gezonder

De overheid treft maatregelen om ons gezonder te maken

‘Als we niets doen, laat de trend zien dat in de komende 22 jaar 62 procent van de volwassen Nederlanders zou kunnen gaan kampen met overgewicht.’ Deze tekst staat letterlijk in het Nationaal Preventieakkoord om overgewicht in Nederland aan te pakken. Het uitgelekte document dat het Algemeen Dagblad in handen heeft, staan een reeks van maatregelen zodat Nederlanders gezonder en bewuster gaan leven. Een van de belangrijkste doelstelling van het preventieakkoord is om het aantal ziekten die voortkomen uit ernstig overgewicht, zoals diabetes en hart-, vaat- en leverziekten, te verlagen. 

Verbruiksbelasting

Een van de maatregelen is het goedkoper maken van frisdrank en water. Het kabinet gaat de verbruiksbelasting op die producten afschaffen. Verbruiksbelasting is een soort accijns en wordt behalve op frisdrank bijvoorbeeld ook op vruchtensap geheven. Met de afschaffing wordt een fles cola-light of (mineraal)water 9 cent goedkoper. Door deze dranken goedkoper te maken is de verwachting dat mensen deze producten meer zullen nuttigen.

Maatregelen en ambities

Naast deze maatregel komt er ook een nieuw voedsellogo. Dit logo moet er uiterlijk in 2020 zijn. Ook worden reclame-uitingen waarbij voor kinderen bekende figuren zo snel mogelijk uitgebannen. Met levensmiddelenfabrikanten, supermarkten en de horeca worden afspraken gemaakt over de portiegrootte en het aantal calorieën in producten. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid van het aanbod van producten. Ook de sport- en schoolkantines wordt aangepakt. Het doel is dat  sportverenigingen en scholen in de kantine gezondere keuzes aanbieden, ook in de automaten. De Rijksoverheid zelf wil in 2025 alleen nog maar verantwoorde bedrijfskantines hebben.

Beweegrichtlijn

Sport en beweging is een belangrijk onderdeel van het preventieplan. De overheid wil, indien mogelijk, dat 75 procent van de Nederlanders beweegt volgens de Beweegrichtlijn. Voor volwassenen is dat wekelijks ten minste 2,5 uur matig tot intensief en voor kinderen is dat dagelijks minstens 1 uur. Voor werkend Nederland wordt Werken in Beweging opgericht. Deze alliantie bekijkt de effectieve maatregelen voor gezonder forenzen en werken. Extra aandacht is er voor kinderen in speciaal onderwijs en kinderen met een motorische achterstand. Deze groep leeft vaak minder gezond en is niet altijd in staat om voldoende te bewegen.

Roken in de ban

Naast overgewicht is en van de andere onderdelen van het preventieakkoord roken. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft hierover al de ambitie geuit dat hij wil dat in 2040 geen enkele jongere meer een sigaret opsteekt. Het 3e thema van het akkoord is problematisch alcoholgebruik. Ook hier worden maatregelen voor getroffen.

(Bron: AD)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    De suikerlobby zal ieder initiatief, om de suikerconsumptie te verminderen, af weten te houden. De belasting verhoging op suikerhoudende frisdranken is alleen maar een rookgordijn, waarmee met de berispende vinger gewezen wordt naar de consument, en gelijktijdig extra inkomsten voor de schatkist wordt binnengehaald.
    Dit is dezelfde misleidende actie als het ontmoedigen van roken en drinken. Daar zijn ook duistere krachten actief, waarbij gelijktijdig de schatkist gespekt wordt met belastingverhogingen.

    oosterwijck says:

    In Belgie is zojuist een wetenschappelijk onderzoek afgesloten, waaruit blijkt dat dementie (gedeeltelijk) verminderd bij gebruik van een gehoorimplantaat. Dementerenden zouden weer veel meer geheugen hebben en veel zelfstandiger kunnen leven/wonen en weer deelnemen aan sociale activiteiten.