Ouderen steeds vaker vast om boete

Gevangenissen krijgen steeds vaker ouderen in hun cellen. Het gaat om 50- en 60-plussers die door geldgebrek boetes voor onder andere verkeersdelicten niet kunnen betalen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Te weinig geld

Het aantal 50- en 60-plussers in de gevangenis nam tussen 2002 en 2014 toe, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de laatste vier jaren nam het aantal met 8 en 9 procent toe tot zo’n 1300. Het aandeel ouderen in het totaal aantal gevangenen is overigens nog steeds klein op gemiddeld 10.000.

Celstraf in plaats van boete

De ouderen zitten meestal slechts enkele dagen vast. Ze worden vaak opgepakt omdat ze meerdere boetes bij herhaling niet hebben betaald. Rechters kunnen er in die gevallen voor kiezen om de boetes om te zetten in een celstraf.  Volgens deskundigen gaat het om een trend. Ouderen hebben weinig geld en raken daardoor in de problemen na een overtreding. SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman is bezorgd om deze ontwikkelingen: “Het onderliggende probleem is armoede en dat moeten we natuurlijk bestrijden.”

Stille armoede

Seniorenorganisatie Unie KBO vermoedt dat er meer ‘stille armoede’ heerst en ouderen door schaamte verder in de problemen raken. Een woordvoerder van Unie KBO: “We krijgen steeds meer meldingen van armoede. De hogere belastingen en het schrappen van toelagen raken hen hard. Ze modderen daar soms langer mee aan dan goed voor hen is.”

(Bron: AD)

Geef een antwoord

Reactie

  oosterwijck says:

  Ten eerst wil ik opmerken dat verkeersovertreders (beter spreken van verkeers vergissers), vaak te goeder trouw hebben gehandeld en een boete niet op zijn plaats is. Een vergissing is menselijk en niet strafbaar. Maar de overheid ziet haar kans schoon door mensen die een vergissing hebben begaan, te zien als misdadigers en hen te bestraffen met het afnemen van geld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grove overtredingen en kennelijke vergissingen.

  Daar tegenover staat, dat echte misdadigers, zoals: dieven, fraudeurs, oplichters, niet meer worden gestraft. Of hooguit een werkstraf van een paar uur krijgen. Ze moeten dan werken naast mensen die dit voor hun dagelijks brood al tientallen jaren doen. Kun je nagaan hoe die zich moeten voelen, als je tientallen jaren een werkstraf krijgt, terwijl je niets misdaan hebt.

  Maar helemaal absurd is, dat je mensen afperst, die geen geld meer hebben, alleen omdat ze zich vergist hebben, of verkeerd beoordeeld zijn door een wetsdienaar, die zelf dagelijks verkeersovertredingen begaat.

  Ik kan je een paar voorbeelden geven van mezelf: Ik ben ik een keer veroordeeld voor bellen achter het stuur, terwijl ik helemaal geen telefoon heb. Werkelijk waar, ik behoor tot een zeldzaam ras, dat geen telefoon heeft en dus ook nooit gebeld wordt. Ik haat telefoneren. Ik gebruik thuis Skype voor voor het ontvangen van boodschappen van familieleden. De agent zij heel kortaf, ik heb je zien bellen en mijn woord is meester. Een bezwaarschrift hielp niet.

  Een andere keer reed ik door rood. Het verkeerslicht rolde door van groen naar rood in enkele seconden en ik werd gefotografeerd, toen het licht al 0.2 seconden rood was. Ik had niet meer de tijd en de reflex om op tijd te stoppen. De achterwielen raakten nog net de streep, driekwart van de auto was al over de streep, bij het zien van de foto. Tjonge jonge wat een misdrijf. Uitleg aan de rechter hielp niets. Overtreding is overtreding, vergissingen zijn niet menselijk. En de techniek faalt nooit. Wel werden kort daarna de lichtinterval verlengt, omdat teveel mensen hetzelfde overkwam.

  Ik kan alleen maar concluderen dat de verkeerswet een afpersing wet is om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Betalen zul je en als je het echt niet meer kunt sluiten we je op. Er staan immers genoeg cellen leeg omdat we echte misdadigers niet meer opsluiten.