basisverzekering

Basisverzekering zorgpremie stijgt met 3,25 euro per maand bij DSW

Iets later dan anders heeft zorgverzekeraar DSW als 1e de zorgpremie voor het komende jaar bekend gemaakt. In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 127,75 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 3,25 euro. De overige zorgverzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun zorgpremie voor volgend jaar bekend te maken.

DSW tempert stijgende zorgkosten deels door coronacompensatieregeling

De afgelopen jaren heeft DSW steeds al een week na Prinsjesdag de zorgpremie bekend gemaakt. Dit jaar heeft dit wat langer geduurd, omdat de definitieve kosten van zorgaanbieders en de hoogte van de coronacompensatieregeling pas later bekend zijn geworden. In 2022 nemen de zorgkosten sterk toe. Vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit komt neer op een premiestijging van 7,50 euro per maand. Zorgverzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Deze compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg en leidt daarom tot een positief saldo. DSW heeft ervoor gekozen met de inzet van de coronacompensatie de premiestijging van de basisverzekering te beperken tot 3,25 euro per maand.

Eigen risico voor DSW-verzekerden opnieuw 375 euro

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro. Daarmee blijft dit bedrag opnieuw 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. DSW vindt het eigen risico te hoog en is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie