eigen risico

Zorgverzekeringspremie en eigen risico omhoog in 2018

Meer betalen voor uw zorgverzekering en de het eigen risico van 385 naar 400 euro. Dat is de verwachting volgens Haagse bronnen. Die bronnen melden ook dat de zorgtoeslag toeneemt. De definitieve cijfers worden op Prinsjesdag verwacht als het demissionair kabinet de begroting voor 2018 presenteert. Afgesproken is dat het een beleidsarme begroting wordt om het nieuwe kabinet niet in de weg te liggen.

Stijging

De verwachte loonstijging in de zorg wordt als voornaamste reden gezien van de stijging van het eigen risico. Een andere reden is dat zorgverzekeraars al een deel van hun reserves hebben ingezet om premiestijging te voorkomen. Maar die reserves zijn niet oneindig. De zorgpremie voor het volgende jaar stellen zorgverzekeraars pas in het najaar definitieve vast, maar de raming is dat er ongeveer 6 euro per maand bijkomt.

Ontmoedigen

Het eigen risico is in 2008 ingevoerd met als doel het ziekenhuisbezoek en medicijngebruik te ontmoedigen. Het eigen risico lag toen op 150 euro. In de jaren die volgen wordt het eigen risico steeds verhoogd. In 2013 betalen we 350 euro. Meer dan een verdubbeling van waar het in 2008 mee begon. In de jaren die volgen is het met niet meer dan 10 tot 15 euro gestegen. In 2016 is het eigen risico niet verhoogd.

Zorgtoeslag

Tegenover de stijging van de zorgpremie en het eigen risico staat dat de zorgtoeslag toeneemt. Volgens de berekeningen groeit de toeslag met ongeveer 130 euro. 65 euro is ter compensatie om de koopkracht van de laagste inkomens op peil te houden. De andere helft is automatische compensatie.

Onzalig plan

Patiëntenfederatie Nederland uit zijn zorg over de verhoging van het eigen risico en de zorgpremie. “Mensen kunnen de zorgkosten vaak nu al niet meer ophoesten. Nu het eigen risico verhogen en tevens de zorgverzekering laten stijgen leidt tot mijden van zorg”, stelt de federatie. Zij roepen de Tweede Kamer op dit ‘onzalige plan’ bij de begroting van tafel te halen. “Het staat haaks op wat een meerderheid van de partijen heeft aangegeven, en dat is een verlaging van het eigen risico. Het Zorgverzekering Informatie Centrum heeft de politieke standpunten ten aanzien van de zorg voor u in kaart gebracht.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Natúúrlijk gaan zorgpremie en eigen risico omhoog. En niet zo’n beetje. En als u denkt dat daarmee het plafond is bereikt? Forget it! The dutch sky has no limit! Lees zojuist dat zorginstelling Treant om een incompetent bestuurder de deur te kunnen wijzen 420.000 euro moet neertellen en tja, het moet ergens vandaan komen. Dus toch maar weer uit uw zak. Ik stel me zo voor dat het nu de beste tijd is om het sterven te privatiseren. Zo komen VVD en D66, zijnde de éigenlijke smaakmakers van ons aanstaande kabinet, nóg meer op één lijn. Zitten ze al een beetje door die uitruil van het raadgevend referendum versus de gekozen burgemeester. Zo’n referendum stelt, getuige de omgang met de uitslag van het laatst gehoudene, inzake dat associatieverdrag, tóch al niks voor en Guus Meeuwis lijkt me een excellente burgervader, maakt niet uit welke stad. Of Heleen Dupuis? Burgermoeder? Mooie deal, kost bijna niks, levert (politiek) héél veel op. Het ligt in de lijn van mijn verwachtingen dat ook de leeftijd voor het bereiken van volwassenheid zal worden verlaagd van achttien naar zestien. Mogelijk veertien. Stel je eens voor hoeveel nieuwe betaalplichtigen dat zal opleveren? Voorts verwacht ik binnenkort een benefietavond op het kijkglas, bij MAX, ten behoeve van de redding van het Ben OudeNijhuis, waarna onherroepelijk failissement. Eerst dat van het Ben OudeNijhuis, daarna dat van de omroep. Want een succesverhaal in de ouderenzorg is onwenselijk. En een omroep die aan de belangen van 50+’rs aandacht schenkt is met experts als Geer en Goor op de RTL zender, die tussen de Quingoscootmobiel en veilige, betaalbare badkamerreclames, blijk zullen geven van waardering voor onze ouders en grootouders door ze te beledigen, infantiliseren en te duiden als dom, dement, onzelfredzaam, geen énkele behoefte. Men zit eigenlijk meer te wachten op een omroep die iets gaat doen aan jongere probleemgroepen. Zo komt er vast een programma ten behoeve van kinderen met psychische aandoeningen als bij voorbeeld autisme wat zal worden gedaan door Bassie en Adriaan. Of wat dacht u van een door Buma voorgesteld nationaal schoolkorenfestival waar de beste uitvoering van het Wilhelmus de winnende school een éxtra, multi-inzetbare onderwijzer dus niet de zoveelste juf zal opleveren? Sire gaat een campagne starten over “Of wij onze rijken nog wel rijk genoeg laten zijn” en onze Majesteiten gaan voort om de beurt de troonrede doen, al binnen het kader van de wet gelijke behandeling. Zo, voor nu, voltooid!

    oosterwijck says:

    Ik wilde zojuist reageren op het verhogen van de zorgpremie en het eigen risico, met de mededeling dat het CDA tijdens de verkiezingscampagne nog uitkraamde dat het eigen risico wel omlaag kon, maar elke reactie is overbodig, nadat ik de reactie van Hanneman gelezen heb. Daar is niets meer aan toe te voegen.