personeelstekort in de zorg

Personeelstekort in de zorg leidt tot inzet onbevoegd personeel

Het is al een tijd onderwerp van gesprek: het personeelstekort in de zorg. Er wordt in zorginstellingen werkelijk van alles bedacht om deze tekorten op te vullen. Dat gaat zelfs zover dat de inzet van onbevoegd personeel onvermijdelijk lijkt. Beveiligers en beginnende collega’s worden met weinig tot geen begeleiding ingezet om ondersteunende taken te verrichten. 

Tekort

Het personeelstekort in de zorg is hoog. Doordat steeds meer zorgmedewerkers de overstap maken naar zorg-zzp’er, is de werkdruk onder het vaste personeel alleen maar toegenomen. Om de tekorten op te kunnen vullen moet er meer geïnvesteerd worden in het opleiden van nieuw personeel. Nu leidt het tekort vaak tot meer overwerken van de vaste krachten, het inhuren van ondersteunend personeel of leidt zelfs tot patiëntenstops en minder beschikbare bedden. Dat blijkt uit een peiling van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder 2570 leden.

Juiste maatregelen treffen

Als het aan de zorgmedewerkers ligt mag de werkgever meer tot actie overgaan en er alles aan doen om de werkdruk te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van de administratieve lasten en het stoppen met taken als schoonmaken. Maar het treffen van maatregelen om de tekorten op te lossen, mag niet leiden tot de inzet van onbevoegd en onbekwaam personeel, aldus Sonja Kersten, directeur van V&VN.

(Bron: ANP/AD)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Nu ziekenhuizen failliet gaan en duizenden verpleegkundigen alsmede artsen op straat belanden, kunnen die mooi aan de slag in verzorgingshuizen voor ouderen. Een geluk bij een ongeluk.