Pensioenen mogelijk weer gekort in 2017

De financiële positie van grote pensioenfondsen als ABP en PFZW is onzeker. Daarom waarschuwen zij nu dat er in 2017 kans is op korten van de pensioenen.

Maatregelen

Het probleem bij de pensioenfondsen is dat ze te weinig rendement behalen op de aandelenmarkten terwijl hun verplichtingen door de lage rentestand flink in waarde zijn gestegen. Daarom moeten de fondsen maatregelen nemen, zoals korten van pensioenen, voordat de echte financiële nood hoog is.

Zorgen

Corien Wortmann-Kool, voorzitter van ambtenarenfonds ABP, begrijpt goed dat ouderen zich zorgen maken over de hoogte van hun pensioen. Maar het gevaar van kortingen op de pensioenen vanaf 2017 ligt voor ABP net als bij PFWZ op de loer als de rente verder wegzakt en de beleggingen niet genoeg opleveren dit jaar. In 2014 moest een grote groep fondsen voor het laatst de pensioenen verlagen.

Metaalfondsen

Bij de grote metaalfondsen PME en PMT ziet de toekomst er ook somber uit. Van alle grote pensioenfondsen staat bpfBOUW er het beste voor qua dekkingsgraad. Die zitten namelijk op 110,9% terwijl die van ABP is gezakt naar 98,7% en de dekkingsgraad van PFZW zelfs naar 97%. De pensioenfondsen hopen dat de economie krachtiger aantrekt.

Geef een reactie

Reacties (10)

 1. RABE says:

  Trieste zaak.

  Gepensioneerden kunnen er geen krantenwijk bij nemen dus vind ik dat er in Den Haag iets aan gedaan moet worden.
  Voor van alles is geld beschikbaar, ze vullen hun eigen zakken en de oudjes zijn de pineut.

  Misschien kan MAX er iets aan doen in Den Haag???

 2. anne says:

  Redactie,

  AUB … aub kunt u die Documentaire nog eens herhalen over de Investeringen die is uitgezonden vorig jaar , omdat het zo actueel is wat er gebeurd met het korten op de door mensen die hebben gewerkt voor wat vastigheid na dat ze met pensioen zijn gegaan om deze nogmaals te laten zien…
  Ik smeek het u bijna Zwarte schapen een heldere uitleg in die methodes die zijn blootgelegd Investeringen die in Amerika zijn verkwanseld door de Nederlandse Pensioenfondsen…Waarvan nu heel veel mensen de ellende van ervaren….en nogmaals ten onrechte heel veel geld zijn misgelopen .

 3. jakkie6 says:

  ach de ouderen zijn zoals altijd weer eens de klos

 4. oosterwijck says:

  Pensioentekort, is volksverlakkerij. Er is geen pensioentekort, zelfs niet nadat de pensioenmaffia bezig is de pensioengelden te verkwanselen bij de Joods-Amerikaanse bank, Goldman Sachs (zie documentaire “Zwarte Zwanen”). Het hele fabeltje van pensioentekorten is een methode om ons uitgesteld loon, weg te sluizen. Op een zeer slinkse wijze wordt ons uitgesteld loon afgepakt en gebruikt door een kleine groep zeer rijken, die op alle mogelijke manieren zichzelf steeds meer geld toebedelen. En mocht er een pensioentekort zijn, waarom redt de overheid ons pensioenstelsel niet? Net zoals ze het bankenstelsel, van diezelfde groep zeer rijken, gered hebben.

  1. oosterwijck says:

   Alle geruchten over pensioentekorten, zijn een Europese actie tegen het huidige pensioensysteem. In meerdere Europese landen ligt het pensioen onder vuur. In Belgie, waar een heel ander systeem bestaat, hebben ze hun eigen smoesjes om het pensioen aan te pakken. De uitverkorenen, zijn al 20 jaar bezig om ons pensioensysteem te saboteren. Eigenlijk is er niets aan de hand, maar het is een doorn in het oog van de uitverkorenen dat het gepeupel, na een werkbaar leven, meer te besteden heeft, als water en brood. Sins 20 jaar zijn er steeds meer mensen die een pensioenbreuk opgelopen hebben, door werkloosheid en contracten zonder pensioenopbouw. De fondsen zelf begonnen 20 jaar geleden al te fantaseren over middenloon en andere ongein. En ondertussen werden pensioenadviseurs geraadpleegd voor een vergoeding van €20.000 per uur of €50.000 per advies. En uit die smerige adviezen kwam niets beters als verlieslijdende beleggingen in Amerika bij Goldman-Sachs. In plaats van beleggen in betaalbare huurwoningen in Nederland, zoals al 100 jaar plaatsvond. Nee, … naast het wegsluizen van onze pensioeninleg, werd ook nog eens gestopt met betaalbare woningbouw, waardoor huren onbetaalbaar werden en koopwoningen onverantwoord duur werden. Zo worden de mensen dubbel gepakt, eerst hun pensioen weg en daarna de woonlasten omhoog. En dat allemaal ten voordele van de uitverkorenen, die met ons geld investeren in wapens, waar de leefbaarheid op de aarde mee wordt vernield. En tenslotte onszelf worden bestreden. En de loopjongens van de uitverkorenen, in Den Haag en Brussel, spelen het spelletje mee, betaald uit ons belastinggeld. En zo betaald het gepeupel het gelach van hun eigen ondergang.

 5. oosterwijck says:

  Wat ik niet begrijp, is dat niemand en dan ook niemand protesteert tegen de diefstal van de pensioengelden? … Als makke schapen, slikken de gedupeerden de leugen, elk jaar weer opnieuw, dat er gekort moet worden op de pensioenen, dat de pensioenen niet geindexeerd kunnen worden. … De hogere inkomens worden wel gecompenseerd met extra inleg en/of hogere pensioenafdracht. De loonslaven worden niet gecompenseerd, die verliezen elk jaar waarde van hun pensioen door inflatie en niet indexeren. Elk jaar opnieuw wordt een gigantisch kapitaal weggegooid, als verliesgevende belegging en onkosten bij Goldman-Sachs. Terwijl de pensioeninleg, winstgevend belegd kan worden in eigen land, aan Sociale woningbouw. Er hoeven dan geen gigantische vergoedingen aan adviezen betaald te worden bij een Amerikaanse bank. Ik begrijp ook niet waarom niet aangedrongen wordt op redden van het pensioen, door de overheid. De overheid barst van het geld, zoals we konden zien bij het redden van de banken. Waarom dwingen we niet af dat de pensioenen gered moeten worden, voordat de gepensioneerden “omvallen”. Wat een ongelooflijk leed en paniek veroorzaakt. Al die gepensioneerden die niet meer kunnen consumeren, die niet meer de economie op gang kunnen houden. Dat is een grotere maatschappijschade, als het gevaar dat de banken omvallen. Die banken kunnen gewoon overgenomen worden door de Sociale Werkvoorziening (binnen een dag), inclusief personeel en gewoon blijven functioneren. Mensen, … wordt wakker! … Ik kan het niet hard genoeg schreeuwen.

 6. oosterwijck says:

  De dekkingsgraad wordt misbruikt om het gepeupel wijs te maken dat er niet geindexeerd kan worden. Die dekkingsgraad wordt kunstmatig laag gehouden doordat er geld wordt weggesluisd naar Goldman-Sachs in Amerika. De uitverkorenen hebben zich vastgebeten in de pensioenpot. Ze hebben geen rust, voordat het allemaal weggesluisd is. We hebben dit fenomeen eerder gezien in de jaren twintig, Toen werden de beurzen en de pensioenfondsen ook gemanipuleerd, door de uitverkorenen, met een hyperinflatie en beurscrash tot gevolg. De werkelijke reden is, dat de overheid al 30 jaar geleden het plan heeft opgevat om het pensioenstelsel te herzien. En om die wil kracht bij te zetten, mogen de pensioenfondsen er een puinhoop van maken. Ik kan me de toespraken nog herinneren van, Lubbers, van Acht en Wiegel, dat het pensioensysteem op de tocht stond en gelijktijdig deed de overheid twee keer een greep in de kas om de pensioenen af te romen. Omdat er zoveel inzat. Later wilde Balkenende nog een keer een greep in de pot doen, omdat er teveel in de pot zat en nu wordt er geklaagd dat er niet voldoende geld is. Laat de overheid eerst maar eens het gestolen geld teruggeven, voordat ze met leugens hun zin wil doordrijven.

 7. Baggerman says:

  De regering zou hier moeten ingrijpen en het geld dat men nu aan het vluchtelingenprobleem besteed voor een groot gedeelte gaan besteden aan de pensioenen van de eigen mensen want de gepensioneerden staan straks in de kou als er niet word ingegrepen. De vluchtelingen kosten ons land een vermogen dus daar zou de rem op gezet moeten worden en het zelfde geld voor de mensen met een status daar gaat ook heel veel geld naar toe, terwijl men zou moeten kijken wie nu wel terug kan naar eigen land, dan zouden die gelden ook voor het redden van de pensioenen gebruikt kunnen worden

 8. Karel Zwetsloot says:

  De 50+generatie heeft een grote verantwoordelijkheid daarin. Rond 1960 kwam een generatie blaaskaken uit de scholen, de pragmatischeinstellingvan hun ouders belachelijk vonden. Dat betekende op de eerste plaats afschaffing van het toen nog Rijnlands systeem en invoering van het nu hier algemene Angelsaksische systeem. In de “ratrace” is kennis van minder belang. Het werkpak, wat toch al op neer gekeken werd (Werk is een straf van God waardoor dit calvinistisch gedomineerde land al 400 jaar voor handel koos) werd verheerlijkt. Daar waren we goed in. Jammer maar in 40 jaar ben ik doorDuitsers vaak overdreven fatsoenlijk behandeld en dat is mij hier niet gelukt. Maar handel levert nu eenmaal veel minder toegevoegde waarde dan creatieve avtiviteiten. Door het zo klein mogelijk houden van handwerkers verdwenen onze vaklieden massaal naar Duitsland en verder. Ook veel naar Zwitserland.
  InBaden Württemberg trof men bij onderzoek ongeveer 6000 nederlanders met beslissingsbevoegdheid in kwaliteitsbedrijven. Hebben we het nog niet over al diegenen diegenen die dat niet bereikten maar wel een veel beter leven dan die voor vaklieden beroerde CAO’s opleverden. Dat waren er zeker wel meer dan 50.000. Het is niet toevallig dat Nederland zowat alles moet importeren. We bouwden ooit de beste vliegtuigen in de wereld. Ook hadden we werk aan onze eigen treinen.
  Er is nog veel meer aan stommiteiten die de “Domme Hollander” uit haalde. Waslijsten vol. Nu hebben we een papieren land. Mensen worden betaald naar de papieren die ze slim op de kop tikken en niet naar geleverde prestaties. Wat het angelsaksische graaisyteem betekent zien we nu voor de “tigste” keer bij de ondergangvan V&D. De mensen zijn gewoon een kostenpost. Kijk naar Duitsland, geen 45+ers op straat. Men is zelfs bezorgd als ze gauw met pensioen gaan. Fie doen werk wat niet iedereen kan. Terwijl wij beteuterd staan te kijken als we zien dat iedereen wel een vrachtwagen kan besturen. En al die procesindustrie, daar wordt een knopdrukker al gauw te duur met de leeftijd. Terwijl het aantal papieren mensen dat mede van hem moet leven uit alle voegen groeit met de enorme salarissen gezien de onverkoopbare troep die ze leveren. Grappigis wel dat die oliedomme mensen met hun anti-duitse kkeuzes , daarmee JUIST ervoor gezorgd hebben dat wij Duits achterland (economisch) geworden zijn.
  Het is nog wel complexeruiteraard. (Gasbel, enorme burokratische onuitvoerbare regeltjesopbouw, de kinderlijke kijk op werk door mensrn uitluxe sferen zoals de linkse doctorandussen van den Uyl, enz)

 9. parrhesia says:

  Hoezo tekorten bij de pensioenfondsen?

  Worden we dan doel gericht om de tuin geleidt,vals gemanipuleerd voorgelicht door regering en het Europees/Amerikaans banken/verzekerings kartel?
  In het nieuwsblad van de SP ‘De tribune’van februari 2016 word een heel ander verhaal zichtbaar gemaakt,daar word door Rob Janssen met andere getallen gewerkt.Sinds de crisis is het vermogen v.d. pensioenfondsen van €700 miljard gestegen( schrik niet) naar€1400 miljard,ja het vermogen is met 100% gestegen.Het rendement wat wordt gehaald door de fondsen is volgens 2e kamerlid Paul Ulenbelt tussen de 6 a soms zelfs 8%.
  Onze pensioenen worden uitbetaald uitgaande v.d. huidige rekenrente van 1,5%. Hij stelt,dat de fondsen zo gedwongen/gedoemd zijn zich arm te rekenen op basis v.d. marktrente.

  Ulebelt gaat verder: naast het behaald rendement,komt meer premie binnen als dat er jaarlijks aan uitkeringen wordt uitbetaald. (Schrijver: trouwens waar zijn de cijfers van de niet uitbetaalde pensioenen/uitkeringen voor nabestaanden/weduwe en vroegtijdig overleden gepensioneerden worden die mee gerekend in de dekkingsgraad !)
  Ondertussen is staatssecretaris Klijnsma (PVDA)onwrikbaar in haar huidige beleidsstandpunt.Ulebelt stelt: ze verprutst het voor belanghebbende en pensioengerechtigde.Ulebelt (SP)vecht al jaren voor een verhoging van de rekenrente voor pnsioenfondsen van zo’n 2%.

  Wie zich de laatste jaren een beetje heefd verdiept in het financiele geknoei met cijfers door de heren uit het bank en verzekeringswezen(gesteund door de voormalige/huidige regeringspartijen)weet dat bovengenoemde partijen er het grootste belang bij hebben om het pensioenwezen omzeep te helpen of uit te kleden,te beroven.Ze hebben een lange adem om onrust en verdeeldheid te zaaien onder de burger,om zo het kapitaal v.d. pensioenfondsen binnen hun bereik te krijgen.
  De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de media,werkgevers die pensioen onderbrengen bij verzekeraars,bij sluiting v.h. betreffend bedrijf,konden de werknemers ook nog eens fluiten naar hun opgebouwd pensioen.
  Kijk naar eerdere regeringsleiders,2e kamerleden tot welke partijen ze hoorden,ze betrekken in het financiële wereldje hoge positie’s met inherente salarissen.De managers/leidinggevende hebben verleerd zich te schamen voorhun gedrag en wanbeleid,om vragen getrouw eerlijk te beantwoorden is als vloeken in de kerk,..eerder ze hebben allerlei drogreden,misleidende/misplaatste woorden voor brutaal bedrog,liegen en stelen. Uit hun hele presentatie/houding blijkt de minachting voor de fatsoenlijke burger/belasting betaler,het druipt er gewoon vanaf,stuitend is het verbaalgedrag van deze beleidsmakers, met of zonder mediatraining.

  Of wij met z’n allen,..ook gepensioneerde, weer zo fatsoenlijk en trouw onze verantwoordelijkheid nemen ons laten misleiden met drogreden?
  Trouw aan medemens/jongeren/ toekomstige pensioensgerechtigde ons steeds weer laten uitspelen,een oor laten aannaaien?
  Zullen we ons door valse voorwensels schuldgevoelens laten bepraten?
  Zullen we de onbetrouwbaarheid van bovengenoemde partijen het weer pikken om onnodig inteboeten?

  Ps:voor onze Maatschappij een Christelijke insteek,het zou mogelijk licht in de duisternis kunnen brengen,.ik bedoel,…de tiengeboden(tien adviezen!!!) het zou als hoop tussen al die maatschappelijke ontstane chaos,geweld en zelfbedrog tot meer normen en waarden kunnen leiden.
  Werd de MORAAL als hoogste goed,niet de geprezen bij ‘de verlichting?’Of onze westerse/Nederlandse betweterij de wereld zal verbeteren ?Of Angelo-Amerika de gehele Arabische wereld moet hervormen?Kijk dan naar het doelgericht/beoogd resultaat,.. om te blijven huilen toch!!!!!!We hebben oude spreekwoorden: veeg eerst voor je eigen deur,verbeter een beetje de wereld,vergeet VOORAL,.. je zelf niet!!!