stembus

We mogen binnenkort weer stemmen, maar waarvoor?

Op 20 maart 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezing. In tegenstelling tot de Tweede Kamerverkiezing zijn deze 2 verkiezingen nog enigszins omgeven door mysterie. Wij zoeken uit waarvoor we precies gaan stemmen in maart.

Waterschapsverkiezingen

Zoals de naam al zegt wordt er tijdens de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen gestemd over zaken die te maken hebben met het waterschap en de Provinciale Staten. Dat betekent in het geval van de waterschapsverkiezingen dat er wordt bepaald wat er gebeurt met de waterschapsbelasting die elk huishouden afdraagt. Dit heeft vooral betrekking op de manier waarop de 21 waterschappen in ons land hun taken uitvoeren en niet op de werkzaamheden zelf. De kerntaken staat immers vast: zorgen voor veilige dijken, schoon drinkwater en voldoende drinkwater. Ook de aanleg van nieuwe dijken en het controleren van de begroeiing langs waterkanten zijn hun verantwoordelijkheden.

Meer aandacht en kennis over waterschappen

Voor de taken van de waterschappen is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen. Dat komt vermoedelijk door alle berichtgeving rondom klimaatverandering en de aanhoudende droogte tijdens de zomer van 2018. Vooral de droogte en de daarbij behorende speculaties over een drinkwatertekort drukken veel mensen met de neus op de feiten.

Hoewel de waterschappen dus al meer bekendheid genieten dan voorheen, is er nog een wereld te winnen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een enquête van de Unie van Waterschappen, het overkoepelende orgaan van alle waterschappen. De enquête test de kennis van Nederlanders over de waterschappen en hun taken en hieruit komt naar voren dat bijna 40 procent geen idee heeft wat de waterschappen doen. Bijna 10 procent van de ondervraagden weet niet hoe het waterschap heet waar zij onder vallen. De overige ondervraagden geven aan de naam van het waterschap wel te kennen en zeggen ook te weten welke taken zij vervult.

stembus

De eerste verkiezingsborden staan al.

Provinciale Statenverkiezingen

In het geval van de Provinciale Statenverkiezingen beslissen Nederlanders op 20 maart 2019 over de samenstelling van – hoe kan het ook anders – de Provinciale Staten. De Provinciale Staten bestaan uit vertegenwoordigers uit alle 12 provincies en heeft als taak om de Gedeputeerde Staten te controleren. De Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie. De taken van een provincie zijn niet in beton gegoten, maar er zijn wel een aantal concrete voorbeelden te noemen. Een provincie beslist bijvoorbeeld of gemeenten mogen uitbreiden en of zij een nieuw bedrijventerrein mogen aanleggen. De provincie bepaalt ook waar wegen, spoor- en scheepvaartverbindingen komen en beslist ook over de bestemming voor bepaalde stukken grond. Gemeenten dienen hier rekening mee te houden bij het maken van hun bestemmingsplannen.

Eerste Kamer

De Provinciale Staten hebben naast een controlerende functie nog een andere belangrijke taak. 3 maanden nadat de nieuwe Provinciale Staten zijn gekozen, kiezen de leden van dit overheidsorgaan een nieuwe Eerste Kamer. In de Eerste Kamer worden onder meer wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer gecontroleerd. Pas als een meerderheid van de Eerste Kamer vóór een wetsvoorstel stemt, kan het ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Onder meer het elektronisch patiëntendossier is er daardoor nooit gekomen en ook de donorwet wordt in eerste instantie weggestemd door de Eerste Kamer. Inmiddels is deze wet wel goedgekeurd.

(Bron: NOS, ANP, archief, Unie van Waterschappen, Rijksoverheid. Foto’s: ANP)

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Waarvoor mogen we stemmen? … Voor één grote poppenkast. bij de waterschapverkiezingen is het merendeel van de zetels als verdeeld vóór de verkiezingen. De belanghebbende zijn al in de meerderheid in de raad en de rest van de zetels wordt verdeeld onder de nitwits die graag in een bestuur deelnemen, alleen al voor de eer. Bij de provinciale verkiezingen een bijna gelijkstrekkende inhoud, de projectontwikkelaars maken de dienst uit in de provincie en de bestuursleden, genieten een prachtig inkomen, steekpenningen en snoepreisjes. Bij de landelijke verkiezingen zijn het de multinationals en de banken en de investeringsmaatschappijen, die de touwtjes in handen hebben. Het landelijk bestuur en ook het Europese bestuur, zit er voor het oog van het gepeupel. En genieten ook een prachtig salaris aangevuld met steekpenningen en snoepreisjes. De kunst is om elke vier jaar, weer opnieuw de schijn te wekken, dat het volk iets te kiezen heeft. En daarna veel te praten (en weinig te zeggen) over tal van onderwerpen. Ik zeg met nadruk: ” veel praten en weinig zeggen”. Zo oud als ik ben wordt jaar na jaar uitgerekend, met hoe weinig ik rond kan komen. En niet ik alleen, iedereen die loonslaaf is, krijgt het absolute minimum. En al die jaren hoor ik altijd dat er bezuinigd moet worden; “Eerst het zuur en dan pas het zoet”. Maar dat zoet komt nooit. Als de leerkrachten, meer inkomen eisen, halen ze bakzeil, al staken ze elk jaar. Als de banken gered moeten worden omdat de directie de eigen bank leeggeroofd heeft, wordt binnen één dag beslist dat de banken gered moeten worden met belastinggeld. Met het excuus dat het een systeem bank is. Een argument dat nergens op slaat. Elke bank kan doorwerken zonder stelende directie. En een stelende directie hoort thuis in de bajes. Het vervelende aan dit alles is: Als we niet gaan stemmen, hebben die VVD zakkenvullers en de VVD filialen D66 en CDA helemaal gewonnen. Dan winnen ze, zo wie zo, de verkiezingen, zoals al vijftig jaar plaatsvind.

    Hanneman says:

    Waarvoor we mogen stemmen? Wat dacht u van daardoor aan te tonen dat we leven in een democratie? Ik kan eerlijkgezegd niet meer bedenken waarvoor anders. Want van door te stemmen in een menselijker, fatsoenlijker samenleving dan de huidige terecht te komen? Onze stemmen zullen strakjes in meerderheid lijken te zijn gegaan naar de VVD en haar secondanten. De vóór de verkiezingen in de gedane beloften ingebakken leugens en kletsverhalen zullen opnieuw leidend zijn. Dus naast bij voorbeeld de onlangs aangekondigde verhoogde energierekening zullen er wetten komen die de zorgverzekeraars zullen toestaan de zorgpremie te verdubbelen. En bij nadere bestudering bleek dat Klaas toch goed zat met zijn mening over uitkeringen. De “verantwoordelijke” minister heeft al min of meer gedebiteerd dat de groei en uitbreiding van liegvelden te Amsterdam en Lelystad gewoon gaat gebeuren. Klaar! Met die narcistische totaalidioot in de Verenigde Staten als bliksemactieafleider zal politiek Europa hier gewoon dezelfde belangen dienen als hij. Die van de bedrijven en de rijken. Maar goed. We gaan stemmen. De kiesherhalingen.
    Allemaal zullen we opnieuw moeten geloven dat ons aanbiddelijke kabinet het fantastisch doet. Dus veel schaterende Ruttebeelden. En gevatte Blokpraat naast het te verwachten Dijkhoffensief waarbij de inzet van een kindsoldate niet zal worden geschuwd. Die schaterspotjes zijn trouwens enkel voor de leukigheid. Onze bofnar staat al min of meer met anderhalf been in het Brusselse en het zal hem worst wezen hoe zijn clubgenoten de wedstrijd verderspelen. En wij maar joelen en klappen op de tribune