donorwet

Wat betekent de nieuwe donorwet voor u?

In navolging van de Tweede Kamer, heeft ook de Eerste Kamer vóór een wijziging van de donorwet gestemd. Daardoor is de nieuwe wet op dit gebied een feit, maar wat houdt deze eigenlijk in?

Dit houdt het in

Iedere Nederlander boven de 18 kan zelf beslissen of hij of zij zich laat registreren als donor. Bij het invullen van de wensen kan iemand kiezen uit 4 opties: ja, nee, de partner beslist of iemand anders beslist. Deze keuzes worden opgeslagen in een zogenoemd donorregister.

De nieuwe donorwet, die in 2020 ingaat, zorgt ervoor dat er een optie bijkomt: geen bezwaar. Dit ‘geen bezwaar’ komt achter iemands naam te staan als hij of zij bij leven niet actief een beslissing heeft gemaakt. Deze nieuwe optie heeft als consequentie dat bij overlijden alle bruikbare organen en weefsels worden gebruikt.

2020

Zoals al gezegd gaat de nieuwe wet pas in 2020 in en tot die tijd verandert er dan ook niets. Na die tijd krijgt iedereen van 18 jaar of ouder die nog niet als donor geregistreerd staat een brief met daarin de vraag om alsnog een keuze te maken. Na 6 weken wordt er een herinneringsbrief gestuurd. Wordt op beide brieven niet gereageerd? Dan wordt er ‘geen bezwaar’ ingevuld. Mocht iemand zich bedenken, dan kan de voorkeur altijd worden gewijzigd. Let op! iedereen die vóór 2020 een keuze heeft gemaakt, hoeft deze niet opnieuw door te geven en krijgt de brieven niet.

Nabestaanden

De nieuwe donorwet verandert ook de rol van de nabestaanden. Nu kan er vaak door hen beslist worden over eventuele orgaandonatie als de overledene dat nog niet heeft gedaan, maar vanaf 2020 ligt dit anders. Nabestaanden moeten aannemelijk maken dat de overledenen met een ‘geen bezwaar’achter de naam echt geen organen of weefsel wil afstaan. Kunnen zij dit niet? Dan wordt er alsnog overgegaan tot donatie. Als iemand expliciet in het donorcodicil heeft aangegeven dat de nabestaanden mogen beslissen over het lot van de organen en weefsels hebben zij wel het laatste woord, ook in het geval van de nieuwe wet.

Wilt u meer weten over de nieuwe donorwet? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

(Bron: NOS)

Geef een antwoord

Reactie

    hrmione says:

    Ik meen me te herinneren dat ik jaren geleden al eens de gelegenheid kreeg om een donorcodicil in te vullen, want hij zit bij mijn legitimatiebewijs. Kan Radar mij uitleggen waarom er nu weer een wetswijziging doorgevoerd moet worden? Ik ben de baas over mijn eigen lichaam en familieleden hebben daar niets over te zeggen. Ben trouwens 84 jaar dus wat heeft het voor nut om mijn lichaam beschikbaar te stellen.Heb tijdens de discussie in de tweede kamer niemand horen spreken over een leeftijdsgrens!