Brein Rebels

Stichting Brain Rebels: “NAH is geen eindpunt, maar een hernieuwd startpunt”

Irene Kagei en Annelies van der Meen hebben tussen 6 en 10 september 2021, 400.000 stappen gezet om denkbeeldig naar de maan te lopen. Met deze actie willen ze de aandacht vestigen op meer hulp bij het terugkeren naar de maatschappij na een revalidatie door niet aangeboren hersenletsel, NAH. De zorg na de revalidatie van NAH laat nu zeer te wensen over, want er is volgens het Zorg Instituut Nederland geen ‘hokje’ waar deze nazorg vanuit gefinancierd kan worden. Dat moet anders vindt Irene Kagei van Brain Adventure. Met de Stichting Brain Rebels wil zij geld ophalen zodat deze nazorg voor iedereen beschikbaar is.

NAH

Niet aangeboren hersenletsel, NAH, is schade aan de hersenen die in de loop van het leven ontstaat. Bijvoorbeeld na een ongeval, hersenbloeding of een tumor. Volgens de laatste cijfers van het RIVM (2017) zijn er ruim 650.000 Nederlanders met NAH. Naast de zichtbare schade kent hersenletsel ook veel onzichtbare gevolgen. Denk hierbij aan verandering in denken, emoties en gedrag. Deze veranderingen grijpen enorm in op het dagelijks leven en -functioneren. En niet alleen bij de patiënt zelf, maar ook voor de naasten is het zeer ingrijpend.

Zorg na revalidatie

Bij het oplopen van schade aan de hersenen is de focus van artsen en specialisten op het verlenen van dringende zorg. Maar tijdens en na de revalidatie wordt ook de onzichtbare schade zichtbaar. In veel gevallen is er nauwelijks aandacht meer om hier nog iets in te verbeteren en zijn patiënten overgeleverd aan de zorg van een verpleeghuis. Dat moet anders vindt Irene Kagei. Zij ontdekte een manier van coachen waardoor er veel meer uit patiënten met NAH te halen is.

Vernieuwd startpunt

Wanneer verpleegkundige Irene Annelies van der Meen ontmoet in de kleinschalige opvang waar zij terechtkomt na haar revalidatie, is het haar al snel duidelijk dat Annelies in die omgeving niet op haar plek is. Irene stapt af van de behandelingsprotocollen en gaat op een heel intuïtieve manier met Annelies aan de slag. Met succes. Voor Irene is NAH geen eindpunt maar een vernieuwd startpunt. Naar aanleiding van de begeleiding van Annelies heeft zij een visie gecreëerd die er op gericht is om mensen met NAH en hun omgeving te coachen. Zo is Brain Adventure, een kleinschalige plek in Moordrecht, ontstaan. “De insteek van Brain Adventure is kijken naar wat wel kan. Samen op zoek naar leefplezier”, aldus Irene.

Stichting Brain Rebels

Om deze zorg voor iedereen toegankelijk te maken is geld nodig. Want voor mensen met NAH is (nog) geen passende indicatie voor de zorg die zij na de 1ste revalidatie nodig hebben. Om geld in te zamelen hebben Irene en Annelies in de week van 6 tot en met 10 september 2021 maar liefst 400.000 stappen gezet. Want het doel is om 400.000 euro op te halen. Met dit bedrag kunnen ze een jaar lang mensen helpen, ook degene die dit niet kunnen betalen.

“Daarnaast willen we aantonen hoe belangrijk het is dat er intensieve nazorg komt voor mensen met NAH en hun gezin. Want hersenletsel krijg je niet alleen.” Irene blijft ook met verzekeraars onderhandleen om dit uiteindelijk toch vergoed te krijgen. “Er is op dit gebied echt een leemte, mensen vallen in een gat als ze klaar zijn met revalidatie.”

Meer weten over Brain Adventure? Kijk dan op de website. Of doneer direct aan Stichting Brain Rebels.

Irene Kagei en Annelies van der Meen zijn maandag 13 september 2021 te gast in Tijd voor MAX. 

(Bron: Hersenstichting, Stichting Brain Rebels)

Geef een reactie