Aanvullende zorgverzekering

Aanvullende zorgverzekering in het geding

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat de aanvullende zorg op termijn dreigt te verdwijnen. In dat geval bestaat de kans dat bepaalde zorg dan niet langer tegen een redelijk bedrag verzekerbaar is.

Toekomstgerichter

DNB dringt bij er de branche op aan om naar manieren te kijken om het bedrijfsmodel van de verzekeraars toekomstgerichter te maken. Nu nemen veel Nederlander alleen nog een aanvullende polis als zij verwachten van die extra zorg gebruik te maken. Sommige polissen zijn daardoor nu al verlieslatend voor verzekeraars. Die verkleinen vervolgens de dekking of passen een andere medische selectie toe.

Vergrijzing

4 op de 5 mensen hebben een aanvullende verzekering en steeds meer verzekerden kiezen voor een hoger eigen risico om hun persoonlijke verzekeringslasten te drukken. Eén van de manieren om het bedrijfsmodel toekomstbestendiger te maken kan volgens DNB zijn om meerjarige aanvullende verzekeringen aan te bieden. Door de vergrijzing gaan de zorgkosten de komende jaren naar verwachting flink stijgen en DNB geeft aan dat dit om scherpe keuzes vraagt.

Vertraging in declaraties

Zorgverzekeraars blijken het daarnaast moeilijk te vinden om hun inkomsten en uitgaven in te schatten. Onder andere doordat ziekenhuizen declaraties traag indienen. Bij de verzekeraars kunnen schadejaren soms pas met een vertraging van 2 tot 3 jaar worden afgerekend. DNB pleit ervoor dat dit proces sneller plaatsvindt. Ook benadrukt DNB dat de gereguleerde marktwerking waarbinnen zorgverzekeraars opereren wringt. Hierdoor mogen de verzekeraars geen winst uitkeren aan investeerders, wat het volgens DNB lastiger voor hen maakt om kapitaal van buiten aan te trekken.

Reacties zorgverzekeraars

De grote zorgverzekeraars CZ en Menzis vinden dat het systeem met de aanvullende zorgverzekering inderdaad tegen het licht gehouden moet worden. Nu komt het voor dat mensen zich specifiek voor een ingreep verzekeren en het jaar erop weer opzeggen. Dan is dat uiteindelijk “niet betaalbaar”, geeft CZ aan. Het wordt dan meer een ‘shoppersdekking’ vindt CZ. Menzis vindt de keuzevrijheid die verzekerden genieten goed, maar tegelijk leidt het systeem volgens hen er toe dat verzekeraars minder geld beschikbaar hebben voor vergoedingen voor bepaalde behandelingen.

VGZ

Zorgverzekeraar VGZ kan zich juist niet vinden in de analyse van DNB. Volgens deze verzekeraar, die naar eigen zeggen een kwart van alle zorgpolissen verstrekt, zijn de conclusies van DNB voorbarig. “Dit levert onnodig onrust op bij onze klanten. Wij hebben regelmatig contact met DNB. We zullen ze dan ook vragen waar deze analyse vandaan komt,” aldus de zegsman. Zorgverzekeraars Nederland laat een inhoudelijke reactie op het DNB-rapport over aan de individuele leden.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reacties (4)

  Hanneman says:

  Ik weet niet zo goed wat we aan dit verhaal hebben. Mijn eerste gedachte is dat de DNB denkt, ziet en handelt in het belang van de verzekeraars, niet in dat van de bevolking. Want wat hier een soort waarschuwing aan het adres van de verzekeraars lijkt is naar mijn idee een zoveelste schimmige bewering die straks zal leiden tot verdere uitkleding van de polissen en verhoging van bijdragen te doen door de verzekeringsnemers. Maar je moet universitair geschoold zijn om de strekking van dit economische verhaal te kunnen doorzien. Het lijkt mij dat al onze armlastige zorgverzekeraars meer recht van bestaan hebben dan de verzekerden. Ook denk ik dat dezelfde verzekeraars hele etages van hun kantoorhoogbouw gevuld weten met universitair geschoolde uitkleed en verdienspecialisten die de door de DNB aangekondigde rampspoed alláng kennen. En zeer waarschijnlijk al aan constucties werken om er tóch weer flink aan te verdienen,. En dan niet netjes maar op een manier zoals aan hongersnoden en oorlogen wordt verdiend. Zojuist een zeer interessante documentaire gezien over de chemische industrie en de misstanden daarin. Uit veel gemelde feiten blijkt dat het vooral de VVD is die voor deze misstanden ruim baan creeëren door overheidsinspecties op te doeken en milieuorganisaties de mond te snoeren. Rutte smeekte om ontziening van bedrijven die zich blauw ergerden en betaalden door de overheidsbemoeienis met veiligheid. En eenmaal als Premier aangetreden heeft hij die “bemoeienis” opgedoekt. Het zijn doorgaans niet deze zaken die worden besproken aan de tafel van Mathijs of Jeroen -óf Eva!- en mocht dat een incidentele keer per ongeluk toch gebeuren dat heeft Mark het vooral over wat die opruiming van inspecties voor besparing heeft opgeleverd. Benieuwd naar welke analyses de DNB nog meer gaat “publiceren”. Of bij voorbeeld de branche van voormalig VVD partijvoorzitter Keizer een waarschuwing ontvangt. Misschien dat crematoria toch doelmatiger moeten gaan verbranden omdat anders groepsverbranding moet worden geintroduceerd want individueel verbranden kan écht niet meer, hooguit degene die bereid is hiervoor fors meer te betalen. Dat supermarkten hun prijzen met vele procenten moeten verhogen vanwege de uitbreiding van hun wagenpark. Als ze dit niet doen zullen er bezorg/afhaalcentra moeten worden gefinancierd. Bezorgen aan huis is dan weer aleen weggelegd voor hogere en topinkomens. Fatsoenlijke, educatieve, onderzoekende televisie kan volgens de DNB eigenlijk ook niet. Men wil nu eenmaal rotzooi op het kijkglas en de verkoop van nieuwe toestellen dreigt in te zakken. Dus rotzooi! Wat vroeger het bedelbezoek van de zwerver aan de baron was heet nu een afspraak bij de dokter. Eéns per jaar gaat de zwerver weg met een oudbakken broodje. Alle andere keren is meneer Baron niet thuis!

  oosterwijck says:

  Uit dit ondoorzichtige en onwerkelijke verhaal, kunnen we één belangrijke zaak filteren. En wel het volgende: de aanvullende verzekering moet verdwijnen. … Alle ziektekosten moeten gewoon betaald worden uit één basispolis. Ook wel genoemd, “Nationaal zorgfonds”. Het scheelt in ieder geval héél veel administratieve kosten. En het scheelt een heleboel hoofdbrekers minder, voor alle onwetenden die zich nu suf piekeren over welke verzekeraar ze dit komend jaar zullen nemen. En weer scheelt dit in héél veel administratieve kosten. … Zo ik heb al miljoenen bespaard.

  Dan nog even een reactie op Hanneman, die opgevallen is, dat het wéér de corrupte uitverkorenen partij is, ook wel VVD genoemd, die fraude subsidieert in de afvalstoffen verwerking. Deze corrupte partij is ook de bedenker geweest van het huidige ziektekosten systeem, in de persoon van Hans Wiegel. We kunnen nu met z’n allen concluderen, dat dit systeem van ziektekostenbeheersing averechts gewerkt heeft. De ziektekosten zijn alleen maar gestegen en de zorg is bijna geheel wegbezuinigd. Dus afschaffen, en wel met grote spoed.

  De crematiekosten, vallen nog onder een andere verzekering, maar daar zien we dezelfde scheefgroei. De burger betaald steeds meer voor zijn uitvaart, maar de z.g. kosten stijgen nog harder. Dit is natuurlijk niet op werkelijke kosten gebaseerd. Ik heb toevallig een opleiding voor uitvaartleider gevolg bij de Stivu en weet uit onderzoek, dat een uitvaart vanaf €1000 makkelijk realiseerbaar is.

  Coboo says:

  Nog even een aan vulling bij Hanneman en Oosterwijck, Keizer Was van CDA, nu BBB.
  Het was niet Wiegel maar Hans Hogervorst die het nieuw zorgstelsel heeft bedacht.
  Ze denken overal verstand te hebben. En strijken het grote geld op.
  In 2007 werd hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zijn salaris in deze functie, van 420.000 euro per jaar, ruim twee ton meer dan de minister-president,[1] leidde tot Kamervragen.
  Zie Wikipedia
  .

  Coboo says:

  Ben het een met de Hanneman en Oosterwijck. Mooi verwoord.
  Zorgstelsel zo als het nu is is niet houdbaar.
  Mensen gaan zorg mijden , gewoon omdat het te duur is.
  Bij begrafenissen en crematies rijzen de kosten ook de pan uit.
  Er wordt je gewoon een poot uit gedraaid, dat merk je zelf niet meer maar nabestaanden des te meer.