toeslagen

Ouderen laten toeslagen vaak onbenut

Het aanvragen van toeslagen kan in Nederland nogal een gedoe zijn. Het systeem waarin de aanvraag moet worden gedaan is niet voor iedereen een toegankelijk, waardoor veel huishoudens die bestaan uit 55-plussers inkomen misloopt. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende seniorenorganisaties.

Honderden euro’s per jaar

De organisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv laten in het onderzoek zien dat 1 op 6 huishoudens die bestaat uit 55-plussers huurtoeslag laat liggen en dat zeker 1 op de 10 onterecht geen zorgtoeslag krijgt. Dit is onvoordelig, want dit soort toeslagen zijn er juist om mensen met een kleine beurs iets meer financiële ademruimte te geven. Het kan soms wel gaan om honderden euro’s per jaar die mensen laten liggen.

Waar komt de onderbenutting vandaan?

Hoe komt het dat ouderen de toeslagen onderbenutten? Volgens Hagar Roijackers, beleidsadviseur bij KBO-PCOB heeft dit meerdere redenen. “Wij horen geluiden van mensen die niet over de vaardigheden beschikken, want het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag is behoorlijk lastig én moet grotendeels via het internet. Anderen weten soms niet eens dat er toeslagen zijn en hoe zij hier aanspraak op kunnen maken”, legt zij uit. Ook werkenden die onregelmatige diensten werken vragen relatief vaak geen toeslag aan, terwijl zij hier wel recht op hebben.”Ik sprak laatst een vrouw die vertelde dat zij geen toeslag meer aanvraagt omdat haar inkomen soms boven en soms onder de grens voor een toeslag uitkomt. Hierdoor heeft zij een keer een terugvordering gehad van de Belastingdienstt en dat wil zij niet nog eens. Daarom vraagt zij geen toeslag meer aan.”

Hulp bij aanvraag toeslagen

Om een toeslag aan te vragen, moet het inkomen onder de door de overheid gestelde grens vallen. Voor zorgtoeslag is de inkomensgrens 27.000 euro per jaar en voor zorgtoeslag mag iemand niet meer dan 22.000 euro per jaar verdienen. Iedereen met een inkomen onder deze grens en die geen toeslag ontvangt, kan deze aanvragen via de website van de Belastingdienst. Zoals al gezegd is dit niet altijd eenvoudig en daarom kan het fijn zijn om hier hulp bij te krijgen. Deze hulp is onder meer beschikbaar vanuit de gemeente. Rond de 100 gemeenten in Nederland hebben zogenoemde ’toeslagservicepunten’, waar u terecht kunt voor hulp bij de belastingaangifte, de financiële administratie en het aanvragen van toeslagen. Of uw gemeente ook een toeslagservicepunt heeft, ziet u op de website van de Belastingdienst.

Veel van deze servicepunten worden ontzettend druk bezocht. Heeft uw gemeente niet zo’n servicepunt? Dan kunnen mensen met een vraag over toeslagen zich richten tot de organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek naar de onderbenutting van de toeslagen. KBO-PCOB biedt haar leden bijvoorbeeld hulp bij belastingaangifte en andere financiële zaken. Ook de andere organisaties die mee hebben gewerkt aan het onderzoek kunt u benaderen met vragen over toeslagen. U kunt hen een e-mail sturen of bellen en zij zullen u dan proberen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

(Bron: Belastingdienst, KBO-PCOB, NVOG, ANP, NOS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Het is niet voor niets, dat het een heel gedoe is om voorzieningen en toeslagen aan te vragen. Tel daarbij op dat veel Nederlanders, die in aanmerking komen voor toeslagen (de lage inkomensgroep), laaggeletterd zijn en de cirkel is weer rond. … Het is ook verre van correct dat er één inkomensgrens is vastgesteld voor wél of niet krijgen van toeslag. Het zou meer correct zijn als er een tabel bestaat, met verschillende bedragen. Nu is het zo, dat als je ook maar één euro boven de grens zit, je nergens recht op hebt, als je één euro onder de grens zit, heb je wel recht op toeslagen en heb je door die toeslagen meer besteedbaar inkomen, als iemand die er één euro boven zit. … Een nog beter systeem is het Belgische systeem, waarbij de hoogte van de huur gekoppeld is aan het inkomen (van het voorgaande jaar). En er een extra huurkorting is voor arbeid beperkten en bejaarden. Ook de energiebedragen zijn gekoppeld aan dit systeem. De betrokkene hoeft helemaal niets aan te vragen, dat doet de woningbouwvereniging en het energiebedrijf automatisch.