premies

Mogelijk hogere zorgpremies in 2018 door tegenvaller

Zorgverzekeraar DSW verwacht dat Nederlanders in 2018 ongeveer 2,50 euro meer zorgpremie per maand gaan betalen. Dit omdat de zorgverzekeraars een tegenvaller van 400 miljoen euro hebben moeten incasseren, waardoor er op een andere manier geld binnen moet komen.

400 miljoen tekort

Zorgverzekeraars krijgen op 2 manieren geld binnen: via premiebetalers en via het zorgverzekeringsfonds. Aan dat fonds betalen werkgevers en de rijksoverheid. Na een herberekening van de inkomsten uit 2016, is gebleken dat er in dit fonds 400 miljoen minder is geïnvesteerd dan gedacht door de verzekeraars. “Daardoor dalen onze reserves en dus onze mogelijkheid om de premies laag te houden”, zegt Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, tegen de NOS.

Definitieve premies

De stijging geldt niet alleen voor klanten van DSW, maar ook voor mensen die verzekerd zijn bij andere maatschappijen. In totaal moeten Nederlanders in 2018 30 euro extra uittrekken voor het betalen van de premie.

Althans, dat is wat Oomen zegt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland denken hier anders over. De branchevereniging zegt dat het nog helemaal niet bekend is wat de 400 miljoen tekort voor effect zal hebben op de hoogte van de premies. Dit blijkt volgens hen pas eind november, als de definitieve premies voor 2018 vastgesteld worden. De Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland noemen de uitspraak van Chris Oomen “voorbarig”.

Bij het berekenen van de definitieve premies wordt door de zorgverzekeraars rekening gehouden met allerlei factoren. Denk bijvoorbeeld aan inflatie of een aanpassing van het pakket vanuit de zorgverzekeraar, maar dus ook met eventuele financiële tegenvallers.

(Bron: NOS, ANP, DSW)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Uw ziektekostenverzekering wordt duurder? … U wordt aan de lopende band bedrogen en bestolen. U gaat volgend jaar weer meer betalen omdat er 400 miljoen minder binnenkomt aan premie als verwacht. Er wordt niet verteld dat elk jaar 1 miljard wordt toegevoegd aan de reserves, waardoor er al tientallen miljarden in de reservepot zitten. … Duidelijk wordt de consument weer bedrogen en bestolen. … Ook is duidelijk, dat het Nederlandse volk het blijft pikken. Geen hond die bezwaar maakt. Zou het komen door fluortoevoegingen in het drinkwater en de tandpasta, waardoor de mens willoos en slaafs wordt? … Wie zal het zeggen.

    Hanneman says:

    See, buy, fly….. Live, pay, die…. Wat moet je hier nou mee? Alle praatjes over door de politiek gewenste, haastwel beloofde premieverlagingen? Nationaal Zorgfonds? Ik wist dit voor de verkiezingen al, hoor, maar toch zou ik het woord “hondsbrutaal” niet meer moeten gebruiken. Dat moet “liberaalbrutaal” zijn. Alle benodigde stemmen om met de VVD en aangetrouwden door te kunnen gaan en de bevolking verder uit te kleden en aan de bedelstaf te brengen zijn al maanden binnen. Zalm aan het formatieroer dus niet langer gedraald, er is al genoeg tijd verziekt met het houden van tot mooie praatjes verheven leugens en het doen van loze beloften vóór de verkiezingen. Wat dat wel niet heeft gekost aan zendtijd en zaaltjes huren. Paginagrote advertenties, ook niet goedkoop. Haast vierhonderd miljoen. Maar….! Aandeelhouders, adviseurs, top en halverwege de topbestuurders, directeuren en directrices én de beide Majesteiten opgelet! Binnenkort weer kranten vol succesvolle verdienverhalen. Het feest wordt zachtjes ingeluid met weliswaar een beetje laffe rijksdaalder per maand extra voor de armlastige zorgverzekeraar maar houdt moed. In de te volgen jaren gaan we zorgen dat het wat dapperder zal gaan. Onze pijlen zijn al gericht. Het wordt nog een heel spektakel. Over die extra rijksdaalder; Afgezet tegen de ezeltjes uit de reclame over meebetalen aan de stop van al dat ezeltjesleed dient de burger zich trouwens rijk te gevoelen, gelukkig te prijzen met het beste zorgsysteem ter wereld. Maar niets voor niets. Dat is aan iedereen bekend. De burger heeft zélf gekozen voor al deze democratische pracht dus betaalt graag mee om de winstverwachtingen en rekenmodellen op orde te houden. Laat ons de sociale, menselijke en vooral fatsoenlijke politiek als van bij voorbeeld de SP als overleden beschouwen. Na een aantal kabinetsperiodes van uitzichtloos en ondragelijk lijden is dat voor de humane politici onder ons misschien het beste. What’s next?