Speciale aandacht voor ouderen op Spoedeisende Hulp

Op donderdag 19 mei 2016 klonk er een noodkreet uit de brandbrief ‘Regionale spoedzorg – de rek is er uit’. Steeds vaker moeten ziekenhuizen hun deuren voor spoedzorg sluiten, en dat is slecht nieuws.

Afbraak chronische zorg

Alleen al in het laatste kwartaal van 2015 kwam dit in de regio Amsterdam ruim 600 keer voor. Door afbraak van chronische zorg voor, met name, ouderen kunnen ziekenhuizen de patiëntenstroom soms niet meer verwerken en ze kunnen daardoor niet langer verantwoorde zorg garanderen. Deze noodkreet wordt herkend en gedeeld door de seniorenorganisatie Unie KBO.  In de nieuwste eisen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, gaat extra aandacht uit naar de ontvangst van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en het voorkomen van onnodige opnames.

Screening

Het keurmerk moet er in ieder geval voor zorgen dat bij patiënten die ouder zijn dan 70 jaar die binnenkomen op de EHBO een risicoscreening plaatsvindt op kwetsbaarheid en/of functieverlies. Manon Vanderkaa, directeur KBO: “Gemiddeld de helft van de ouderen gaat er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarom zijn we in 2012 gestart met ons keurmerk.”

Verhoogd risico

Mocht uit de risicoscreening blijken dat er sprake is van een verhoogd risico, dan wordt het geriatrisch team betrokken bij het behandelplan. Ziekenhuisopname is niet altijd nodig, maar er kan wel tijdelijk een plek nodig zijn waar de patiënt kan herstellen. Een voorwaarde om dat goed te kunnen regelen is dat de Spoedeisende Hulp zelf werkafspraken met andere zorgaanbieders in de regio moet maken.

Herstellen buiten het ziekenhuis

Dit soort werkafspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op herstellen buiten het ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan de geriatrische revalidatiezorg in zorginstellingen. Vanuit de Wet Langdurige Zorg bestaan er verschillende subsidieregelingen voor een tijdelijk verblijf om goed te herstellen van de aandoening. Voor de SEH is het dus belangrijk en relevant om te weten of er zorginstellingen in hun werkgebiedzijn, die deze faciliteiten bieden. Op die manier kan de SEH bij de juiste diagnose zorgen dat de ouderen op de juiste plek terecht komen.

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn vaak niet goed ingericht op zorg voor ouderen. De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat dit verandert. Zij hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de actualisatie van het keurmerk voor 2017. Hierin worden bovenstaande overwegingen en handelingen meegenomen.

(Bron: Unie KBO)

Geef een reactie

Reactie

  oosterwijck says:

  Huisartsen contact via internet, voor senioren, lekker makkelijk

  Je wordt op een ongelooflijke manier afgezeikt, lees mee en huiver.

  Ik heb, 21 mei 2016, een Email account aangevraagd, voor huisartsencontact, waarop ik een reactie krijg, dat ik pas kan inloggen nadat ik een activeringscode heb ontvangen. Ik controleer elke dag of die code is verzonden naar mij. En elke dag zie ik een mededeling dat ik nog niet kan inloggen omdat mijn aanvraag nog in behandeling is. Vandaag 28 mei 2016, rond 21.34 uur, ontvang ik de activeringscode en als ik wil activeren (binnen een half uur, na ontvangst van de code) is mijn account aanvraag verlopen (terwijl die inlogcode 24 uur geldig is). De site adviseert mij om opnieuw een account aan te vragen. Als ik dat doe, krijg ik de mededeling dat ik geen nieuw account kan aanvragen omdat mijn email adres reeds in gebruik is. Zo komen we niet verder. … Dus als ik het goed begrijp, zit het systeem muurvast: ik moet een nieuw account aanmaken, omdat de activeringscode verlopen is en ik kan geen nieuw account aanvragen omdat het al in gebruik is. Ik verwacht (op korte termijn) uitleg over wat is misgegaan en dat mijn account in orde komt.

  Dit is te achterlijk voor woorden. Ik word hier op een agressieve manier afgezeikt. !!!

  (noreply@uwartsonline.nl)

  Toevoegen aan contactpersonen

  28-05-2016 21:34 uur

  Aan: oosterwijck@live.nl

  Geachte client,

  Dit is uw unieke sessiecode: 784200

  Activatielink niet meer geldig (een half uur later)
  U heeft van ons een mail ontvangen om uw account te activeren. De activatielink in deze mail is uit veiligheidsoverwegingen niet langer dan 24 uur geldig. Volgens onze gegevens heeft u uw account niet binnen deze periode geactiveerd. Uw account is daardoor niet aangemaakt.

  Registreer opnieuw » (is niet meer mogelijk)

  Ik heb de activeringscode, een half uur na ontvangst gebruikt. En kreeg bovenstaande mededeling.