alcoholconsumptie

Hoogopgeleide ouderen hebben hoogste alcoholconsumptie van Europa

Dat het opleidingsniveau een grote invloed heeft op het gezondheidsgedrag van Nederlanders is al langer bekend. Tijdens een onderzoek Een (on)gezonde leefstijl. Opleiding als scheidslijn, van sociologen van de Radboud Universiteit in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de huidige situatie bekeken. Vooral de alcoholconsumptie van ouderen valt daarin op.

Alcoholconsumptie hoogopgeleide ouderen

In de publicatie van het onderzoek zijn verschillen in leefstijl (roken, alcoholconsumptie, fruitconsumptie, groentenconsumptie, lichaamsbeweging en overgewicht) tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus onderzocht en die zijn vergeleken met representatieve gegevens van het European Social Survey (ESS). Het blijkt dat een groot deel van de hoogopgeleiden in Nederland geregeld alcohol drinkt. Nederland staat zelfs in de top als het gaat om regelmatige alcoholconsumptie (40 procent in Nederland tegen 24 procent in Europa). Regelmatige alcoholconsumptie is in Nederland volgens de onderzoekers blijkbaar wijder verspreid en breder geaccepteerd dan in andere Europese landen. Vooral ouderen drinken. Zij hebben zelfs de hoogste alcoholconsumptie van Europa.

Roken

In Nederland wordt gemiddeld genomen ongeveer net zo veel gerookt als in de rest van Europa (26 procent in Nederland tegen 27 procent in Europa). In de meeste gevallen gedragen hoger opgeleiden zich wel gezonder. Ze eten vaker groenten en fruit en bewegen minimaal één keer per week intensief. Ook roken hoger opgeleide Nederlanders minder dan lager opgeleide Nederlanders, maar zij drinken dus weer wel meer.

Ouders van grote invloed

Uit het onderzoek blijkt dat alcoholconsumptie gerelateerd is aan het opleidingsniveau van de ouders. Een groter deel van de Nederlanders met academisch opgeleide ouders drinkt geregeld alcohol, ook als ze zelf lager zijn opgeleid. Wie een hoger opgeleide partner heeft, heeft een geringere kans om te roken, maar meer kans op geregeld alcoholgebruik.

Overgewicht

Volgens het onderzoek vertoont een groot deel van de Nederlanders met een lagere opleiding een opeenstapeling van ongezonde gedragingen. Het gaat dan om roken, alcohol drinken en overgewicht. Dat laatste komt onder laagopgeleiden veel vaker voor dan onder de hoger opgeleiden. De opleidingsverschillen in overgewicht zijn groter bij vrouwen dan bij mannen. Laagopgeleiden in meer welvarende buurten eten relatief gezonder.

Het gehele rapport is online terug te lezen.

(Bron: ANP, ru.nl)

Geef een reactie