hersenaandoening gaan de hele samenleving aan

Hersenaandoeningen gaan de hele samenleving aan

In het MAX-programma Niet Zonder Ons zijn 6 deelnemers met een hersenaandoening te volgen. Maar zij zijn niet alleen. In Nederland heeft maar liefst 1 op de 4 een hersenaandoening. En dat aantal zal niet dalen. Sterker nog uit recent onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,RIVM, zal dit aantal de komende jaren alleen maar stijgen.

Meer vrouwen dan mannen

In 2016 hebben 3,8 miljoen mensen een hersenaandoening. Het gaat om 1.692.400 mannen en 2.134.400 vrouwen. Vrouwen krijgen vaker een hersenaandoening dan mannen. Dat heeft vooral te maken met hun langere levensverwachting. Bijna 2 miljoen mensen lijden aan een psychische stoornis en is daarmee de meest voorkomende type hersenaandoening. Een hersenaandoening niet altijd zichtbaar, maar de sociale gevolgen zijn vaak groot. Ook 1 op de 5 sterfgevallen is het gevolg van een hersenaandoening.

Aandoeningen ingedeeld in clusters

Om meer zicht te krijgen in het soort hersenaandoeningen, zijn de aandoeningen in 5 clusters ingedeeld:

  • Psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, angst- en paniekstoornis of depressie. Hier lijden 1.907.700 mensen aan
  • Chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of epilepsie. Hier lijden 1.337.800 mensen aan
  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel. Hier lijden 645.900mensen aan
  • Slaapstoornissen, zoals insomnie of slaapapneu. Hier lijden 506.200 mensen aan
  • Hersenaandoeningen die in het eerste levensjaar tot uiting komen, zoals een verstandelijke handicap of afwijkingen aan centraal zenuwstelsel. Hier lijden 100.300 mensen aan

Ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie

Aan de serie doen Peter en Arie mee. Bij hen is de ziekte van Alzheimer vast gesteld. Hans heeft frontotemporale dementie (FTD). Volgens de cijfers van de Hersenstichting zijn er 153.100 Nederlanders met een vorm van dementie bekend bij de huisarts. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70 procent). FTD is een zeldzame vorm van dementie. Slechts 3 procent tot 12 procent van alle gevallen van dementie wordt vermoedelijk veroorzaakt door FTD.

De toekomst

Uit onderzoek door het RIVM, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 voor 2040, komt naar voren dat er over 20 jaar 672.600 Nederlanders een beroerte hebben gehad en met de gevolgen daarvan moeten leven, dat er 330.400 mensen aan dementie lijden en 82.600 aan de ziekte van Parkinson. Het aantal mensen dat lijdt aan dementie verdubbelt daarmee ten opzichte van 2015.

Er zijn al stappen gezet

“Het positieve nieuws is dat we de afgelopen jaren al enorme stappen hebben gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor er in de komende 20 jaar minder Nederlanders sterven aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte. Alleen moeten er wel meer mensen met de gevolgen van deze hersenaandoening leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals – meer en meer te maken krijgt met hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan”, aldus Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting.

Samenwerken

Volgen Heimans Visser moeten we samenwerken om een toekomst te creëren zonder hersenaandoeningen. Daarbij moet niet worden ingezet op 1 aandoening, maar investeren in oplossingen die hersenaandoeningen kunnen helpen voorkomen, afremmen of genezen. “We moeten blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeten van de patiëntenzorg.”

Heeft u vragen over werken met een hersenaandoening? Dan kunt u contact opnemen met de Hersenstichting. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 14.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 070 – 209 22 22. Op de maandag na de uitzending zijn zij op hetzelfde nummer bereikbaar van 21.30 t/m 22.30 uur. 

Het programma Niet Zonder Ons is te zien vanaf 3 februari 2020 (6 afleveringen) om 21.30 uur op NPO 1. Lees de verhalen van de deelnemers en leer hen beter kennen.

(Bron: Hersenstichting/RIVM)

Geef een reactie

Reactie

    knarfie says:

    Het is helaas een grote, verwijtbare fout van de Hersenstichting om psychische stoornissen als hersenstoornissen te bestempelen. en ziekten als ADHD en angst in hetzelfde rijtje als ALS en MS te zetten. Wetenschappelijk is daar helemaal geen bewijs voor. Dat de hersenen meedoen bij alles, dat staat buiten kijf, maar dat psychische stoornissen hersenziekten zijn, is helemaal niet duidelijk. Het is een mening van een paar doorgedraaide neurologen en wetenschappers die heel goed kunnen inzoomen op moleculair niveau en dan allerlei dingen zien, maar niet meer kunnen uitzoomen om te zien wat voor betekenis dat heeft. Ik werk zelf al lang als psychiater en vindt het heel schadelijk mensen met psychische stoornissen ook nog eens een hersenziekte aan te praten.