Duur 09:30
Gepubliceerd op 2 november 2016

Scherp op ouderenzorg

“Teveel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn teveel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een monotoon bestaan. Dit is een aantasting van hun grondrechten,” aldus Hugo Borst en Carin Gaemers in hun manifest Scherp op ouderenzorg.

Slechte verpleeghuizen

De inspectie voor de gezondheidszorg publiceerde in juli 2016 een lijst met slecht functionerende verpleeghuizen. Bij 11 instellingen bleken de risico’s zo groot, dat zij onder verscherpt toezicht werden geplaatst. De moeder van Hugo Borst woont in één van deze instellingen. Als antwoord op deze lijst stuurde Borst een open brief aan staatssecretaris van Rijn, waarin hij uitlegde wat er volgens hem aan de ouderenzorg verbeterd moet worden. De brief leidde tot een storm aan reacties en Hugo Borst ging samen met Carin Gaemers, lid van de cliëntenraad van de Rotterdamse zorginstelling Laurens, in gesprek met allerlei betrokkenen. Ze spraken met staatssecretaris van Rijn, mensen uit zorginstellingen, ouderenverzorgers, patiënten en de fractievoorzitters van onder andere de VDD en PVDA. Al deze gesprekken hebben geleid tot het schrijven van het manifest.

Politieke verantwoordelijkheid

Borst en Gaemers willen dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en goede zorg waarborgt voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen. “Wij weten dat er veel verpleeghuizen zijn waar het wèl goed gaat. Daarom vinden wij het onacceptabel dat niet àlle zorginstellingen worden verplicht om optimale verpleeghuiszorg te leveren aan onze dierbare ouderen. Wij zien ook dat goede verpleeghuizen moeite hebben om niet door de bodem te zakken.”

Manifest Scherp op ouderenzorg

 1. Stop met het politiseren van verpleeghuiszorg
  Ouderenzorg is geen schadepost maar een kwestie van fatsoen. Het is geen politiek thema maar een algemeen belang.
 2. Stel vast hoeveel zorgpersoneel nodig is om complete zorg te leveren
  Pas het budget aan aan die norm. Aandacht is net zo belangrijk als verzorging en veiligheid.
 3. Hanteer totdat deze norm is vastgesteld als vuistregel: minimaal 2 bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal 8 personen
  Stel daarvoor als noodmaatregel direct geld beschikbaar. De ouderen die nu in verpleeghuizen zitten, kunnen niet wachten tot overheid en zorgorganisaties het eens zijn.
 4. Stop de overdaad aan registratie
  Registreer op een eenvoudige en werkbare manier alleen wat bijdraagt aan de directe zorg en een zo simpel mogelijke verantwoording daarvan. Voor Big Data hebben we het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 5. Voer een verplichte ballotage in voor bestuurders en toezichthouders
  Verpleeghuizen waar het goed gaat hebben betrokken, gemotiveerde bestuurders. Hun manier van werken moet de maatstaf zijn. Iedere bestuurder en iedere toezichthouder dient te beseffen wat zorg is en moet beschikken over een goed werkend moreel kompas. Een bestuurder laat zich wekelijks zien op de werkvloer van een verpleeghuis, een toezichthouder doet dat elke maand.
 6. Maximaliseer de overheadkosten en de reserves: 10 % aan overhead, maximaal 25% aan reserves voor elk verpleeghuis, voor elke zorginstelling
  Zorggeld hoort naar de werkvloer te gaan en niet naar management, directie en bestuur. Het is onnodig en ongepast gemeenschapsgeld te besteden aan imago, status of marktpositie van een zorgorganisatie. Beloon zorgorganisaties die aan de nieuwe normen voldoen.
 7. Maak een einde aan de angstcultuur die bij teveel zorginstellingen heerst en garandeer een prettige werkomgeving
  Verzorgenden en behandelaars moeten weer invloed krijgen op hun eigen werk. Zij weten het beste wat hun bewoners nodig hebben.
 8. Stel een eenvoudige norm op voor bijscholing
  Vakkennis van verzorgenden en verpleegkundigen moet voortdurend worden aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dit mag niet leiden tot meer administratie en bureaucratie.
 9. Geef mantelzorgers de mogelijkheid direct maatregelen af te dwingen wanneer de kwaliteit van de zorg tekortschiet
  De bestaande procedures zijn te beperkt en de looptijd is te lang.
 10. Geef cliëntenraden in verpleeghuizen helder inzicht in geldstromen en meer invloed waar het gaat om het bewaken van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners
  Het huidige voorstel voor de herziening van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden.

Maakt u zich ook zorgen?

Door het ondertekenen van het manifest kunt u meehelpen aan het realiseren van fatsoenlijke verpleeghuiszorg voor ouderen. Het manifest teken kan op de website: Scherp op ouderenzorg.

scherp_1100_300

 

NS Publieksprijs voor het boek Ma

Omroep MAX-directeur Jan Slagter pleit voor een nominatie voor de NS Publieksprijs van het boek Ma. Hugo Borst schreef het ontroerende boek over zijn dementerende moeder. Volgens Jan Slagter is het onterecht dat het niet genomineerd is. Behalve ontroering krijgt de lezer een kijkje in de ouderenzorg. “Zo wordt meteen duidelijk waarom Hugo Borst met het manifest Scherp op ouderenzorg naar buiten kwam”, aldus Jan Slagter. Stemmen kan op de website van de NS Publieksprijs. Kies onderaan voor ‘Jouw eigen keuze’.

Hugo Borst is woensdag 2 november 2016 te gast in Tijd voor MAX.

Geef een antwoord

Reacties (2)

  Hanneman says:

  Zou willen dat ik iets zó helders kon schrijven. Klopt allemaal als een bus en over de aanbevelingswaardigheid van de voorstellen, adviezen hoeven we het al niet eens te hebben. Werkelijk geen speld tussen te krijgen. En dat heet dan een manifest. Zou hier misschien ook droomscenario hebben kunnen staan? En wat zou het aandeel zijn van de gesprekken met fractievoorzitters? Lijkt mij dat vooral de genoemde PVDA en VVD enkel beleid voeren wat leidt tot een manifest als dit dus hoe zou dat zitten? Het wekt de indruk dat deze twee partijen tot het verschijnen van dit manifest zelf niet ook al hebben nagedacht over hoé verder met de zorg voor ouderen. En dat is natuurlijk wél zo. Partijen die nu, in het licht van de aanstaande verkiezingen, beloven strakjes links af te slaan houden de optie van tóch maar weer réchts open. Dus er gaat straks, hoé dan ook, minder geld naar de zorg dan nu, ook al zegt dit manifest eigenlijk dat dat al te weinig is. De politieke groten van nu hebben er inmiddels zoveel succes mee dat het zorgafbraakbeleid na de verkiezingen zal worden doorgezet. Manifesten worden gewoon genegeerd en onderzoeken worden betwijfeld.
  Paul van Liempt, journalist, schreef het volgende; Je nodigt ‘echte deskundigen’ uit die liefst op basis van ‘harde cijfers’ voor een zo objectief mogelijke weergave van de werkelijkheid zorgen. Uitstekende methode en op het eerste gezicht niets mis mee. Maar ook deskundige specialisten verschillen onderling soms sterk van mening, interpreteren er op los, zetten cijfers gewiekst naar hun hand of blijken toch een belang te hebben. Op die manier kunnen dus de keurigste stropdassen en duurste Chanelpakjes probleemloos de boel bij mekaar liegen.
  Actiz claimt zich niet te herkennen in de constatering dat er te veel geld naar management en bestuur zou gaan….ja….Ammehoelá! Ik denk dat als er een bestuurder bestaat met een tonnensalaris en dat in de door deze bestuurder “te besturen” instelling maar één oudere in een bevuilde luier ligt dat dat al niet waar is. Weet niets van bedrijfsvoering maar stel me toch de vraag waar het verschil zit tussen instellingen mét van die dure knapen en die zónder.
  Ik denk dat het voorstel inzake de herziening van de wet “medezeggenschap clientenraden zorginstellingen” de zoveelste vis is die door die VVD mevrouw van VWS gaat worden binnengehengeld. Als de VVD “groten” primair tégen democratische referenda zijn dan neem ik niet aan dat ze het op prijs stellen dat hun beleidsslachtoffers ook nog ergens hun stem kunnen laten horen om mogelijk voorgenomen VVD beleid te torpederen. Wég dus met die medezeggenschap! Ook weer zoiets wat zich aan de waarneming van de gemiddelde burger onttrekt. Báh! Ik stel voor dat u strakjes in Maart helpt de VVD toestand op te ruimen en af te voeren. Stem juist!

  oosterwijck says:

  Geen wonder dat ouderen niet meer willen leven, met zo’n mensonwaardig bestaan. En in plaats van de zorg te verbeteren, komt de overheid met een plan voor een wet, het zelfbeschikkingsrecht op zelfdoding, voor ouderen.

Bekijk ook

Meer