels, maar of dit ook geldt voor mezen is niet bekend.

Update 1 mei 2019

Het CLM gaan nogmaals bekijken of er een verband is tussen de bestrijding van de buxusmot en het – nog altijd- hoge sterftecijfer onder jonge mezen. De onderzoekers roepen iedereen met een buxushaag op om eventuele dode meesjes te bewaren en aan het CLM te doneren. Het bewaren van de overleden diertjes kan het best in de diepvries. medewerkers van het CLM komen de vogeltjes thuis ophalen. Meer over dit onderzoek in Tijd voor MAX van 1 mei 2019.

(Bron: Radio 1, Vroege Vogels, CLM)

Geef een reactie

Reactie

    Bregje says:

    Zo erg! Ik denk dat wij met andere alternatieven moeten komen om in de plaats van pesticide andere, het liefst natuurlijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Heel jammer voor de mezen.
    Bregje