hersenaandoening

Veel Nederlanders hebben een hersenaandoening

Hersenaandoeningen komen vaak voor in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Hersenstichting. Maar liefst 3,8 miljoen Nederlanders lijden eraan.

Verschillende hersenaandoeningen

In het onderzoek is er voor het eerst gekeken naar alle hersenaandoeningen, dus van dementie tot slaapstoornis. Hieruit blijkt dat 1,9 miljoen van de 3,8 miljoen personen met een hersenaandoening lijdt aan een psychische ziekte, zoals een depressie of een angststoornis. Onder hen zijn ook veel ouderen, want depressie en een generaliserend angststoornis komen veel voor bij deze groep. Daarnaast zijn er ook 1,3 miljoen mensen met dementie, de ziekte van Parkinson of epilepsie. Andere grote groepen worden gevormd door mensen met niet-aangeboren hersenletsel dat zij bijvoorbeeld door een ongeluk hebben opgelopen (645.900 personen) en Nederlanders met een slaapstoornis (506.200 in totaal).

Onbekende gevallen

Volgens het RIVM is het overigens goed denkbaar dat het werkelijke aantallen hoger liggen, want veel hersenpatiënten zoeken geen medische hulp. Hoewel er dus nog veel onbekende gevallen zijn, kost de zorg voor mensen met een hersenaandoening nu al 25 miljard euro per jaar. Dat is bijna 30 procent van de volledige, Nederlandse zorgbegroting.

Kosten omlaag door betere zorg

De Hersenstichting wil met het onderzoek laten zien dat er behoorlijk wat Nederlanders zijn die een hersenaandoening hebben en dat deze ziektes lang niet altijd zichtbaar zijn. Daarnaast hoopt de stichting dat de zorgkosten op ten duur omlaag kunnen, maar om dit te bewerkstelligen is er volgens hen wel meer onderzoek en betere zorg nodig.

(Bron: website RIVM, website Hersenstichting, NOS, ANP)

Geef een reactie

Reacties (4)

  Hanneman says:

  Eigenlijk lijkt me dit de meest plausibele verklaring voor de laatste verkiezingsuitslag.

  Applehans says:

  Ik las op FaceBook dat jullie mensen zoeken met een niet aangeboren hersenletsel.
  Ik wil daar graan mee doen, omdat ik een niet goed functioneerde Hypofyse op gelopen door een medische misser.

  Met vriendelijke groet
  Hans Halmingh

   MAX Vandaag says:

   Beste Applehans, bedankt voor uw bericht. MAX is op zoek naar mensen met beginnende dementie. U vindt de oproep via: https://www.maxvandaag.nl/sessies/paginas/oproep/gezocht-mensen-met-beginnende-dementie/ Verder zet MAX zich in tegen misstanden in de zorg: https://www.maxvandaag.nl/sessies/paginas/oproep/meld-misstanden-in-de-zorg/

  knarfie says:

  Het is helaas een grote, verwijtbare fout van de Hersenstichting om psychische stoornissen als hersenstoornissen te bestempelen. en ziekten als ADHD en angst in hetzelfde rijtje als ALS en MS te zetten. Wetenschappelijk is daar helemaal geen bewijs voor. Dat de hersenen meedoen bij alles, dat staat buiten kijf, maar dat psychische stoornissen hersenziekten zijn, is helemaal niet duidelijk. Het is een mening van een paar doorgedraaide neurologen en wetenschappers die heel goed kunnen inzoomen op moleculair niveau en dan allerlei dingen zien, maar niet meer kunnen uitzoomen om te zien wat voor betekenis dat heeft. Ik werk zelf al lang als psychiater en vind het heel schadelijk mensen met psychische stoornissen ook nog eens een hersenziekte aan te praten.