toeslagen

Toeslagen niet voor alle rechthebbenden even toegankelijk

Uit onderzoek van voorlichtingsinstituut Nibud blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlandse huishoudens toeslagen laten liggen. Denk hierbij een zorgtoeslag, huurtoeslag of een bijdrage voor de kinderopvang. Volgens het Nibud zijn deze mensen onvoldoende op de hoogte van de voorwaarden die er aan deze toeslagen kleven. Ook weten velen niet eens van het bestaan van bepaalde toeslagen. 

Toeslagen mislopen

Vooral mensen met een laag of wisselend inkomen laten volgens de budgetorganisatie relatief vaak geld liggen. En dat terwijl de toeslagen juist voor hen bedoeld zijn. Via de Belastinggeld kan er onder meer zorg- of huurtoeslag worden aangevraagd. Om aanspraak te maken op deze toeslagen, moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo mag iemand die zorgtoeslag aanvraagt niet meer dan 29.562 euro per jaar verdienen. Als iemand een toeslagpartner heeft (een echtgenoot of een geregistreerd partner) dan mag het gezamenlijke jaarinkomen niet hoger zijn dan 37.885 euro. Het gaat hier om het brutobedrag. Niet iedereen is op de hoogte van deze regels. Daarnaast heeft ook niet iedereen goed zicht op het jaarlijks inkomen, waardoor het soms lastig is om te beoordelen of er aanspraak gemaakt kan worden op deze toeslag. Hetzelfde geldt voor huurtoeslag, waarbij ook gekeken wordt naar het jaarinkomen.

Terugbetalen

Vooral zpp’ers of flexwerkers lopen daardoor vaak toeslagen mis. Hun inkomen kan per periode verschillen, waardoor het onduidelijk is wat het jaarinkomen wordt. Daardoor is het eigenlijk onmogelijk om een toeslag aan te vragen, want het kan zomaar zijn dat het inkomen hoger uitvalt. Als dit het geval is, moet het te veel ontvangen bedrag terugbetaald worden. Soms gaat het om honderden euro’s.

Om zo’n terugvordering te voorkomen moeten wijzigingen in het inkomen altijd worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Dat zou in het geval van zzp’ers en mensen met meerdere werkgevers per jaar betekenen dan zij wekelijks of maandelijks wijzigingen moeten doorgeven. Dat is vaak niet te doen.

Volgens het Nibud kan de overheid deze mensen tegemoet komen door regelingen minder toe te spitsen op personen met een vast dienstverband.

Toeslagen? Geen idee!

Niet alleen de onbekendheid of onhaalbaarheid van de toeslagvoorwaarden zorgen voor problemen. De toeslagen zelf zijn voor sommigen minstens zo onbekend. In 2018 trekken een aantal ouderenorganisaties aan de bel omdat veel ouderen onnodig toeslagen laten liggen. Dit komt mede omdat zij niet weten dat er zoiets bestaat als zorg- of huurtoeslag. Degenen die wel weten, vallen geregeld over het lastige aanvraagproces. Dit moet grotendeels digitaal, waardoor het voor mensen zonder computer niet mogelijk is om een aanvraag te doen.

Krijgt u nog geen toeslag, maar bent u wel benieuwd of u er recht op heeft? Dan kunt u een bezoek brengen aan een zogenoemd toeslagservicepunt. Rond de 100 gemeenten in Nederland hebben zo’n punt waar iedereen met belastingvragen kan aankloppen. Op de site van de Belastingdienst kunt u controleren of uw gemeente ook beschikt over een toeslagservicepunt.

(Bron: Nibud, archief, Trouw, ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    In Belgie hoeft niemand toeslagen aan te vragen. Daar krijgt de betrokkene automatisch toeslagen van de belastingdienst en van de woningbouwvereniging. Waarom heeft Nederland niet zo’n systeem? Nederland wil toch zo graag voorop lopen in de Europese regelgeving? Het antwoord kan ik U geven. Nederland bouwt allerlei drempels in om juist de zwakste groepen in de samenleving zo veel mogelijk te benadelen en uit te sluiten.

    Binjamin says:

    Het zegt duidelijk iets over het mensbeeld van onder meer de belastingdienst. Het systeem is heilig en wie dat niet weet hoe dat werkt heeft pech gehad. Dus de meest kwetsbaren en de meest zwakke worden inderdaad gewoon gepakt. Dit is des te schrijnender wanneer we ons beseffen dat als je het slim en sluw aanpakt je aardig wat geld kunt binnen halen op onrechtmatige wijze, en dit uiteraard ongestraft.