zorgpremie DSW

Verhoging zorgpremie DSW hoger dan kabinet ingeschat heeft: dit is waarom

Net als voorgaande jaren heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premiestijging voor het jaar erop bekend gemaakt. De basisverzekering gaat naar 124,50 euro per maand, wat neerkomt op een stijging van 6,50 euro. De stijging van de zorgpremie ligt daarmee hoger dan het kabinet met Prinsjesdag ingeschat heeft. Op dat moment wordt rekening gehouden met een stijging van 5 euro per maand. Daar zijn verschillende redenen voor.

Geen reserves meer

De verhoging is volgens DSW noodzakelijk vanwege de groei van de zorgkosten, maar ook doordat DSW dit jaar geen ruimte meer heeft om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken. Wel houdt DSW het eigen risico opnieuw op 375 euro, wat 10 euro lager ligt dan wettelijk is bepaald. Volgens de verzekeraar nemen de zorgkosten toe door hogere lonen en prijzen in de zorg. Daarnaast is er een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Daar komt een deel van 4,50 euro van de premiestijging uit vandaan. De overige 2 euro hebben ermee te maken dat DSW dus niet meer kan interen op de reserves.

Prinsjesdag

Dat de premiestijging hoger ligt dan waar het kabinet met Prinsjesdag vanuit gaat, speelt volgens DSW-topman nog iets bij mee. “Voorafgaand aan verkiezingstijd wordt steevast een optimistischer verwachting geuit dan in de jaren na de verkiezingen”, zegt topman Aad de Groot daarover tegen verschillende media. Voorgaande jaren heeft de verzekeraar uit de eigen reserves geput om de premiestijging te beperken. Dat heeft zo’n 2 euro per klant per maand gekost. Het bedrijf heeft onvoldoende reserves over om dat volgend jaar weer te doen. “Daarom gaan we naar een kostendekkende premie”, zegt De Groot. Dat is ook een belangrijke verklaring voor het feit dat bij DSW de premie wat meer stijgt dan het kabinet gemiddeld verwacht.

Overige zorgverzekeraars

De overige zorgverzekeraars hebben nog tot 12 november 2020 de tijd om hun premies bekend te maken. Er zijn zorgverzekeraars die er de afgelopen jaren niet voor gekozen hebben hun financiële buffers in te zetten om de premie lager te houden. Het is een mogelijkheid dat zij daardoor ook nu nog ruimte over hebben en de premie minder hoeven te verhogen.

Premiestijging geen gevolg corona pandemie

Dat de totale zorgkosten dit jaar nog niet hoger uitvallen is volgens de DSW-topman te verklaren met het feit dat de coronagerelateerde kosten grotendeels zijn gecompenseerd met lagere kosten vanwege de afgeschaalde reguliere zorg. “Daardoor waren de financiële consequenties minimaal. We weten nog niet hoe dit effect in de laatste maanden van het jaar gaat doorzetten en al helemaal niet wat er in 2021 gaat gebeuren”, aldus De Groot.

Zorgkosten in 2021 waarschijnlijk flink hoger

De Groot verwacht dat de zorgkosten in Nederland in 2021 jaar fors zullen stijgen. Tegenover de Telegraaf zegt hij dat de rekening daarvoor niet alleen mag worden afgewenteld op verzekerden. “Indien de zorgkosten komend jaar inderdaad héél veel hoger zijn, vinden wij niet dat de rekening alleen op het bordje van premiebetalers mag belanden”, zegt De Groot. “De overheid zou dat dan op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld via belastingen.”

(Bron: ANP, NOS, archief)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Er wordt voor een bedrag van 500 miljoen per jaar, teveel medicijnen verstrekt. De gezamenlijke zorgverzekeraars doen daar niets aan, sterker nog, ze stimuleren die verspilling. Daar tegenover worden doodzieke kinderen, medicijnen geweigerd omdat deze te duur zouden zijn, met tot gevolg dat kinderen overlijden. En dan worden elk jaar de zorgkosten duurder. …. Schandelijk gedrag van deze criminele organisaties.