ouderen online

‘Er is meer hulp nodig om ouderen online verder te helpen’

Steeds meer zaken gebeuren online. De bank, de Belastingdienst, de zorgverzekering, u kunt het zo gek niet noemen of het gaat via een website of app. Jong en oud krijgt ermee te maken. Toch is er een relatief grote groep 55-plussers die nog niet digitaal vaardig is. En dat kan in de toekomst voor problemen zorgen.

Technologische ontwikkelingen

In onze digitale wereld is het een kunst om steeds op de hoogte te zijn van de laatste technologische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen volgen elkaar in veel gevallen rap op, dus niet gek dat het moeilijk is om bij te houden. Dat geldt al helemaal voor ouderen. Hoewel uit recent onderzoek is gebleken dat zij de weg naar sociale mediakanalen steeds beter weten te vinden en ook graag gebruik maken van WhatsApp, is er nog steeds een grote groep die niet digitaal vaardig is.

Onderzoek

Die conclusie komt ook uit de onderzoeken die gedaan zijn door Netwerk Mediawijsheid, Universiteit Twente, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds. In totaal zijn er 3 onderzoeken gedaan. Onderzocht is de oorzaken en gevolgen van digitale ongelijkheid in Nederland, de manier waarop ouderen kijken naar de voor- en nadelen van technologie en de belangrijkste hulpvragen die worden gesteld.

Niet digitaal vaardig

Het onderzoek wijst uit dat 50,8 procent van de ondervraagde 55-plussers zichzelf niet digitaal vaardig vindt. Of in ieder geval niet voldoende. Deze groep 55-65 jarigen vormt volgens de onderzoekers een belangrijke aandachtsgroep. Het niet digitaal vaardig zijn van deze groep heeft ook invloed op de werkvloer. Werkgever en werknemer onderschatten dit gebrek.

Waar deze groep het meest moeite mee heeft op dagelijkse basis is het omgaan met cookies en advertenties, informatie zoeken en beoordelen (bijvoorbeeld nieuws), omgaan met apparaten zoals een smartphone (hier heeft een ruime meerderheid moeite mee), zelf content maken en delen en het vertalen van Engelse termen. Bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

Ouderen zijn enthousiast en sceptisch

Dat de techniek ons in de loop der jaren verder heeft gebracht is voor velen wel duidelijk. Ouderen zijn enthousiast als het gaat om het onderhouden van contacten, bijvoorbeeld het gebruik van WhatsApp en sociale media, het regelen van eenvoudige praktische zaken en het spelen van spelletjes. Toch zijn ouderen niet louter enthousiast. Ze zijn zelfs sceptisch. Ze voelen zich vaak gedwongen door instanties, omdat zij alleen online met hen contact kunnen krijgen. En de negatieve berichtgeving over phishing en privacy issues in de media, wekt niet veel vertrouwen.

Hulp vragen

Een groot deel van de ondervraagde ouderen vraagt hulp. Dit vragen zij doorgaans aan de (klein) kinderen, maar ook steeds vaker weten zij de weg naar professionele hulp te vinden. Toch is er nog een groep die niet makkelijk om hulp vraagt. De onderzoekers vinden dan ook dat er goed gekeken moet worden hoe de omgeving kan helpen en wat er in ons land veranderd moet worden om voor 55-plussers de digitale drempel te overwinnen.

Ambassadeur Jan Slagter:De samenleving digitaliseert en heeft een onmiskenbare plek ingenomen in ons dagelijks bestaan. Deze digitalisering vraagt om andere vaardigheden en kennis om mee te blijven doen. Daarnaast biedt het ook kansen om zo nog beter in contact te staan met familie, vrienden en bekenden. Digitaal vaardige ouderen zijn minder eenzaam, onafhankelijker en hebben zelf de regie.”

Week van de Mediawijsheid

Van 8 tot en met 15 november 2019 is het de Week van de Mediawijsheid. Want het wordt steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we media inzetten. Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de weg? De oproep is om ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrienden, buren, verzorgers, leraren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid van elkaar te laten leren en elkaar te helpen.

Grijs en Wijs

Op zaterdag 9 november 2019 wordt het Grijs en Wijs Mediafestival georganiseerd in Beeld en Geluid in Hilversum. Tijdens dit festival doen het Netwerk Mediawijsheid, samen met VodafoneZiggo, Samsung, SeniorWeb, Nationaal Ouderenfonds, de Bibliotheek, Stichting Digisterker en Beeld en Geluid, er alles aan om bezoekers te laten ervaren hoe digitale media het leven kunnen verrijken.

(Bron: Week van de Mediawijsheid)

Geef een reactie