Hugo Borst, Scherp op Ouderenzorg

Manifest Scherp op Ouderenzorg kost tot 2 miljard euro

Om het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te kunnen voeren is 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Daarnaast zijn er 70.ooo extra zorgmedewerkers nodig. Branchevereniging voor zorgondernemers Actiz heeft dit uitgerekend.

De zorg is veranderd

In de afgelopen jaren is de zorg in verpleeghuizen enorm veranderd. Tegenwoordig woont 6 op de 7 ouderen thuis. Iemand verhuist pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. Hierdoor neemt de zorgvraag voor de thuiswonende ouderen toe, zowel in hoeveelheid als in intensiteit. In de verpleeghuizen wonen alleen nog de meest kwetsbare mensen die door dementie of andere lichamelijke beperkingen veel zorg nodig hebben. Doordat mensen langer thuiswonen is de tijd dat zij in een verpleeghuis wonen korter. Hierdoor is de in- en uitstroom van bewoners in verpleeghuizen groot. Dit vraagt meer aandacht voor het organiseren van passende zorg wat om meer zorgmedewerkers vraagt.

4 ogen, 4 handen

Hugo Borst en Carin Gaemers en overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland pleiten voor 2 professionele zorgverleners per groep van 6 tot 8 bewoners in alle verpleeghuizen. Actiz is voorstander van het principe van ‘4 ogen, 4 handen’. Dit is voor hen het uitgangspunt bij het doorberekenen van de personele en financiële consequenties. Los van de hoge kosten, is het voorstel een enorme uitdaging gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zegt Actiz. Voor deze manier van werken zijn 45.000 extra werknemers nodig. Gezien de deeltijdfactor gaat het om 70.000 extra mensen. “Het vraagt om een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen en de vakbonden.”

Grote tekorten

Volgens Actiz zijn er nu al forse tekorten op de arbeidsmarkt. Eind 2016 kampten de zorgorganisaties met honderden moeilijk vervulbare vacatures en hun verwachting is dat dit aantal in 2017 verder oploopt. De organisatie werkt aan voorstellen om de krapte aan te pakken. Daarbij denkt de branchevereniging onder meer aan verkorte opleidingen speciaal voor ouderenzorg, bijleren tijdens de loopbaan en het stimuleren van vaste banen.

100 miljoen extra voor verpleeghuizen

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft donderdag 12 januari een voorstel ingediend om in ieder geval in 2017 100 miljoen extra uit te trekken voor verpleeghuizen. Vrijdag 13 januari wordt het voorstel besproken in de ministerraad. Van Rijn reageert met dit voorstel op een motie van de Tweede Kamer. Die omarmde vorige maand unaniem een motie van de PVV waarin het kabinet werd opgeroepen het manifest voor betere ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers te omarmen.

(Bron: ANP/Actiz)

Geef een antwoord

Reacties (4)

  Jaimita says:

  Het is natuurlijk onzin om nu tezeggen dat het 2 miljard euro kost. In de afgelopen jaren is er eerst miljoenen op de zorg bezuinigd.

  Amicazorg says:

  Erg goede actie van Hugo Borst. Maar daar is de zaak niet mee beklonken. Met een staatssecretaris die echt de ballen verstand heeft van de gezondheidszorg en alles wat reeds stuk is gemaakt maakt het vertrouwen hierin er niet beter op.
  Ik heb een meting gedaan vanuit de UWV bak m.b.t. mensen die vanuit de zorg in de WW terecht zijn gekomen op alle niveau’s. Alleen in de regio Helmond zijn dat er al ruim 1500.
  Wij hebben 2 sessies gehouden met deze mensen in een blokhut te Helmond en in Eindhoven. Er zitten zulke progressieve mensen tussen die naast de zorg in tehuizen, zeer actief ingezet kunnen worden om eenzaamheid tegen te gaan waardoor je bijvoorbeeld mensen echt langer thuis kunt houden. Mensen die vereenzamen ontwikkelen de nodige problemen, zowel somatisch als psychisch. Feitelijk gaan deze mensen uiteindelijk een grote kostenpost opleveren welke je kunt tegengaan. De mensen die dit mede kunnen oplossen zouden met een normaal salaris uiteindelijk meer gaan opleveren dan wat het nu kost. Daar hoef je geen boekhouder voor te zijn.
  Amicazorg in Helmond heeft al deze onderzoeken gedaan en zou gewoonweg erg snel tot actie over kunnen gaan wanneer er een bron aangeboord kan worden die deze zou dekken. Vernieuwende zorg met interacties die de juiste grondhouding kennen. etc etc

  Hanneman says:

  Dat zo kort na het toekennen van een belangrijke prijs het accent wéér ligt op wat de uitvoering van de ideeen -noodzakelijke terúgveranderingen van de sloop van de medemenselijkheid en de solidariteit naar wat éigenlijk éérste levensbehoeften en fatsoensnormen zijn- van deze nobele mensen zou moeten gaan kosten is al een indicatie voor het feit dat het niet gaat gebeuren. Want dát het niet gaat gebeuren is nu al een feit. Dat de staatssecretaris, daar waar het om anderhalf tot twee miljard zou moeten gaan, met een relatief schamel bedrag van honderd miljoen euro op de proppen komt, is de zoveelste aanfluiting. Ik moet van de toegekende prijs trouwens nogal terugdenken aan een bestuursheks – Heleen Dupuis – die schaamteloos gouden plakkaten aan de gevels van ouderenvoorzieningen liet aanbrengen en er van riep dat het zulke fantastische plaatsen waren. Ben nog steeds voorstander van deze mevrouw in een oost-europees land toiletten van stations, kazernes en voetbalclubs te laten schoonmaken. Het uitvoeren van het manifest scherp op ouderenzorg is met een regering als de huidige, met “leiderschap” van lieden als Pechtold en Asscher,Rutte, Schippers, Buma, om maar te zwijgen over van der Staaij en vergelijkbare liefhebbers van hun naasten als van zichzelf, een totale utopie. Zolang de gevestigde en zeer succesvol bedreven politiek van absoluut brutaal rechts gevestigd blijft, is van enige verbetering van welke vorm van zorg op welk terrein ook, úitgesloten! Psychiatrie, jeugdzorg en ál die andere velden zullen enkel verder worden kaalgeplukt en de zorgbehoevenden zullen voor de geldwolven worden blijven geworpen. Nederland zal nu nog een paar weken worden ondergesneeuwd met argumenten tégen een linkse politieke wind, die eigenlijk zéér dringend moet gaan waaien en een einde zou moeten maken aan de end-ontkleding van de overheid zoals ook op terreinen van veiligheid, justitie, onderwijs en milieu, die is ingezet door de VVD en actief ondersteund door de gevestigde partijen. Links is úit. Mensen die de afgelopen dertig jaar geboren zijn hebben geen idee van hoe het ooit was. Hebben eigenlijk bijna geen benul meer van wat een links progressief beleid betekenen kan voor een samenleving. Velen zouden niet eens weten hoe solidariteit moet worden geschreven laat staan dat “men” weet wat het zou betekenen. Ik zie met wéérzin uit naar de verkiezingen in Maart. Want bij voorbeeld Roemen, Agema en nog zo’n rijtje zijn waarschijnlijk mooie mensen alleen, niémand lijkt het te zien. Het zal, net als de afgelopen veertig jaar, weer in het voordeel van de marktwerkers en Judassen uitpakken en we weten het bijna niet meer, we denken dat al die linkse dramaturgen maar wat roepen. Van hoe mooi het ooit was om in Nederland te leven en er gelukkig mee te zijn hebben we geen idee meer. Voor straks; Doet u mij een plezier en stel me teleur. Stem tóch links.

   Hairos II says:

   Ik ben het volledig met u eens, maar u mag Agema wel weglaten hoor, leest u dit maar eens.
   dutchturks.nl/henk-en-ingrid-worden-hard-genaaid-door-de-pvv/