Strijd om oudere kiezer losgebarsten

Met de verkiezingen in het vooruitzicht concentreren steeds meer politieke partijen zich op de onvrede bij de oudere kiezer. Wie deze strijd wint kan wel eens van grote betekenis zijn bij de uitslag van de verkiezingen van 15 maart 2017.

Ongenadig hard gepakt

50PLUS is de 1e partij in de Kamer die haar verkiezingsprogramma heeft gepubliceerd. Een offensief om werklozen van 45 jaar en ouder aan een baan te helpen, een fikse verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering en verlaging van de AOW-leeftijd. Dat zijn belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Volgens 50PLUS zijn de ouderen door de andere politieke partijen de afgelopen jaren “schromelijk veronachtzaamd” en “ongenadig hard gepakt”. De afgelopen maanden is 50PLUS in de peilingen gestegen naar 6 à 7 zetels.

Koopkracht

Ook VVD en PvdA hebben zich uitgelaten over de achteruitgang van de financiële situatie van de oudere kiezers. Eerder deze week kwam naar buiten dat de koopkracht van senioren sneller achteruit gaat dan gedacht. De helft van de ouderen heeft afgelopen jaar gemiddeld 100 euro per maand moeten inleveren en heeft daardoor geldzorgen. VVD en PvdA werken nu aan een reparatie van de koopkracht voor 2017. Enig herstel voor de financiële positie van ouderen is het speerpunt. Het risico dat ouderen in opstand komen, waar PVV en SP op aansturen, is immers nadrukkelijk aanwezig en dat zal de VVD en PvdA veel kiezers kosten.

Lastenverlichting

Toen er miljarden nodig waren om de gevolgen van de economische crisis op te vangen is er bewust voor gekozen dat ouderen de afgelopen jaren meer inleverden. Hulpbehoevende gepensioneerden krijgen sinds vorig jaar bijvoorbeeld te maken met minder uitgebreide hulp tegen hogere eigen bijdragen. Veel ouderen worden daarnaast als grootgebruikers relatief hard getroffen door de verhogingen van het eigen risico in de zorgverzekering. De lastenverlichting van 5 miljard euro, die in 2015 werd doorgevoerd richtte zich in 1e instantie ook vooral op de werkende kiezer. Pas toen bleek dat ouderen hierdoor ernstig benadeeld werden, kwam er een ‘eenmalige’ lastenverlichting voor deze groep om de schade enigszins te herstellen.

Rijke ouderen

Er is ook een beweging die van mening is dat er bij ouderen veel geld zit. “De huidige generatie gepensioneerden is de rijkste ooit,” vertelt Peter Hein van Mulligen, econoom bij het CBS in De Volkskrant. In 2000 was 12 procent van de ouderen arm, in 2011 was dat nog maar 3,3 procent, terwijl toen 8,7 procent van de hele bevolking arm was. Jonggepensioneerden krijgen veel hogere pensioenen dan de hoogbejaarden. Daardoor is het gemiddeld inkomen sterk gestegen. Het kabinet meent dat ook de vermogens meetellen en ouderen hebben het langst de tijd gehad om te sparen. Gemiddeld heeft een 65-plusser 244.000 euro. Bij de groep van 45 tot 65 jaar is dat 192.000 euro. De afgelopen jaren steeg het vermogen van de ouderen, terwijl dat van jongeren daalde. Ouderen kochten huizen tijdens een zeer gunstige periode, terwijl jongeren hun huis op de top van de markt kochten.

Campagne voeren

VVD en PvdA zullen de komende tijd benadrukken dat zij dus niet zomaar beslissingen doorgevoerd hebben, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet opwegen tegen het gevoel van jarenlange achteruitgang onder de steeds groeiende groep van nu al 3.000.000 65-plussers. In de laatste cijfers staat de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden voor volgend jaar op 0,7 procent, in de min. Het kabinet heeft nog een aantal weken de tijd om te voorkomen dat het met die feiten campagne moet voeren…

(Bron: De Volkskrant, ANP)

Geef een reactie

Reacties (6)

  oosterwijck says:

  Ik ben benieuwd, wat de nieuwe partij, 50+, gaat betekenen voor de doelgroep die zij propageren. Ik hoop dat de partij niet uiteen gaat vallen vanwege, ruzie en/of een macht strijd. Zoals enkele voorgaande ouderen partijen overkomen is. Belangrijk is, dat de ouderen niet allemaal over één kam geschoren gaan worden. In het verleden is er steeds gesproken over de “gemiddelde oudere” waarbij een mix genomen wordt van de bejaarde miljonairs in Blaricum en de oudjes op drie hoog achter in een volksbuurt. Er is een enorm verschil, tussen ouderen die van een AOW moeten rondkomen in een huurwoning en de ouderen, in een reeds afbetaalde villa met een paar miljoen op de bankrekening. Als je het gemiddelde vermogen neemt van deze twee voorbeelden, heeft elke oudere een paar ton vermogen. De werkelijkheid is dat de bezit loze oudere honger heeft en geen schoenen aan zijn voeten. Het is gewoon crimineel om over de gemiddelde oudere te spreken. … De ouderen zijn nu een jaar of acht uitgekleed door ministers en staatssecretarissen, die in veel gevallen, opgegroeid zijn in een ex-koloniale (joodse) familie, die eeuwen lang de Nederlands-Indische bevolking hebben uitgebuit. Dat soort mensen hebben geen moreel besef wat samen delen is, wat rechtvaardig is (uitbuiten zit in hun genen). Die zijn alleen maar bezig met de eigen groep verrijken. Denk maar even aan alle leed, alle armoede, en alle onrecht, wat die ex-kolonialen, in Indonesie (en andere koloniale gebieden) hebben veroorzaakt. Nazaten van die ex-kolonialen, regeren nu ons land (en andere landen in Europa) vanuit die egoistische mentaliteit, die eeuwen lang gebezigd is in koloniale families. Het wordt nu tijd voor oprechtheid een eerlijkheid, en samen delen.

  oosterwijck says:

  Het is niet zo, dat vorig jaar, per ongeluk, de gepensioneerden er op achteruit gingen en weer gecompenseerd zijn. Er werd €100 afgepakt en kregen €10 terug. De gepensioneerden worden al minstens 10 jaar benadeeld en dat is niet zonder besef van de regering. De regering heeft willens en wetens de gepensioneerden aangepakt, omdat het een doorn in het oog is, dat de babyboom generatie, vermogen heeft opgebouwd, met het kopen van een huis en en het opbouwen van een aanvullend pensioen. De regering heeft maatregelen genomen, dat de oudere werknemer, in de leeftijdsgroep 50-jaar, 60-jaar, die zijn baan verliest, minder en korter een uitkering krijgt. En veel later (werkloos) met pensioen kan gaan. Het is op zich al tegenstrijdig dat in een periode van groeiende werkloosheid, de ouderen (die tal van conditionele ongemakken hebben) langer moeten doorwerken, terwijl jongeren totaal ontredderd langs de straat lopen. Regeren is vooruitzien en dat doet de regering dan ook. Heel bewust is er een omstandigheid geschapen, dat de vele loonslaven, die niet werkend hun pensioengerechtigde leeftijd halen, hun bijeengesprokkeld vermogen moeten aanspreken. En mocht die gepensioneerde in aanmerking komen voor plaatsing in een bejaardenhuis, moet hij de volledige kosten van €2600 per maand zelf ophoesten, als hij vermogen heeft (al of niet in eigen huis bezit). Als aankomend gepensioneerde, kun je alleen nog voorkomen dat je, je zuur verdiende geld moet afgeven, door 4-jaar voor ingang van je pensioen, je huis te verkopen, je geld weg te sluizen (naar de kinderen) voordat je hulpbehoevend wordt. Zo niet raak je alle gespaarde vermogen kwijt. Dus, … regering, doe nu niet alsof het een vergissing was, het was wel doordacht gemeen en a-sociaal. En nu de VVD en aanverwante meelopers, in de gaten krijgen, dat de ouderen het niet zo makkelijk pikken, en dat er nieuwe partijen opstaan, doen ze een stapje terug en komen met vage en valse beloften. … Mensen wordt wakker en denk aan die eerdere valse belofte:”Iedereen €1000 erbij”. Trap er niet in. Je wordt belazerd waar je bij staat, door dat VVD tuig.

  Hanneman says:

  En huppekéé, het circus is van start. Op teletekst is te lezen dat het kabinet het eens is geworden over dat we er “bijna allemaal” financieel op vooruit gaan. Men streeft, zo ik heb begrepen, naar een algehele koopkracht verbetering ván….. 1%! Jáwél! Ik neem aan dat dit balletje door één van de aanstaande verliezers van de verkiezingen is bedacht en opgegooid en wél tijdens dat vrolijke “persuitje” in Delft. De eerste van een nog lange reeks pogingen om die stemverliezen een beetje te beperken. Zo volgen ondermeer nog de cijfers over dalende werkeloosheid, stijgende export, het door het kabinet voorspelde succes inzake hun beleid om de vluchtelingenstroom te keren, “onze” kansen om aan de toeristen-industrie flink te gaan verdienen. Men zal zich voordoen als de reddende zuurstof die ons aller longen heeft gevuld waardoor er geen énkel probleem meer bestaat voor de mondige, veerkrachtige en positief ingestelde Nederlander. Over een zonder enige twijfel aanstaande verhoging van het eigen risico in het drama van de zorgverzekeraars, stijgende prijzen in de winkel van alles wat geconsumeerd moét worden, hogere huren, lagere rentes, pensioenverlagingen, áf te schaffen uitkeringen, herkeuringsterreur, nóg meer op te heffen buslijnen, te sluiten politiebureau’s en gevangenissen kortom; zo is nog wel een tijdje door te gaan, wordt met geen woord gerept. Er komt een soort van “targetplicht” voor peuters, met bejaarden en zieken zal nóg harder worden gedold. En ik geef het u nu hiér “op een briefje” dat dit beleid door ál de bestaande grote partijen wordt ondersteund en vóórtgezet. Zelfs denk ik dat er wel een “paar tandjes” bij kunnen, zéker als we met de eerste vrouwelijke premier van Nederland te maken krijgen. Een getrainde, goed opgeleide mevrouw die kan terugzien op een lange lijst van succesverhalen, zonder enige schroom grootschalig publiek fopt, het wordt práchtig. Onder haar leiding zal fier worden opgetreden tegen al wie haar voor de liberale voeten loopt, maar die zullen dat niet bezuren want ook zij zal straks haar “rit willen uitzitten” én die erná. De zorgwetten die wenselijk zijn voor de grote verzekeraars komen er dan wél! U begrijpt dat ik niet doel op mevrouw Klijnsma. En zo zullen alle gewone Nederlanders strakjes zwaar spijt hebben van dat men zich bij de neus heeft laten nemen en tóch te goed van vertrouwen was. En ze komen eraan. Klaver bij Pauw, Pechtold bij Tan, Buma bij Knevel, Schippers bij Mens, van Roemen hoor je toch nooit iets, Wilders bij tja….bij wie? In ieder geval Krol bij MAX. En ze zullen hun discipelen ongekend knap naar de mond praten en mooie constellaties van slappe praatjes produceren over hoe alles anders moet en zál, als Ú maar…….. u voelt ‘m al, als ú maar vertrouwen hebt. En zo zult u strakjes in het stembureau misschien eventjes twijfelen maar snel besluiten te stemmen zoals u altijd hebt gedaan. Uw stem is immers toch te nietig om wérkelijk te tellen. Buiten dat bent u op dat moment misschien zelfs gehaast omdat er nog meer moet die dag dus waarom getwijfeld? Kijk….en hier wringt mijn schoen of hoe zeg je dat ook weer? Twijfels en bedenkingen horen er een beetje bij en zijn vaak beter dan húp en klakkeloos. Zag vanmiddag Sander Dekkers al ontsnappen aan een aantal vragen door te antwoorden dat eerst de kiezer maar eens aan het woord moet zijn geweest en dat voor de ontvouwingen van plannen daarná nog tijd genoeg is. Nou ja, getuige de leugen en zwetspraktijken van de afgelopen jaren is dat een overbodige taktiek en had-tie er rustig op los kunnen lullen want wat-tie ook zou zeggen, aankondigen, dat blijkt strakjes na die verkiezingen allemaal anders te zijn gaan liggen. Maar dat de kiezer eerst aan het woord moet geeft het belang dus al aan. Als dié besluit dezelfde stem uit te brengen is het een gelopen race. Dat u door VVD en PVDA bij de neus bent genomen en wéér wordt, deert niet. En buiten dat, op wie dan? Misschien maar op wie alle voornoemde zwetsers en leugenaars als zeer onverstandig aanduiden? Als Geert Wilders zijn partijnaam wijzigt in de Partij Voor de Veronachtzaamden zou-ie wel eens nog beter in de peilingen terecht kunnen komen. Die andere fatsoenlijken? Partij van de Dieren? 50+? Ze doen het prima en zijn waarschijnlijk een stuk netter en socialer dan de groten maar stellen getalsmatig onvoldoende voor om een werkelijke verandering van koers in te zetten. Maar er zullen de komende jaren, of we het er mee eens zijn of niet, miljoenen dieren een verschrikkelijk leven hebben en een afgrijselijke dood sterven door de productiedwang, overconsumptie of hun stallen fikken af. En Henk Krol? Ik bid maar dat hij niet in zee gaat met die twee RTL nichten die met hun Linda de Mol humor op het kijkglas vrijelijk ouderen mogen beledigen, infantiliseren en misbruiken omwille van de kijkcijfers, ál op uitnodiging door en onder bewonderend toezien van de Premier van Nederland. De onderste poep uit de put. Want nog meer sluit en ontmantelingsactiviteiten zullen nog meer mensen in allerlei problemen brengen. Een tot particulier verklaarde, dus niet meer aanleunwoning zal door Blok worden bijgeschreven op het conto van beschikbare sociale huurwoningen. Winst voor Den Haag en dus weer verlies voor de mensen die kozen voor een aanleunwoning met zorg en veiligheid op de oude dag, gedegradeerd tot koop en aanschafvee. Als de wetgever een beetje meewerkt kunnen de grote verzekeraars nog meer duiten uit uw zakje dieven. En alstublieft, u gelieve niet te begrijpen dat ik u zou willen bewegen tot stemmen op de PVV maar…… De gevestigde orde kondigt doffe ellende aan voor wanneer de Partij Voor de Veronachtzaamden – klinkt tóch best aardig – de regering gaat doen maar ik vraag u, wat hebben we nu? Amen!

  oosterwijck says:

  Excuses van de twee grootste laaienlichters van de politiek … Geloof er geen woord van, dit is weer een nieuwe tactiek, die ingegeven is door een team van psychologen en mediatrainers. … Die twee laaienlichters, willen nog een termijn, proberen om de loonslaven verder uit te kleden. … Laaienlichter Rutte, probeert de kiezer nu te paaien met sorry, om de loonslaaf nog meer af te nemen. … En laaienlichter Samson zegt Sorry tegen zijn achterban, die hij verraden heeft, door het VVD beleid uit te voeren. …. Neem dit a.u.b. niet serieus. Sorry komt na 6 jaar te laat en is niet voldoende. De PvdA was decennia lang een vanzelfsprekende keuze van arbeidend Nederland en een doorn in het oog van de werkgeversklasse. Totdat de VVD daar een einde aan maakte door de partij van binnenuit op te vreten d.m.v. een infiltrant op die partij te zetten. Met Samson werd het paard van Troye binnengehaald. Zowel Rutte als Samson hebben dezelfde achtergrond en horen thuis in een werkgeverspartij, die lijnrecht staat tegenover de belangen van de arbeidersklasse. Samson kreeg de gelegenheid om de VVD belangen door te drukken en de PvdA raakte verdeeld. Intern is er veel ruzie en de rol Samson staat nu op de tocht. Het enige wat hij nog kan uitkramen is, dat hij de belangen van Rutte II toch maar mooi heeft ondersteund en wie het niet aanstaat, maar naar een andere Partij moet overstappen. Zijn rol zit erop, de PvdA is kapot gemaakt en veel arbeiders, worden ontredderd achtergelaten. Rutte lacht zich de ballen uit zijn broek. … Geachte arbeidersklasse geef dit nooit meer een kans. Kies SP en laat je niet ompraten door valse beloften. Blijf verre van de vijand, blijf weg van de VVD en van de PvdA.

  oosterwijck says:

  Vanochtend hoorde ik goed nieuws. Bij de SP is een machtswisseling, Lilian Marijnissen wordt de nr. 3 op de lijst. Zij zal zeker gekozen worden als lijsttrekker. Emile Roemer, is een goed en oprecht persoon, maar niet bestand tegen het keiharde klimaat in de politiek. Lilian Marijnissen komt uit een goed SP nest en met Jan Slachter, op de achtergrond, zal ze zeker opgewassen zijn tegen de smerige spelletjes die in Den Haag gespeeld worden. Haar vader, Jan Marijnissen, heeft de SP groot gemaakt, maar ook hij miste valsheid, om zich staande te kunnen houden, tussen de harde corrupte politici. Het heeft hem uiteindelijk zijn gezondheid gekost. Lilian Marijnissen heeft bij de FNV laten zien, dat haar hart op de juiste plaats zit en dat ze voldoende bestand is tegen het corrupte klimaat in Den Haag. Met haar in de 2e Kamer, gaan we nog iets meemaken.

   oosterwijck says:

   Ik zag dhr. Witteman in gesprek met een woordvoerster van het Nationaal zorgfonds (een initiatief van de SP) ik ben haar naam even kwijt maar het is een arts uit de praktijk, die heel goed weet waarover ze spreekt. Het viel op dat minister Schippers, op de achtergrond, influisterde wat Witteman moest zeggen en vragen. Daaruit kun je opmaken, dat de minister (spreekbuis voor de geldwolven) zich hevig zorg maakt over de bedreiging van de commerciele zorgverlening, door het Nationaal zorgfonds. De rode lijn was het verschil tussen zorgfonds en commerciele marktwerking in de zorg. Uitkomst is: de gezondheidszorg is extra duur geworden door de marktwerking, waardoor patienten zorg mijden. De service is op peil gebleven dankzij de extra inzet van de artsen en zorgverleners, die ondanks de toegenomen bureaucratie, zich maximaal hebben ingezet voor de patient. Heel duidelijk is, dat de commerciele gezondheidszorg op de tocht staat, nu een ontsnapping mogelijk is, naar een sociaal zorgfonds. De geldwolven maken zich ernstig ongerust. Stem SP, stem gezondheid.