nederlandse identiteit

‘Onze vrijheid, taal en Koningsdag zijn belangrijk voor de Nederlandse identiteit’

We zijn het overwegend eens met elkaar: er is zoiets als een Nederlandse identiteit. Dat blijkt uit het onderzoek Denkend aan Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral de Nederlandse taal, onze vrijheid en Koningsdag zijn volgens de ondervraagden belangrijke elementen die de Nederlandse identiteit vormen. Maar er zijn ook tegenstellingen over wat Nederland tot Nederland maakt. 

Nederlandse identiteit bestaat

Het SCP heeft de afgelopen 2 jaar 5000 mensen ondervraagd over de Nederlandse identiteit. Voor het onderzoek is aan Nederlanders zelf gevraagd, door middel van focusgroepen, interviews en enquêtes, wat zij belangrijk vinden voor hun gevoel van verbondenheid met Nederland. 41 procent van de ondervraagden zegt dat er een Nederlandse identiteit bestaat. 42 procent zegt het deels eens te zijn met deze stelling en 6 procent wijst het af. De overgebleven 11 procent weet niet of er zoiets is als een Nederlandse identiteit. Het SCP noemt het ‘opvallend’ hoe weinig verschillen naar voren komen tussen Nederlanders naar geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst.

Typisch Nederlands

Belangrijke kenmerken voor wat volgens de ondervraagden ’typisch Nederlands’ is, is onze taal en zijn symbolen en tradities. Onder dit laatste vallen de Nederlandse vlag, fietsen en nationale feest- en herdenkingsdagen als Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, pakjesavond en de Elfstedentocht. Ook het landschap speelt een rol in onze identiteit zoals de Nederlandse wolkenluchten, de polder en onze strijd tegen het water. Religie speelt daarentegen voor een meerderheid van de ondervraagden geen belangrijke rol in het gevoel van verbondenheid.

Tegenstellingen

Maar we kennen ook tegenstellingen. Want rond dezelfde tradities bestaan ook discussies. Bijvoorbeeld over het voor of tegen het Koningshuis zijn en de viering van Koningsdag of de Zwarte Pieten-discussie. Enerzijds tradities die ons verbinden, anderzijds tradities waarbij mensen het gevoel hebben een keuze te moeten maken. Deze polarisatie wordt gezien als de grootste bedreiging voor Nederland. De islam wordt gezien als de op één na grootste bedreiging van de Nederlandse identiteit, gevolgd door de bureaucratisering. Ondervraagden die symbolen en tradities als verbinden zien, zijn sterk geneigd om te spreken van dé Nederlandse identiteit. Zij vinden dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om die tradities te waarborgen. Ondervraagden die zich verbonden voelen via burgerlijke vrijheden, zien de rol van de overheid van de overheid meer in bestuurlijke zin; het waarborgen van de democratische vrijheid en rechtsstaat.

Eensgezindheid

“Er is de laatste jaren veel over de Nederlanders en hun identiteit geschreven, gezegd en gedebatteerd, maar wij hebben hen zelf bevraagd. En dan blijkt dus ondanks de soms felle discussies dat er opvallend veel eensgezindheid is”, aldus Kim Putters, directeur van het SCP. Het SCP zou dit identiteitsonderzoek het liefst vaker uitvoeren. “Ons onderzoek is ook een agenda voor de politiek. Zo brengen we de stem van de Nederlander zelf in het debat.” Het hele onderzoek is te lezen op de website van het SCP.

(Bron: SCP/NOS/AD)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  1. oosterwijck says:

    De Nederlander (maar ook andere nationaliteiten in omringende landen) zijn hun zekerheid en houvast verloren, door de snelle veranderingen in de wereld. Door het opdringen van marktwerking (commercialisering) van de publieke sector is de sociale zekerheid totaal verloren geraakt. Door kennis van de natuur en het heelal is de godsdienstbeleving (fantasiebeleving) totaal verloren, geholpen door het misbruik van pedofiele kerkvertegenwoordigers (fantasievertegenwoordigers) . Ook heeft de bevolking het vertrouwen in de politiek verloren, door decennia lang corruptie en fraude, versterkt door valse beloften en leugens, van charlatans, die zich voordeden als hun vertegenwoordigers en hen vervolgens beroofden. De verbondenheid van de onderste lagen van de samenleving berust nu op de nieuwe godsdienst, voetballen. De intelligentere bevolkingslagen hangen een andere godsdienst, geld, aan. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe grover het zakkenvullen, met publiek geld. Koningsdag heeft voor de meeste mensen niet meer betekenis als een rommelmarkt (de vrijmarkt genoemd) en lekker zuipen, verstoort door muziekgroepen. Een kleine groep koningshuis aanhangers, zwaaien nog met vlaggetjes. Eigenlijk een schaamteloos argument om Koningsdag als identiteit te bestempelen.

  2. oosterwijck says:

    De kiezer voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek, omdat hij ook niet vertegenwoordigd wordt. Vroeger waren er nog veel idealisten in de politiek, die hart hadden voor hun zaak. Maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig worden de politieke partijen bemand door zakkenvullers, die op eenvoudige wijze de kost willen verdienen en bovendien als bonus, levenslang voorzien zijn van een riant inkomen. Daar hoef je alleen maar iets te roepen, wat de kiezer wil horen, en je zit in de regering. Daarna doe je wat de machtshebbers (de banken en de multinationals) willen en je hebt het voor elkaar. De kiezer kan verder barsten. Nadat de kiezer decennia lang is bedrogen, houdt hij het voor gezien. Dus moet de politiek naar nieuwe slachtoffers, en dat is de groep jongeren vanaf 16 jaar. Die zijn nog onwetend en trappen in de mooie praatjes van de politici, die uit zijn op een mooi baantje zonder enige verantwoording en zonder enig consequenties bij: falen, bedrog en misleiding.