Zorgpremie veel hoger dan in Miljoenennota voorspeld

DSW Zorgverzekeraar heeft traditiegetrouw als 1e de premie voor de basisverzekering bekend gemaakt en het is geen goed nieuws. In de miljoenennota werd door het ministerie van VWS een stijging van 3,50 euro voorspeld, maar bij DSW gaat de premie met 9,25 euro per maand omhoog.

Reactie Minister Edith Schippers

Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2017 daarmee 1.296 euro, oftewel 108 euro per maand. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) reageerde in 1e instantie niet op de aangekondigde zorgpremieverhoging van bijna 10 procent van DSW. “Net als vorige jaren zullen we niet steeds op de afzonderlijke premie-bekendmakingen van de zorgverzekeraars reageren. We wachten het af tot alle premies bekend zijn”, liet de bewindsvrouw weten. Toch gaf zij later wat meer toelichting. Zij gaf daarbij aan dat zorgverzekeraars een buffer moeten hebben voor slechte tijden, maar dat ze niet meer geld achter de hand moeten houden dan nodig is. “Ik vind het redelijk dat als de zorgverzekeraar een goed jaar heeft gehad dat hij daar dan ook wat van gebruikt om de premie laag te houden” zei Schippers in de Tweede Kamer. De bewindsvrouw benadrukt dat ook het ministerie van Financiën meerekent bij het ramen van de hoogte van zorgpremie. “Sommige mensen denken dat ik dat achter mijn bureautje doe en dat ik dan denk: oh, laat ik de premie dit jaar eens wat lager vaststellen. Dat is niet zo.” Zo wordt gekeken hoeveel de verzekeraars als reserve moeten hebben en hoeveel ze daar boven zitten. “Wij denken dat een kleine marge redelijk is en dat verzekeraars niet meteen op het randje van hun reserves hoeven te zitten. Maar alles daarboven rekenen wij terug in de premie.”

Koude douche

Patiëntenfederatie Nederland is woedend over de aangekondigde verhoging van de zorgpremie van DSW. “Een koude douche”, aldus directeur Dianda Veldman van de patiëntenvereniging. “Alle koopkrachtberekeningen gaan uit van een stijging van 3,50 euro. Dit is 3 keer zoveel. Die koopkrachtberekeningen zijn dus niets meer waard. Ik ben benieuwd hoe de Tweede Kamer dit bij de Financiële Beschouwingen gaat oplossen. Het eigen risico blijft veel te hoog en nu ook nog deze enorme verhoging van de zorgpremie. Van de feestbegroting is voor patiënten en verzekerden, voor iedereen dus, weinig meer over op die manier.”

Oorzaken groei zorgkosten

Zorgverzekeraars plaatsten al twijfels over de raming in de miljoenennota. Ten eerste leidt de overheveling van de wijkverpleging in 2015 naar de Zorgverzekeringswet in 2017 wederom tot een premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in 5 jaar geheel wordt afgebouwd. Daarnaast stijgen de zorguitgaven door een sterk toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Ook de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging brengen extra kosten met zich mee.

Reserves

Vorig jaar heeft DSW 145 euro op jaarbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Om de reserves op een verantwoord niveau te houden, ziet DSW geen ruimte de reserves dit jaar nogmaals met hetzelfde bedrag af te bouwen. DSW zal in 2017 de reserves met een bedrag van 94 euro op jaarbasis per premiebetaler afbouwen. Dus 51 euro op jaarbasis per premiebetaler minder dan in 2016. Dit verklaart een stijging van 51 euro op jaarbasis per premiebetaler, ofwel 4,25 euro van de premiestijging per maand.

Richtinggevend

De afgelopen 11 jaar waarin DSW steeds als 1e de premie bekendmaakte, is die richtinggevend gebleken voor de andere zorgverzekeraars. Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk en als achteraf blijkt dat de premie te hoog is vastgesteld, dan zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Compensatie

In de Tweede Kamer willen de oppositiepartijen D66, SP en ChristenUnie uitleg van het kabinet. Zo wil D66 weten wat de stijging van de zorgpremie betekent voor de koopkracht van lage en middeninkomens. Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) liet weten dat lagere inkomens worden gecompenseerd voor een hogere zorgpremie. Zij krijgen onmiddellijk en automatisch meer zorgtoeslag bij een gestegen bijdrage. Door deze compensatie houdt Dijsselbloem rekening met een tegenvaller voor de schatkist volgend jaar. “Het is echt nog een beetje vroeg om dat nu te zeggen. Zoals altijd zijn er tegenvallers en meevallers.”

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Ik ben bepaald geen boekhoudkundige, laat staan financieel specialist. Evenmin ben ik politiek onderlegd of kan ik me laten voorstaan op een gemeten, goed stel hersens. Maar de aankondiging van verhoging van de premie van uw zorgverzekeraar had ik ook wel aangedurft. Het is dan ook eigenlijk geen slecht “nieuws” maar een bevéstiging van wat we al wisten. En zoals meneer Blok van volkshuisvesting het verrekt om in te gaan op feitelijke misstanden in de sociale woningbouw vanwege een lopend onderzoek naar de effecten van de door hem ingestelde verhuurdersheffing zo verrekt mevrouw Schippers het in te gaan op deze aankondiging, of er iets aan te doen, zolang andere verzekeraars nog moeten volgen. Directeur Veldman van de patientenvereniging meent dat de tweede kamer tijdens de financiele beschouwingen hier mogelijk “iets aan gaat doen”. Ik waag me hier aan de voorspelling dat de tweede kamer helemaal niéts gaat doen. De gevestigde partijen zullen hun oren laten hangen naar de het bedrijfsleven, u weet wel, veel Armani en sporadisch wat Chanel, en dit kabinet volgen op de door de VVD geplaveidde weg. Ik denk dat buiten de SP er geen partij is in de Haagse Staat die zich zou wagen aan het Nationale Zorgfonds. Als het niet te utopisch wordt verklaard dan is er wel de dreiging van hogere belastingen en forse zorgpremies. het beste wat mevrouw Veldman voor haar leden kan doen is ze ten stelligste te adviseren niét meer op de gevestigde orde te stemmen maar eens een poging naar links te wagen. En dan bedoel ik hier natuurlijk het wérkelijke links. Dus niet de PVVDA, VVD66, CVVDA maar bij voorbeeld de SP. Zou men dat écht niet willen dan is er nog een Groen Links en de, hoe kan het anders, PVV. Zou men besluiten toch op die hoegenaamde middenpartijen te stemmen dan mag hier niet langer worden gezeurd. Voortzetting van de regering door die “middenpartijen” zal onherroepelijk leiden tot uiteindelijk zo’n 500,- premie en, pak ‘m beet, 1000,- eigen risico. En uiteindelijk is hier dus hetzelfde als zeer binnenkort. En al het gelazer dat is te verwachten inzake pensioendaling, premieverhogingen, huurverhogingen, nog verdere ontmanteling van alles wat de samenleving nodig heeft om een samenleving te zijn, óók. En mocht u nochtans pas 30+’er zijn en het geluk hebben van een goed inkomen, een redelijke huur en als het even kan een goee gezondheid; wacht u voor de dag dat dat anders zal zijn. Want met wat Rutte en zijn trawanten en trawantes heeft aangericht zal nog lang voelbaar zijn. Heel lang. Voor strakjes;
    Stem heel alstublieft, weloverwogen, juist!