sporten

Steeds meer ouderen sporten wekelijks

Genoeg bewegen is belangrijk voor iedereen, maar voor ouderen misschien nog net een beetje extra. Wie dit doet, blijft namelijk langer fit . Dat ouderen dit advies niet in de wind slaan, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Hieruit valt op te maken dat steeds meer 65-plussers wekelijks sporten.

Stijgende lijn

Het Mulier Instituut, dat zich bezighoudt met sportonderzoek, heeft hun resultaten gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en op vragenlijsten die zijn ingevuld door mensen uit de leeftijdsgroepen die worden onderzocht. Uit de resultaten is op te maken dat hoewel men minder sport naarmate de leeftijd stijgt, ouderen wel degelijk vaker bewegen dan voorheen. Zo doet tussen 2001 en 2004 30 procent van de 65 tot 79-jarigen wekelijks aan sport, maar tussen 2013 en 2016 is dit al 40 procent.

Jongeren sporten minder

Dit is opvallend, want bij geen enkele andere leeftijdsgroep is zo’n stijging te zien. Jongeren tussen de 12 en de 19 jaar zijn juist minder aan sport gaan doen in de afgelopen jaren: van 78 procent tussen 2001 en 2008 naar 71 procent in de periode 2013 tot 2016. Deze daling komt volgens verschillende onderzoekers doordat jongeren steeds meer tijd op sociale media-kanalen doorbrengen.

Opgegroeid met sporten

Het Mulier Instituut heeft ook een mogelijke verklaring voor het toenemende aantal sporters onder de oudere doelgroep. Zij stellen dat de groep die nu 65 tot 79 jaar is, is opgegroeid in een tijd waarin sport voor het eerst gepromoot wordt onder de bevolking. Daardoor is sporten voor hen heel gewoon. Voor de mensen die in de periode 2001 tot 2004 65 jaar of ouder zijn, is sport nog niet zo vanzelfsprekend in hun jeugd, wat het lage percentage van 30 procent kan verklaren.

(Bron: website Mulier Instituut, NOS)

Geef een antwoord