Maatregelen nodig om koopkracht ouderen op peil te houden

Met Prinsjesdag in het vooruitzicht laten diverse politieke partijen zich uit over maatregelen om de koopkracht van ouderen op peil te houden. Berekeningen laten zien dat gepensioneerden anders onevenredig hard getroffen worden in 2017.

Achteruitgang

Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet maatregelen neemt om met name de koopkracht van ouderen op peil te houden. Volgens ramingen van het CPB gaan uitkeringsgerechtigden er volgens jaar met 0,1 procent op achteruit en gepensioneerden met 0,7 procent.

Koopkrachtverdeling

Fractieleider Diederik Samsom van de PvdA: “Wat de PvdA betreft kunnen deze koopkrachtcijfers niet de uitkomst zijn op Prinsjesdag. Het kabinet zal maatregelen moeten nemen om met name ouderen en mensen met lage inkomens extra tegemoet te komen.” Ook D66 wil maatregelen voor een evenwichtiger koopkrachtverdeling. “Ouderen worden nu onevenredig hard getroffen”, aldus Kamerlid Steven van Weyenberg.

Goede begroting

VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers laat weten: “De VVD vindt dat er nu binnen de mogelijkheden een goede begroting voor 2017 moet komen met een evenwichtige koopkrachtontwikkeling, ook voor ouderen.”

Meeprofiteren

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil dat iedereen kan meeprofiteren van de economische groei: “De CPB-cijfers laten zien dat vooral werkende tweeverdieners er het komende jaar op vooruit gaan, terwijl ouderen en mensen met een laag inkomen er juist op achteruit gaan.”

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (5)

  zwaardajw says:

  In plaats van alleen maar te moeten inleveren wordt het tijd dat onze koopkracht eindelijk eens vooruit gaat,welke partij neemt hier eens duidelijk stelling in in plaats van vage beloften.

  Hanneman says:

  Niet alleen met Prinsjesdag maar ook zeker met de aanstaande tweede kamer verkiezingen in het vizier zullen de gevestigde en regerende partijen er alles aan doen om in de tijd erná door te kunnen gaan met het slopen en aanranden van de samenleving. Het is een ramp die op voorhand is aan te kondigen met afgrijselijke gevolgen voor het leeuwendeel van de bevolking. Maar eerst weer de kermis van de gedane uitspraken, beloften en toezeggingen van vóór de verkiezingen die ná de verkiezingen geen spat meer betekenen. Eigenlijk misdadig om steeds weer dezelfde tactiek toe te passen maar niet helemaal dom want keer op keer is gebleken dat het electoraat er opnieuw met alle voeten intrapte. Dus waarom de truc niet opnieuw uitgevoerd. Meneer Samsom die roept dat de PVVDA van mening is dat “zulke” koopkrachtcijfers niet kunnen en dat het kabinet maatregelen moet nemen. Dat wisten we al. En dat dat alles is van een van de vóórmannen van wat eens een grote, gedragen sóciale partij was is evenmin verrassend. Die meneer van VVD66 is er dus mee bekend dat bejaarden onevenredig hard getroffen worden en dat dat zal moeten worden gewijzigd in enkel hárd getroffen worden. Van de VVD begrijpen we al dat de koopkracht van eenieder zo goed mogelijk op peil moet worden gehouden opdat wij tijdig een nieuwe auto of een bankstel zullen afnemen. Zo zullen alle grotere partijen een duit in het beloftenzakje doen. Belooft nog wat met die andere heren, u weet wel, Wilders, Klaver, Roemen. Oh ja, de Christenunie…… De CPB-cijfers laten zien dat vooral werkende tweeverdieners er het komende jaar op vooruit gaan, terwijl ouderen en mensen met een laag inkomen er juist op achteruit gaan.” Tja, dat weten we dan. En eerlijk gezegd….. wisten we daarvoor eigenlijk ook al een beetje. Het is een cliché maar wel waar. De rijken worden almaar rijker en de armen armer. En die tweeverdieners kunnen maar beter hun stinkende best doen om aan het werk te blijven want geconsumeerd zal er worden. Vaak vraag ik me af of ik het nog ga meemaken dat de grens is bereikt. Dat het almaar méér willen hebben en voortdurend voorop moeten lopen zich zal wijzigen in voldoende en naar tevredenheid hebben en dat het ergens in het midden is ook heel best is uit te houden. Maar ik vrees, met het zicht op de “warmloopactiviteiten” voor de verkiezingen in 2017 dat het niet lukt. Zélfde shit.
  Want premies, huren, prijzen, bijdragen en tarieven zullen stijgen. En bij voortzetting van het huidige beleid zullen de technieken van de geldwolven en aanverwanten verbeteren.
  Ze hebben dan gewoon alle ruimte. Alle tijd. De kwaliteit van het sociale klimaat in dit land is al hard achteruit aan het hollen maar lijkt mij bij voortzetting van Rutte-Schippers-Kamp-Blok beleid in een vrije val te komen. Als volk genereren we poén en is ’t voor slimme, spijkerharde zakenlui en politici cashen geblazen. En dat zal doorgaan zolang wij keer op keer in de verkiezingsleugens trappen en ons stemgedrag niet veranderen.

  oosterwijck says:

  Het wordt weer verkiezingstijd. De beloften komen weer uit de kast. Mensen, … wordt wakker, … trap er niet in, er komt niets structureel bij. Wat ze met de ene hand geven pakken ze weer met de andere hand. Er zit nog veel te veel geld onder een bepaalde middenlonen groep ouderen en dat een veel grotere lagelonen groep daardoor vervalt in pure armoede, boeit de regering niet. Eigen schuld, had je maar beter je best moeten doen op school. De enige groep ouderen die er beter van worden, zijn de rijke ouderen.

  oosterwijck says:

  Ik ben benieuwd, wat de nieuwe partij, 50+, gaat betekenen voor de doelgroep die zij propageren. Ik hoop dat de partij niet uiteen gaat vallen vanwege, ruzie en/of een macht strijd. Zoals enkele voorgaande ouderen partijen overkomen is. Belangrijk is, dat de ouderen niet allemaal over één kam geschoren gaan worden. In het verleden is er steeds gesproken over de “gemiddelde oudere” waarbij een mix genomen wordt van de bejaarde miljonairs in Blaricum en de oudjes op drie hoog achter in een volksbuurt. Er is een enorm verschil, tussen ouderen die van een AOW moeten rondkomen in een huurwoning en de ouderen, in een reeds afbetaalde villa met een paar miljoen op de bankrekening. Als je het gemiddelde vermogen neemt van deze twee voorbeelden, heeft elke oudere een paar ton vermogen. De werkelijkheid is dat de bezit loze oudere honger heeft en geen schoenen aan zijn voeten. Het is gewoon crimineel om over de gemiddelde oudere te spreken. … De ouderen zijn nu een jaar of acht uitgekleed door ministers en staatssecretarissen, die in veel gevallen, opgegroeid zijn in een ex-koloniale (joodse) familie, die eeuwen lang de Nederlands-Indische bevolking hebben uitgebuit. Dat soort mensen hebben geen moreel besef wat samen delen is, wat rechtvaardig is (uitbuiten zit in hun genen). Die zijn alleen maar bezig met de eigen groep verrijken. Denk maar even aan alle leed, alle armoede, en alle onrecht, wat die ex-kolonialen, in Indonesie (en andere koloniale gebieden) hebben veroorzaakt. Nazaten van die ex-kolonialen, regeren nu ons land (en andere landen in Europa) vanuit die egoistische mentaliteit, die eeuwen lang gebezigd is in koloniale families. Het wordt nu tijd voor oprechtheid een eerlijkheid, en samen delen.

  oosterwijck says:

  Het is niet zo, dat vorig jaar, per ongeluk, de gepensioneerden er op achteruit gingen en weer gecompenseerd zijn. Er werd €100 afgepakt en kregen €10 terug. De gepensioneerden worden al minstens 10 jaar benadeeld en dat is niet zonder besef van de regering. De regering heeft willens en wetens de gepensioneerden aangepakt, omdat het een doorn in het oog is, dat de babyboom generatie, vermogen heeft opgebouwd, met het kopen van een huis en en het opbouwen van een aanvullend pensioen. De regering heeft maatregelen genomen, dat de oudere werknemer, in de leeftijdsgroep 50-jaar, 60-jaar, die zijn baan verliest, minder en korter een uitkering krijgt. En veel later (werkloos) met pensioen kan gaan. Het is op zich al tegenstrijdig dat in een periode van groeiende werkloosheid, de ouderen (die tal van conditionele ongemakken hebben) langer moeten doorwerken, terwijl jongeren totaal ontredderd langs de straat lopen. Regeren is vooruitzien en dat doet de regering dan ook. Heel bewust is er een omstandigheid geschapen, dat de vele loonslaven, die niet werkend hun pensioengerechtigde leeftijd halen, hun bijeengesprokkeld vermogen moeten aanspreken. En mocht die gepensioneerde in aanmerking komen voor plaatsing in een bejaardenhuis, moet hij de volledige kosten van €2600 per maand zelf ophoesten, als hij vermogen heeft (al of niet in eigen huis bezit). Als aankomend gepensioneerde, kun je alleen nog voorkomen dat je, je zuur verdiende geld moet afgeven, door 4-jaar voor ingang van je pensioen, je huis te verkopen, je geld weg te sluizen (naar de kinderen) voordat je hulpbehoevend wordt. Zo niet raak je alle gespaarde vermogen kwijt. Dus, … regering, doe nu niet alsof het een vergissing was, het was wel doordacht gemeen en a-sociaal. En nu de VVD en aanverwante meelopers, in de gaten krijgen, dat de ouderen het niet zo makkelijk pikken, en dat er nieuwe partijen opstaan, doen ze een stapje terug en komen met vage en valse beloften. … Mensen wordt wakker en denk aan die eerdere valse belofte:”Iedereen €1000 erbij”. Trap er niet in. Je wordt belazerd waar je bij staat, door dat VVD tuig.