In herfst en winter overlijden er 20% meer ouderen

Het sterftecijfer onder Nederlandse ouderen ligt in de winter ruim 20 procent hoger dan in de zomer, zo blijkt uit een onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het onderzoeksteam deed onderzoek naar seizoensinvloeden op sterfte, zorgkosten en verpleeghuisopnames onder ruim 60.000 Nederlanders ouder dan 65 jaar.

Als de onderzoeksresultaten worden geprojecteerd op de gehele populatie van senioren in Nederland, dan zou dit betekenen dat er jaarlijks ongeveer 7.000 meer ouderen overlijden in de herfst en winter dan in de lente en de zomer.

Zorgkosten

Niet alleen het sterftecijfer toont een duidelijk verschil aan, ook de zorgkosten wisselen per seizoen. Gedurende de wintermaanden vallen de zorgkosten ruim 10 procent duurder uit. De medische zorguitgaven voor ouderen liggen in de herfst en de winter ruim 600 miljoen euro hoger dan in lente en zomer.

Oorzaken

Voor het verschil tussen de seizoenen in sterftecijfers en zorguitgaven kunnen verschillende oorzaken worden aangewezen. Meest voor de hand liggend zijn klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en de aan- of afwezigheid van zonlicht.

Maar ook externe factoren spelen een rol in de seizoenpatronen. Het griepvirus komt bijvoorbeeld vaker voor in de winter dan in de zomer. De precieze invloed die de externe factoren kunnen hebben op sterfte en ziekte onder Nederlandse ouderen moet nog nader onderzocht worden.

 

Het onderzoek ‘Seasonal variation in mortality, medical care expenditure and institutionalization in older people: Evidence from a Dutch cohort of older health insurance clients’ van Herbert J.A. Rolden, Jos H.T. Rohling, David van Bodegom en Rudi G.J. Westendorp is op maandag 16 november 2015 gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. (Engelstalig)

Geef een reactie