DSW verhoogt zorgpremie

DSW verhoogt zorgpremie voor 2020, wat doet de rest?

Zoals elk jaar is DSW de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het volgende jaar bekend maakt. DWS laat weten de premie van 2020 met 6 euro te verhogen naar 118 euro per maand. Verhoging is volgens de zorgverzekeraar noodzakelijk onder meer vanwege de hoge zorgkosten. Maar wat doen de andere zorgverzekeraars?

Stijging zorgpremie verwacht

Rond Prinsjesdag wordt al bekend dat de zorgpremie gemiddeld met 3 euro per maand zal stijgen in 2020. Verzekerden betalen nu gemiddeld 1384 euro per jaar aan de basisverzekering. Deze verzekering is voor iedereen verplicht. In 2020 wordt dat met de verwachte stijging van 3 euro per maand, 1421 euro. Dat is 37 euro meer op jaarbasis. De eigen bijdrage van 385 euro blijft voor 2020 gelijk.

Hogere zorgkosten en dure medicijnen

DSW zegt dat niet alleen de hoge zorgkosten de prijs opdrijven, maar ook het gebruik van dure geneesmiddelen. In verhouding tot de verwachte prijsstijging van 3 euro per maand, ligt die van DSW hoger. Dat komt omdat zij het afgelopen jaar hun reserves hebben ingezet om de premiestijging niet verder op te voeren. Volgens Aad de Groot, de nieuwe bestuursvoorzitter van DSW, kan de zorgverzekeraar dit jaar niet hetzelfde bedrag van 5 euro compenseren uit de reserves. “Dit jaar kan dat nog maar 2 euro zijn.”

Compenseren uit reserves

Sommige zorgverzekeraars zetten hun financiële buffers in om de premie te drukken. Met een goedkopere premie proberen zijn nieuwe klanten aan te trekken en de concurrentie voor te zijn. DSW laat weten voorgaande jaren steeds de goedkoopste te zijn geweest. Het kan dus zijn dat juist andere zorgverzekeringen die minder hebben gecompenseerd, de premie voor 2020 niet zoveel hoeven te verhogen.

Daling collectiviteitskorting heeft mogelijk invloed op premie 2020

Een andere wijziging die op Prinsjesdag bekend is te gemaakt gaat over de collectiviteitskorting. De maximale korting is verlaagd van 10 naar 5 procent. Dit kan voor zorgverzekeraars die collectiviteitskorting geven grote gevolgen hebben. Want die korting kun nu een eventuele prijsstijging niet meer compenseren. Dit kan als gevolg hebben dat de premie ogenschijnlijk nauwelijks wordt verhoogd, maar door het wegvallen van de collectiviteitskorting uiteindelijk toch tegenvalt. Dat heeft voor veel mensen consequenties, want maar liefst 2 op de 3 Nederlanders heeft een zorgverzekering met collectiviteitskorting. Deze korting krijgen zij via bijvoorbeeld via de werkgever.

De overige zorgverzekeraars maken uiterlijk voor 12 november 2019 de nieuwe zorgpremie voor 2020 bekend.

(Bron: NOS/ANP)

Geef een antwoord

Reacties (5)

  oosterwijck says:

  De voormalige directeur van de DSW hield altijd de kostenstijging minimaal en was daarmee een de trendsetter voor de andere zorgverzekeraars. Tot groot verdriet van die andere ziektekostenverzekeraars, die tandenknarsend moesten volgen. Maar in het voorbije jaar is de directeur met pensioen gegaan en nu ziet de nieuwe directeur zijn kans schoon om eens flink los te gaan. In een interview werden de gangbare smoesjes geuit, maar de dat er woekerwinsten worden gemaakt en daaruit voortkomend, winstuitkeringen en gigantische salarissen werden niet genoemd. De Nederlander is weer eens het haasje.

  Slagter fan says:

  Was blij dat de zorgtoeslag meer zou stijgen dan de premie. Daar gaan we weer met de ‘koopkrachtstijging’ welke beloofd werd.

  Las net dat in onze gemeente DSW met collectieve korting komt, misschien valt het dan wel weer mee met de premie.

  Zou 96 euro goedkoper uitzijn volgens https://zorgvergelijker.online/toeslagen/zorgtoeslag-2020/.

  12 maanden meer premie a 6 euro is 72 euro duurder.
  Hopelijk trekt de collectieve verzekering het weer gelijk.

  oosterwijck says:

  Hogere zorgkosten zijn het gevolg van een premiestijging. … Waar niet over gerept wordt is: dat zorginstellingen op grote schaal, frauderen met zorgkosten. Honderden miljoenen worden per jaar, onterecht, in rekening gebracht als zorgkosten, en vervolgens via schijnconstructies weggesluisd naar privé rekeningen van de directie. De zorgverzekeraars, zijn door deze fraude niet aan te pakken, zelf verantwoordelijk voor de hogere zorgkosten en kiezen voor de makkelijkste weg, de hogere kosten door te berekenen aan de klanten.

  Dit zelfde fenomeen zien we bij de farmacieproducenten. Die onverklaarbare prijsstijgingen doorvoeren, waarmee onterecht miljarden aan zorgkosten worden veroorzaakt. Ook daar laten de zorgverzekeraars het volkomen afweten, wat controle en correctie betreft. Makkelijker is om de te dure medicijnen, door te berekenen aan de klanten.

  oosterwijck says:

  Hogere zorgkosten en dure medicijnen: … Waar niet over gerept wordt is: dat zorginstellingen op grote schaal, frauderen met zorgkosten. Honderden miljoenen worden per jaar, onterecht, in rekening gebracht als zorgkosten, en vervolgens via schijnconstructies weggesluisd naar privé rekeningen van de directie. De zorgverzekeraars, zijn door deze fraude niet aan te pakken, zelf verantwoordelijk voor de hogere zorgkosten en kiezen voor de makkelijkste weg, de hogere kosten door te berekenen aan de klanten.

  Dit zelfde fenomeen zien we bij de farmacieproducenten. Die onverklaarbare prijsstijgingen doorvoeren, waarmee onterecht miljarden aan zorgkosten worden veroorzaakt. Ook daar laten de zorgverzekeraars het volkomen afweten, wat controle en correctie betreft. Makkelijker is om de te dure medicijnen, door te berekenen aan de klanten.

  BePe says:

  DSW is altijd de eerste wat wel van lef getuigt. Dit jaar pakt de premie van DSW wel wat hoger uit dan de concurrentie die later de premies bekend heeft gemaakt. Door het verlagen van de maximaal toegestane collectiviteitskorting denk ik dat er dit jaar veel mensen gaan overstappen. Altijd goed om nog even te vergelijken en vast te stellen of je gaat overstappen en je huidige zorgverzekering op gaat zeggen: ziektekostenverzekeringopzeggen.nl