verpleeghuizen

Extra geld voor verpleeghuizen bij lange na niet genoeg

De 100 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt voor de verpleeghuizen, is een mooi bedrag maar bij lange niet genoeg om alle problemen op te lossen. Zo reageren verschillende instanties op het voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), dat vrijdag 13 januari 2017 in de ministerraad goedgekeurd is.

Reactie Hugo Borst en Carin Gaemers

“We zijn blij met dit gebaar, omdat dit betekent dat niet alleen staatssecretaris Van Rijn de problemen zeer serieus neemt, maar het hele kabinet. Maar het is niet genoeg. Alleen de allerergste nood kan er mee gelenigd worden. Tevreden zijn we pas als alle punten van ons manifest zijn uitgevoerd”, is de reactie van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Manifest

In hun manifest Scherp op Ouderenzorg pleiten Borst en Gaemers onder meer voor een plafond voor bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen en voor een ondergrens voor het aantal verplegers. Zij willen 2 zorgverleners per 6 tot 8 bewoners. Om het plan uit te voeren zouden 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig zijn.

Bij lange na niet genoeg

Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz zegt blij te zijn met elke euro extra die het kabinet beschikbaar stelt aan verpleeghuizen. “Maar de 100 miljoen is bij lange na niet genoeg om de benodigde 70.000 vacatures in te vullen”, aldus een woordvoerder. Ook de Patiëntenfederatie is kritisch over het bedrag, maar beaamt dat “alles meegenomen is”. Tegelijk wijst een woordvoerster erop dat geld niet alle problemen kan oplossen. “We zouden al veel winnen als verpleeghuizen gaan luisteren naar hun bewoners en openheid geven over wat hun sterke en zwakke punten zijn.”

Mogelijk meer geld

Het is overigens niet uitgesloten dat er uiteindelijk meer geld wordt uitgetrokken voor verpleeghuizen, naast het toegezegde bedrag van 100 miljoen euro. De kans is wel groot dat dat besluit door een volgend kabinet moet worden genomen, zei staatssecretaris Martin van Rijn vrijdag na afloop van de ministerraad.

Kwaliteitskader

Het kabinet trekt het geld uit naar aanleiding van het zogenoemde kwaliteitskader dat is opgesteld door het Zorginstituut. In dat document is een aantal minimumnormen opgesteld waar verpleeghuizen aan moeten voldoen, onder meer op het gebied van veiligheid en de samenstelling van het bestuur en het personeel. Eén van die eisen is een minimale personeelsbezetting voor verpleeghuizen, maar dat wordt geen harde norm die voor elk verpleeghuis hetzelfde zal zijn, benadrukte Van Rijn. Voor verschillende soorten patiënten zijn verschillende soorten zorg en normen nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig te bepalen hoeveel het gaat kosten om het kwaliteitskader door te voeren. Van Rijn verwacht in februari hier meer over te kunnen zeggen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Dat zo kort na het toekennen van een belangrijke prijs het accent wéér ligt op wat de uitvoering van de ideeen -noodzakelijke terúgveranderingen van de sloop van de medemenselijkheid en de solidariteit naar wat éigenlijk éérste levensbehoeften en fatsoensnormen zijn- van deze nobele mensen zou moeten gaan kosten is al een indicatie voor het feit dat het niet gaat gebeuren. Want dát het niet gaat gebeuren is nu al een feit. Dat de staatssecretaris, daar waar het om anderhalf tot twee miljard zou moeten gaan, met een relatief schamel bedrag van honderd miljoen euro op de proppen komt, is de zoveelste aanfluiting. Ik moet van de toegekende prijs trouwens nogal terugdenken aan een bestuursheks – Heleen Dupuis – die schaamteloos gouden plakkaten aan de gevels van ouderenvoorzieningen liet aanbrengen en er van riep dat het zulke fantastische plaatsen waren. Ben nog steeds voorstander van deze mevrouw in een oost-europees land toiletten van stations, kazernes en voetbalclubs te laten schoonmaken. Het uitvoeren van het manifest scherp op ouderenzorg is met een regering als de huidige, met “leiderschap” van lieden als Pechtold en Asscher, Rutte, Schippers, Buma, om maar te zwijgen over van der Staaij en vergelijkbare liefhebbers van hun naasten als van zichzelf, een totale utopie. Zolang de gevestigde en zeer succesvol bedreven politiek van absoluut brutaal rechts gevestigd blijft, is van enige verbetering van welke vorm van zorg op welk terrein ook, úitgesloten! Psychiatrie, jeugdzorg en ál die andere velden zullen enkel verder worden kaalgeplukt en de zorgbehoevenden zullen voor de geldwolven worden blijven geworpen. Nederland zal nu nog een paar weken worden ondergesneeuwd met argumenten tégen een linkse politieke wind, die eigenlijk zéér dringend moet gaan waaien en een einde zou moeten maken aan de end-ontkleding van de overheid zoals ook op terreinen van veiligheid, justitie, onderwijs en milieu, die is ingezet door de VVD en actief ondersteund door de gevestigde partijen. Links is úit. Mensen die de afgelopen dertig jaar geboren zijn hebben geen idee van hoe het ooit was. Hebben eigenlijk bijna geen benul meer van wat een links progressief beleid betekenen kan voor een samenleving. Velen zouden niet eens weten hoe solidariteit moet worden geschreven laat staan dat “men” weet wat het zou betekenen. Ik zie met wéérzin uit naar de verkiezingen in Maart. Want bij voorbeeld Roemen, Sazias en nog zo’n rijtje zijn waarschijnlijk mooie mensen alleen, niémand lijkt hen te zien. Het zal, net als de afgelopen veertig jaar, weer in het voordeel van de marktwerkers en Judassen uitpakken en we weten het bijna niet meer, we denken dat al die linkse dramaturgen maar wat roepen. Van hoe mooi het ooit was om in Nederland te leven en er gelukkig mee te zijn hebben we geen idee meer. Voor straks; Doet u mij een plezier en stel me teleur. Stem tóch links.