zorginstellingen

Zorginstellingen in het rood door personeelskosten

Veel van de Nederlandse verpleeg-,verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties verkeren in financieel zwaar weer. Bijna 40 procent heeft een negatief banksaldo, terwijl de meeste in 2015 nog een positief resultaat laten zien. Dit blijkt uit een analyse van Intrakoop, een inkoopcorporatie voor de zorg.

Nieuwe CAO

Volgens Intrakoop komt dit door de gestegen personeelskosten in de zorg. Zo moeten de instellingen door de nieuwe CAO 5 jaar aan gemiste onregelmatigheidstoeslagen uitkeren. Deze toeslagen worden uitgekeerd aan personeelsleden die deze niet hebben gehad toen zij met verlof waren. Dit heeft de organisaties naar schatting 200 miljoen euro gekost. Ook zijn de algemene personeelskosten in 2016 gestegen met 3,6 procent.

Personeelstekorten

Naast een slechte financiële situatie, hebben veel verpleeg- en verzorgingstehuizen ook te kampen met een personeelstekort. Met name in de zomer is de nood hoog omdat veel vaste mensen dan op vakantie gaan. Verwacht wordt dat het tekort binnen enkele jaren groeit tot 40.000 medewerkers. Gelukkig heeft de overheid budget vrijgemaakt om het tij te keren. Vanaf 2018 komt er jaarlijks 335 miljoen beschikbaar om te investeren in nieuwe medewerkers. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 100 miljoen die eerder al is toegezegd. Of dit geld er ook voor gaat zorgen dat de huizen en thuiszorgorganisaties weer financieel gezond worden, is onduidelijk.

En de thuiszorg dan?

Volgens beroepsvereniging V&VN hebben de thuiszorgorganisaties ook zo’n impuls nodig, omdat de sector met dezelfde personeelstekorten kampt. Steeds minder mensen moeten steeds meer werk opknappen. Geschat wordt dat er minimaal 1000 medewerkers bij moeten komen. Of de overheid van plan is hier ook geld in te pompen, is nog onbekend.

(Bron: Intrakoop, ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  oosterwijck says:

  Een hele goede ontwikkeling zou zijn: de Personeelskosten van verpleeginstellingen openbaar maken, inclusief het salaris van de directie en andere niet zorg gerelateerd management personeel. Dan kunnen we zien, waarom de verpleeghuizen in het rood staan. Dan kunnen we zien, hoe schandalig hoog de salarissen zijn van, niet zorg gerelateerd management personeel. … Een ander probleem is, dat door de personeelsbezuinigingen, de meeste huizen onderbemand zijn. En die niet reeele bezuinigingen, eisen nu hun tol. Achteraf kunnen we constateren, dat deze niet reeele bezuinigingen, alleen maar averechts gewerkt hebben: Bewoners hebben zorg ontbeert, collegae zijn overbelast geweest en er is een hoop (onnodig) leed berokkend. Door de extra kosten achteraf, is er niets bespaard. Sterker nog, de bezuinigingen zullen alleen maar extra geld kosten. … Moraal van het verhaal: Zet een ondeskundige lamzak op een ministerstoel, op een post waar hij/zij geen verstand van heeft, en het gaat mis. Geen nood, verhaal de kosten op de belasting betaler.

  Volkel says:

  IN DIT LAND IS WEL VOLDOENDE POEN VOOR OORLOGSTUIG (HET HELE LEVEN DRAAIT OM DE FLUIT EN DE DUIT) 3MILJARD VOOR DUIKBOOTJES 41/2 MILJARD VOOR JSfjes EN RUTTE MAAR STOM LACHEN ALS 85 jarige WORDT IK HIER ZO BEROERD VAN ALS IK DE KANS KREEG DAN GAF IK HEM EEN REPRIMANDE WAAR DIE VAN ONDERSTE BOVEN TOLDE MAANDEN ZEIKEN OVER EEN NIEUW KABINETJE DE DRUILOOR MAAR DE GEHELE IK ZEG DE GEHELE OUDEREN ZORG NAAR DE GALLEMIESE GEHOLPEN HÉ HÉ DAT LUCHT OP AL HELPT HET GEEN ENE MIETER.
  H.van Maarseveen CAPELLERHOF TE VOLKEL

  Hanneman says:

  Ik kan het met meneer of mevrouw -waarschijnlijk meneer- van Maarsenveen voor een deel eens zijn. Maar een reprimande waar je van ondersteboven zou raken helpt niet. Om te beginnen moet iemand daar gevoelig voor zijn. En dat is onze premier niet. Het door hem gevoerde beleid op alle belangrijke terreinen als zorg, onderwijs, wonen, veiligheid, rechtspraak en bij voorbeeld de aanschaf van duur oorlogstuig is door hem en zijn kompanen en kompinnen ingericht naar de smaak van de hele dure jongens en meisjes onder ons. Het daardoor voor de zorg beschikbare budget dus ook. Het is lastig om een deskundig oordeel te hebben over de precieze pijnpunten – u gelieve meneer Oosterwijck eens te volgen – maar het is evident dat het met de beloning van alle functies bóven die van het “grondpersoneel” echt crimineel is gesteld. Altijd de berichten over excessieve beloning voor mensen die heel riant wonen, rijden, vergaderen of anderszins op een stoel zitten moeten de gewone man en vrouw ook wel ontmoedigen. Géén van deze bestuurders weet wat écht fysiek zwaar werken is omdat ze dat van opleidings of netwerkwege nooit hebben gehoeven. Ik noem hoogopgeleidde mensen vaak mensen met een kunstje. Die kunstjes worden onwaarschijnlijk hoog beloond terwijl de mensen die de zorg werkelijk uitvoeren door fysieke inspanning te leveren maar moeten zien hoé “rond te komen” of een burn-out te voorkomen. En als dat het grondpersoneel niet lukt dreigt ontslag of ontwrichting van hun bestaan. Geen gouden handdruk na de duizenden wasbeurten, geruststellingen, ontfermingen, schoonmaakwerkzaamheden. Het luchtpersoneel daarentegen? Eigenlijk is een uitzending van Hollandse Zaken over gevallen topbestuur, kijkend naar de verwaarlozing van de positie van de hele harde werkers die door hen bestuurd horen te worden, onzin! Want het aantal ten onrechte weggegoudenhanddrukte topmannen en vrouwen is zo minimaal dat dat in geen enkele verhouding staat tot de overwerkte, opgejaagde dalwerkers en werksters. Notabene, zouden deze topstakkers niet zijn betrapt of gestruikeld dan zouden ze waarschijnlijk zijn doorgegaan met hun zelfbevrediging. Resumerend; al deze epistels worden voor niets geschreven. Die reprimande die meneer – of mevrouw – van Maarsenveen zou willen debiteren zet ook geen zoden aan de dijk. De zorg is de klos en daarmee dus ook de grote groep zorgbehoevenden. Voor zorgpersoneel is eigenlijk alleen nog maar te bidden. En of dat helpt……?